Σε συνέχεια του αφιερώματος μας στα συστήματα κάθετης εκτόξευσης πλοίων, το παρόν άρθρο παρουσιάζει το ευρωπαϊκό σύστημα SYLVER (Système de Lancement Vertical), ενώ, για την πληρότητα του αφιερώματος, γίνεται αναφορά και στο ADL (Adaptable Deck Launcher) της BAE Systems, αν και δεν είναι κάθετο σύστημα εκτόξευσης. Οι εκτοξευτές SYLVER έχουν αναπτυχθεί σε τέσσερις (4) εκδόσεις, με διαφορετικό μήκος η κάθε έκδοση και με διαφορετική δυνατότητα φιλοξενίας πυραύλων. Η έκδοση A-35 φιλοξενεί τα αντιαεροπορικά βλήματα μικρού βεληνεκούς VL MICA (Vertical Launch Missile d’ interception, de combat et d’autodéfense) και Crotale VT-1, η έκδοση A-43 φιλοξενεί τα VL MICA, Crotale VT-1 και Aster-15, η έκδοση A-50 φιλοξενεί όλα τα παραπάνω βλήματα συν το Aster-30, ενώ η έκδοση A-70 φιλοξενεί τα βλήματα Aster-15/30, τα βλήματα προσβολής στόχων εδάφους SCALP-Naval και τα αμερικανικά βλήματα SM-2 Block.IV (αντιαεροπορικά) και Tomahawk (προσβολής στόχων εδάφους).

Οι αριθμοί δίπλα από το γράμμα «A» υποδηλώνουν το μέγιστο ύψος που μπορεί να έχει ο φιλοξενούμενος πύραυλος, δηλαδή 3,5 μέτρα για τον A-35, 4,3 μέτρα για τον A-43, πέντε (5) μέτρα για τον A-50 και επτά (7) μέτρα για τον A-70. Το πλάτος των κελιών είναι όμοιο σε όλες τις εκδόσεις και είναι 2,3. Διαφορά υπάρχει και στο βάρος τους όπου ο A-35 ζυγίζει επτά (7) τόνους, ο A-43 ζυγίζει 7,5 τόνους, ο A-50 ζυγίζει οκτώ (8) τόνους και ο A-70 ζυγίζει 12 τόνους. Κάθε ένας (1) εκτοξευτής SYLVER ενσωματώνει οκτώ (8) κελιά, εκτός του A-35 που ενσωματώνει τέσσερα (4) κελιά (ο A-35 είναι ανάλογος των αμερικανικών τετραπλών εκτοξευτών των των βλημάτων ESSM). Κάθε SYLVER των οκτώ (8) κελιών απαιτεί εμβαδό έξι (6) τετραγωνικών μέτρων στο κατάστρωμα του πλοίου. Μια ακόμα διαφορά του SYLVER με τον Mk.41 VLS βρίσκεται στο χώρο εκτόνωσης των αερίων, όπου ο μεν Mk.41 VLS ενσωματώνει κοινό χώρο για όλα τα βλήματα, ενώ ο SYLVER ενσωματώνει ξεχωριστό χώρο για κάθε ένα από τα βλήματα.

Η ανάπτυξη του SYLVER ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 από την DCNS (πλέον Naval Group), ως απάντηση στο αντίστοιχο αμερικανικό πρόγραμμα που τελικά απέδωσε τον Mk.41 VLS. Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρία οι εκτοξευτές SYLVER έχουν αυξημένο βαθμό προστασίας καθώς τα βλήματα προστατεύονται από τη συνολική μηχανική δομή του κελιού και του συνολικού συστήματος, το οποίο έχει σχεδιαστεί να απορροφά έντονες δονήσεις. Επίσης το κάλυμμα του κάθε κελιού προστατεύει το βλήμα από φυσικά φαινόμενα, ενώ είναι ανθεκτικό σε βολές ελαφρών όπλων. Ο μέσος όρος παρουσίασης αστοχιών είναι μια (1) αστοχία ανά 12.000 ώρες κάτι που σημαίνει μικρό κόστος συντήρησης και υψηλό βαθμό αξιοπιστίας. Το απαιτούμενο χρονικό διάστημα, μεταξύ δύο βολών, είναι μόλις 0,15 του δευτερολέπτου, ενώ ο μέσος χρόνος ανεφοδιασμού για κάθε μονάδα των οκτώ (8) κελιών είναι περί τα 90 λεπτά (σε συνθήκες ελλιμενισμού του πλοίου).

