Τα στελέχη της ΜΜΑΔ (Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης) της Κυπριακής Αστυνομίας βρίσκονται στον Έβρο από τη πρώτη στιγμή. Κάνουν εξαιρετική δουλειά και είναι άξιοι συγχαρητηρίων για το έργο που επιτελούν.

Η Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης ιδρύθηκε το 1978 με απόφαση της τότε κυβέρνησης λόγω της έξαρσης της τρομοκρατίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και μετά από μια σειρά τρομοκρατικών επεισοδίων που συνέβησαν στην Κύπρο. Η ίδρυση της Μ.Μ.Α.Δ θωράκισε την εσωτερική ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και αποτελεί σήμερα μια καλά οργανωμένη Μονάδα με ποικιλόμορφη προσφορά και δράση στην κοινωνία.

Αποστολή της Μονάδας είναι η αντιμετώπιση ή/και καταστολή οποιασδήποτε τρομοκρατικής, εγκληματικής ή άλλης παράνομης ενέργειας εναντίον του κράτους ή του κοινού, σ’ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (Α.Ο.Ζ.). Επιπρόσθετα, έχει ως αποστολή την πρόληψη, αντιμετώπιση ή/και καταστολή ταραχών, οχλαγωγιών ή άλλων ομαδικών πράξεων βίας.

(1) Η Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης (Μ.Μ.Α.Δ.) υπάγεται στον Αρχηγό Αστυνομίας, μέσω του Βοηθού Αρχηγού (Υποστήριξης) και διοικείται από Ανώτερο Αξιωματικό, ο οποίος διορίζεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας. (2) Ο Διοικητής της Μονάδας υποβοηθείται από τρείς Υποδιοικητές οι οποίοι διορίζονται από τον Αρχηγό Αστυνομίας, ως ακολούθως: (α) Υποδιοικητή Διοίκησης (β) Υποδιοικητή Υποστήριξης (γ) Υποδιοικητή Εκπαίδευσης και Επιχειρήσεων.

Η Μονάδα αποτελείται από τα πιο κάτω Τμήματα /Ουλαμούς/Γραφεία:
Ειδικό Αντιτρομοκρατικό Ουλαμό (Ε.Α.Ο.)
Κλιμάκια Ασφαλείας
Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης Μονάδας (Ε.Κ.Ε.Μ.)
Κλάδο Πυροτεχνουργών
Κλάδο Αστυνομικών Σκύλων
Κλιμάκιο Πάταξης Λαθροθηρίας (Κ.Π.Λ.)
Ουλαμό Μεταγωγών
Ομάδα Διαπραγματευτών
Γραφείο Επιχειρήσεων
Αρχείο
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Εκπαιδεύσεων
Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Ουλαμό Διοίκησης (ΟΥΛΑ.Δ.)
Κέντρο Επικοινωνιών (Κ.ΕΠΙΚ.)
Διοικητική Μέριμνα

Επιχειρησιακές Δυνατότητες

Αντιμετώπιση Τρομοκρατικών/Εγκληματικών επεισοδίων
Χειρισμός Καταστάσεων Κρίσεων
Προστασία Προσωπικοτήτων
Καταστολή Ταραχών/Οχλαγωγιών
Αστυνόμευση Αθλητικών Συναντήσεων
Διαπραγματεύσεις σε περίπτωση ομηριών και κρίσεων
Μηχανοκίνητες περιπολίες
Πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων
Υποστήριξη Αστυνομικών Διευθύνσεων/Μονάδων/Υπηρεσίων

Εκπαιδευτικές Δυνατότητες

Εκπαιδεύει τα μέλη της Μονάδας
Εκπαιδεύει νεοσύλλεκτους αστυφύλακες της Αστυνομικής Ακαδημίας με βάση τις πρόνοιες της Α.Δ. 4/2 (20).
Εκπαιδεύει μέλη άλλων Αστυνομικών Διευθύνσεων/Τμημάτων/Υπηρεσιών σε θέματα χειρισμού όπλων(Πιστοποιητικό κατοχής & χρήσς υπηρεσιακού οπλισμού)
Τακτικές διαχείρισης πλήθους
Εκπαιδεύει μέλη της Αστυνομίας και πολίτες σε θέματα ναυαγοσωστικής
Εκπαιδεύει πολίτες σε εξειδικευμένα θέματα
Εκπαιδεύει μέλη άλλων υπηρεσιών/Τμημάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας

Υλικοτεχνικά Μέσα

Για να ανταποκρίνεται στα καθήκοντα της η Μ.Μ.Α.Δ είναι εφοδιασμένη με σύγχρονο εξοπλισμό, ο οποίος καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της σε:
Εξοπλισμό

Οπλισμός/Ειδικός Εξοπλισμός
Μέσα Επικοινωνίας
Αντιδιαδηλωτικό / Αντιοχλαγωγικό Εξοπλισμό

Οχήματα

Ειδικό εξοπλισμένο όχημα που χρησιμοποιείται ως Προωθημένος Σταθμός Διοίκησης
Ειδικό όχημα για Διαπραγματεύσεις σε περιπτώσεις Ομηριών και Κρίσεων
Ειδικό όχημα για εξωτερική μετάδοση εικόνας και ήχου σε επιχειρήσεις
Μη επανδρωμένα πτητικά μέσα(Drone) για μετάδοση εικόνας για επιχειρησιακούς σκοπούς