Να σημειωθεί ότι οι γαλλικές φρεγάτες [email protected] (FDI : Frégate de Défense et d’Intervention), οι οποίες βρίσκονται σε φάση ναυπήγησης για το Γαλλικό Ναυτικό θα ενσωματώνουν την νέα προσαρμοζόμενη εγκατάσταση πυρός ITR (Installation de Tir Reconfigurable), η ανάπτυξη της οποίας ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017 από την MBDA σε συνεργασία με τη γαλλική Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών (DGA). Η εγκατάσταση ITR θα μπορεί να φιλοξενήσει όλα τα βλήματα που μπορούν να φιλοξενήσουν σήμερα οι εκτοξευτές SYLVER. Η ITR αναπτύχθηκε με στόχο να μειώσει τον συνολικό αριθμό των υπό-συστημάτων και των διασυνδέσεων που συνοδεύουν τους εκτοξευτές SYLVER. Με την παρούσα δομή, οι SYLVER χρησιμοποιούν διαφορετικά υπό-συστήματα και διασυνδέσεις, ανάλογα με το βλήμα που φιλοξενούν. Αυτό όμως έχει αρνητικές επιπτώσεις στο τελικό κόστος υποστήριξης, καθώς πρέπει να υποστηριχθούν πολλά και διαφορετικά υπό-συστήματα και διασυνδέσεις.

Στη νέα εγκατάσταση ITR όλα τα βλήματα θα χρησιμοποιούν ένα κοινό σύστημα-αρχιτεκτονική διασύνδεσης, καθώς και κοινά υπό-συστήματα. Έτσι θα αυξηθεί ο βαθμός της ομοιοτυπίας, θα απλοποιηθούν οι διαδικασίες υποστήριξης του συστήματος και θα μειωθεί και το συνολικό κόστος της υποστήριξης. Επιπλέον, η ITR θα ενσωματώνει την αναγκαία υποδομή φιλοξενίας νέας γενιάς πυραύλων, όταν και όποτε αναπτυχθούν και είναι διαθέσιμοι. Στην εγκατάσταση ITR όλα τα βλήματα θα διασυνδέονται με ένα κοινό σύστημα διοίκησης και ελέγχου το οποίο ονομάζεται C2Box (Command and Control Box). Το C2Box θα παρέχει όλες τις αναγκαίες διαδικασίες ελέγχου και διαχείρισης των βλημάτων. Κάθε βλήμα συνδέεται με το C2Box μέσω ενός δακτυλίου, το οποίο θα λειτουργεί ως ένα εικονικό τοπικό δίκτυο (VLAN : Virtual Local Area Network).

Κάθε VLAN ενσωματώνει ένα κιτίο αλληλουχίας για τη διαχείρισης της αλληλουχίας πυρός το οποίο ονομάζεται SEQBox (Sequence Box). Επίσης ενσωματώνει και ένα κοινό σύστημα διασύνδεσης πυρομαχικών, το SIMBox (Subscriber Identity Module Box). To C2Box διασυνδέεται απευθείας με το σύστημα διαχείρισης μάχης του πλοίου, το κέντρο επιχειρήσεων του πλοίου, αλλά και τη γέφυρα του. Αρχικά, η εγκατάσταση ITR θα διαχειρίζεται μόνο τα αντιαεροπορικά βλήματα της οικογένειας Aster (Aster-15/30) και τα βλήματα κατά πλοίων Exocet, αλλά στο μέλλον, και παράλληλα με την εξέλιξη του προγράμματος ναυπήγησης των γαλλικών FDI θα υπάρξει αναβάθμιση του λογισμικού του ITR έτσι ώστε να μπορεί να υποστηρίζει και να διαχειρίζεται νέα όπλα.

ADL (Adaptable Deck Launcher)

Ο ADL αναπτύχθηκε από την BAE Systems, όχι ως ένα κάθετο σύστημα εκτόξευσης, αλλά ως σύστημα εκτόξευσης υπό κλίση και τοποθετημένο επί του καταστρώματος, όχι εσωτερικά του πλοίου. Ο ADL έχει αναπτυχθεί σε δύο (2) εκδόσεις, ανάλογα με το μήκος των βλημάτων που μπορεί να φιλοξενήσει: Την τακτική και της επίθεσης. Τα συστήματα ελέγχου εκτόξευσης είναι ίδια μ’ αυτά του Mk.41 VLS. Η σπονδυλωτή σχεδίαση του ADL επιτρέπει την ενσωμάτωση κελιών, ανάλογα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις του χρήστη και το μέγεθος του πλοίου. Όλα τα βλήματα ενσωματώνονται σε κατασκευή με μειωμένο ίχνος ραντάρ και για ευκολία στην συντήρηση-υποστήριξη. Στην τακτική έκδοση ο εκτοξευτής έχει διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος x βάρος) 7,21 μέτρα x 3,86 μέτρα x 3,07 μέτρα x 8,2 τόνους, ενώ στην έκδοση επίθεσης έχει διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος x βάρος) 8,08 μέτρα x 3,86 μέτρα x 3,38 μέτρα x 9,17 τόνους. Η γκάμα βλημάτων που υποστηρίζει ο εκτοξευτής ADL φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία (© ΒΑΕ Systems):

Το πρώτο μέρος του αφιερώματος στους κάθετους εκτοξευτές πλοίων, για την ιστορία, την εξέλιξη και τις επιδόσεις του Mk.41 VLS, μπορείτε να διαβάσετε στο παρακάτω άρθρο:


Comments

 1. A DIFERENT PROPOSAL

  ISRAEL SAAR6

  VLOS VSL
  76 OR 127 MM DP/MG
  2X30 MM TYPHOON
  8 FN FAL OR M2HB
  20 C-DOME
  32 BARAK-8
  32 DECOIS
  16 GABRIEL 5 SSN
  2 RHIB-L
  6 MK 46 TORPEDOS
  1 MH60R ASW HELLO

  TOTAL COST
  F/A

  $650MIL

  NO US VETO….

  1. Οι Sa’ar δεν είναι σχεδιασμένες για να βγουν Αν. Μασόγειο.
   Άλλες οι επιχειρησιακές ανάγκες οι δικές μας, εκτός του Αιγαίου.

 2. Ζησε μάϊ μου να φας τριφύλλι .Από το 1980 ανάπτυξη Sylver και ακομα 4αδες δεν εχει ,ουτε καν να μπαίνουν μικτά .Προφανως δεν τους νοιαζει για αυτο δεν το εχουν κανει …Αλλά εμας μας ενδιαφερει .

  1. bons vins …
   Οι άνθρωποι είναι απίστευτοι
   Βάλαν ένα super rdar σε πλοίο με μόλις 16 πυραυλους και χωρίς CIWS!!
   Να μου πεις πως έτσι και αρχίσει πιστολίδι θα έχουν αλλα μέσα

   Αλλα στη περίπτωση μας τι να πω

   το έχουνε ζαλίσει να βάλουν ένα RAM

   Ποσο δύκολο είναι να βάλουν μερικούς MICA στους ACLs κάπου στο πλοίο
   η dual packed στους SYLVER??

   Το ξέρουν ότι μειονεκτούν απέναντι σε MK41/quad packed ESSM αλλα ραχάτι

   Aμα σε θεωρούν δομένο και δοσμένο σιγά μην σκάσουν για αυτά που τους ζητάς

   1. Έστω μια 8αδα κάπου στο υπόστεγo ,να γένουν 24 τα Mica NG … Πρεπει να παρακαλαμε ρε. Δεν το πιστευω .Εδω αρχιζει η λογικη σε πουλαν αυτο που θέλουν σαν τους Αμερικανους .

    1. Αγαπητέ Διγενή οι Γάλλοι, όσο αφορά εμάς , μας πουλάν πάντα αυτά που πληρώνουμε. Απλά αν μας βρουν μποσκους μας ξυρίζουν. Και δεν φημιζόμαστε για τον προγραμματισμό μας. Για αυτό, το καλύτερο είναι να τους βρίσκουμε πρώτοι εμείς μποσκους, ( χαλαρούς ) και τότε να τα σκουπίζουμε όλα. Δεν ξέρουμε ποτέ, πότε θα ξαναβρούμε ευκαιρία.
     Δυστυχώς η ευτυχώς , δεν είναι μόνο οι μικα το πρόβλημα . Υπάρχουν πολλά άλλα θέματα που πρέπει να συνυπολογιστούν και εξίσου άλλες αξιόλογες προτάσεις. Σημαντική εξέλιξη θεωρώ την δήλωση του υπουργού ΥΕΘΑ ότι στο πρόγραμμα θα ακολουθηθεί η πρακτική των ραφαλ . Αυτό σημαίνει όλα μέσα, όπλα φος πύραυλοι ( αποδεσμεύσεις συστημάτων ) … Κίνηση πολύ λογική βέβαια, αλλά κάνει το πρόγραμμα ακόμη πιο σύνθετο . Εξ ου και η αναβολή.. Εξ ου και η παραμονή των Αμερικάνων.

     1. «στο πρόγραμμα θα ακολουθηθεί η πρακτική των ραφαλ .»

      => Δηλαδη αγορα λιγα-λιγα και χωρις βιομηχανικα αντισταθμιστικα ωφελη (μεταφορα τεχνογνωσιας). Χμμ…

   2. CK φαντάζομαι η λογική των Γάλλων είναι να έχω μεγάλη διασπορά όπλων, ώστε το πλοίο να μην αποτελεί στόχο που αν βγει εκτός έχεις χάσει όλα τα όπλα σου. Προτιμούν τη λογική με ένα κορυφαίο ραντάρ αυτού του Ισραήλ που το iron dome στόχευε μόνο όσες ρουκέτες θεωρούνταν απειλή. Έτσι λοιπόν με τον ίδιο τρόπο δίνουν έμφαση στο λογισμικό, στην τεχνιτή νοημοσύνη των όπλων να αξιολογούν πολλούς στόχους και αυτόματα να κατηγοριοποιούν σε ελάχιστο χρόνο. Kαταλαβαίνω εν μέρη ότι δε θέλουν πλοίο με πολλούς αντιεροπορικούς πυραύλους που θα ρίχνει σε κάθε απειλή. Ωστόσο αυτό που φαντάζομαι σα λογική, απέχει πολύ από το να μην έχει καν CIWS! και να είναι τόσο πολύ υποεξοπλισμένο.

    1. Οι [email protected] σχεδιάστηκαν για να αντικαταστήσουν τις Lapayette οι οποιες βασικά είναι πλοία επίδειξης σημαίας και offshore patrol boats!!

     Οικονομικά στη απόκτηση και στη χρήση εξού και οι ντούγκου ντούγκου DIESEL μονο

     Επιπλέον με το SF μπορούν να δρουν σαν radar pickets στα όρια ενός battle group και υπό τη προστασία ισχυρότερων πλοίων και βεβαια των Rafale

     Εμείς πάμε να κάνουμε το συγκεκριμένο πλοίο φοβερή φρεγάτα με το τέλειο ASW/AAW εξοπλισμό και οπλισμό!!

     Αυτά δεν βγαίνουν σε τέτοιο εκτόπισμα

     1. @CK
      Αυτό που λές θέλει κουβέντα CK.
      Κάποιοι νομίζουν πως αν oπλίσεις ένα ποίο σαν αστακό με 120 MRSAM θα μπορείς να το στείλεις στο στόμα του λύκου, πχ έξω απ τους Φούρνους και θα επιβιώσει. ΔΕΝ..

      Το θέμα είναι να μην το στείλεις στο στόμα του λύκου και να κρατήσεις και τους λύκους μακριά.

      Γι αυτό θές ραντάρ, επικοινωνίες, COMMINT, δορυφορικές, συνεργασία με αεροπορία, έστω και λίγους LRSAM κλπ κλπ

     2. Φάσκεις και αντιφάσκεις ως συνηθως.
      Άπειρες φορές μας έχεις πει πόσο σου αρέσουν οι formidable που είναι μάντεψε?
      Λαφαπατατες.
      Ναι σου αρέσει τελικά το πλοίο που κράζεις όλη την ώρα.
      Οι λαφαγιετ που σε μια άλλη έκδοση τους έγιναν formidable
      Έτσι και οι γαλλικές fdi στην δική μας εξαγωγική έκδοση γίνονται μπελαρα και αντί για 2 συλβερ A50 θα πάρουν 4 A50 και αν θέλουμε τους γεμίζουμε όλους με 32 aster30 και νάτο το πλοίο AAW.
      Είπαμε οι Ram θα γίνουν 2 και με 42 πυραυλους κατά αντιπλοικων δε σου καιγετε καρφί για να έχεις πυραύλους μέσης εμβέλειας.
      1,08 δις με τη δεύτερη Ram αντε 30 εκρια παραπάνω.
      Mh πεις τώρα τις στοχευμενες ανοησίες της πτώσης που περσυ το καλοκαίρι λέγανε ότι το πλοίο δεν θα έχει jammers και strales και τώρα μας λένε 3 φορές κάθε βδομάδα ότι δεν θα έχει.
      Και 2 Seasnake 30 άρια με air burst αντί για τα 20αρια nexter και οι horizon και type 45 δεν θα πιάνουν μια μπροστά στη δικιά μας μπελά που και καλύτερο ραντάρ θα έχει και σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου και καλύτερη ανθυποβρυχιακη σουίτα.
      Τι από όλα αυτά δεν. Γίνετε?
      Η 2η Ram?
      Αφου θα πιστοποιηθεί η πρώτη άρα επιπλέον κόστος δεν υπάρχει.
      Το strales πανεύκολο
      Oi jammers στο 2ο πλοίο θα είναι έτοιμοι.
      Τα seasnake είναι 650 κιλά και τα nexter 500 τον ίδιο χώρο πιάνουν, άρα πανεύκολα τα αλλαζουμε.
      Είμαστε τόσο κοντά στη μπελά Αντιτορπιλικο
      (πεσμου που υστερεί σε σχέση με την type 45 αυτη τη στιγμή (όχι αν βάλει και camm στο μέλλον) που η type45 φορτώνει 32 aster30 και 16 aster 15 και έχει και 2 phalanx.

     3. @ROMEO60

      Στο έχω γράψει πως οι FORMIDABLE μονο απέξω μοιάζουν με τις LAPAPOMMES!

      Από μέσα μέχει ΔΙΠΛAΣΙΑ εγκαταστημένη ισχύς έχουν εάν αυτό σου λέει κάτι για το ΊΔΙΟ εκτόπισμα!!

      Και οι [email protected] μπορεί να πάρουν 32 ASTER 15/30 όσο και οι [email protected]!

      Κανονικά έπρεπε να είχαμε ζητήσει από τους Γάλλους προσφορα για αυτό το πλοίο ΌΧΙ για τις ΑΔΟΚΊΜΑΣΤΕΣ ΜΗ ΝΑΥΠΗΓΗΜΈΝΕΣ [email protected]!!

      Το σ20 RAM τις ΠΟΥ μπορεί να μπει?/

      Επιπλέον υπάρχει ποικιλία στόχων που ΔΕΝ αντιμετωπίζονται με RAM και δεν δικαιολογούν βολή ενός ASTER30
      Οποτε αναγκαστικά θα πας για μείγμα ASTER30/15!!

      Για το ECM:
      Δεν βλέπω οι Γάλλοι να ενδιαφέρονται για στις δικες τους
      Εάν μπει θα μπει βεβαια με δικά μας έξοδα

    2. Ο CK έχει δίκιο για την φιλοσοφία και τακτική που ακολουθούν οι Γάλλοι στα πλοία τους. Κάνει όμως λάθος, για το εκτόπισμα και υποτιμά την οικονομία .
     Οι Λαφαγετ μπορεί να είναι υπό εξοπλισμένες στην γαλλική έκδοση , αυτό όμως δεν εμπόδισαν άλλα ναυτικά να της εξοπλίσουν επαρκώς. Το ΠΝ στις μελέτες του μιλούσε για ένα προσιτό πλοίο κοντά στους 5000 ΤΝ. Αυτό σήμαινε ένα πλοίο από 4000 μέχρι 6000 ΤΝ για την ΑΝ μεσόγειο. Η διαφορά στο εκτόπισμα συνεπάγεται και διάφορα στα κόστη χρήσης διαθεσιμότητας συντήρησης . Άλλο 4000τ και άλλο 6000τ . Που ακόμη και αν φαινεται μικρή , αν υπολογιστεί σε βάθος 40χρ υπηρεσίας και εκ μιλίων είναι υπολογίσιμη. Να θυμίσω την συνέντευξη του ναυάρχου για την συντήρηση των ΤΙΚΟ …

     1. Τα TICOs είναι ξεχωριστή περίπτωση
      Το αυξημένο κόστος έχει να κάνει περισσότερο με τις αυξημένες απαιτήσεις συντήρησης λόγω παλαιότητας αλλα και επάνδρωσης

      Ιδανικά θα έπρεπε να πηγαίναμε σε ένα μείγμα Hi Lo Mix

      Ας πούμεARROWHEAD @ 600TN σε ρολο ναυαρχίδας/AAW
      και κορβετών τύπου SIGMA105,GOWIND στους 2500-3000TN

      Δεν στέλνεις ένα πλοίο 6000TN σε αποστολή κορβέτας εκτος και εάν ενδιαφέρεσαι για παγκόσμια προβολή ισχύος βλέπε Type 31/ RN
      Τώρα έχουμε καταντήσει να στέλνουμε SV σε αποστολές κορβέτας

      Βεβαια κάποιοι στο Ναυτικό διαβάζουν κορβέτα και παθαίνουν ταράκουλο

     2. @CK
      Για την arrowhead έχεις δίκιο . Αν ήταν ολλανδική ίσως να είχαμε κλείσει. Για το ταρακολο κάνεις λάθος. Το ΠΝ πριν χρόνια προωθούσε το σχέδιο της φρεγατοκορβετας για το Αιγαίο. Τώρα όμως ψάχνει πλοίο για ΝΑ μεσόγειο. Όλα με την σειρά, Mεκο και SV μπορούν να κλείσουν το Αιγαίο , για την ώρα, και δεν χρειάζεται ΑΑ μεγάλου βεληνεκούς. Απλά αντοχή από επιθέσεις κορεσμού. Αργότερα κάποιες κορβέτες ASW θα ήταν χρήσιμες.
      Για ΝΑ μεσόγειο 4 πλοία πάνω από 4000τ με ΑΑ μεγάλο βεληνεκές συνεπικουρούμενα από φρεγάτες ASW η και κάποιες S πειραγμένες.

 3. Χρειάζεται καλό management των αερίων εκτόξευσής ή αλλιώς να μην καίει τόσο προωθητικό ο πύραυλος στην αρχή για να μπαίνει σε 4άδες.

 4. Μια χαρά εκτοξευτής είναι και μάλιστα στρατηγικής σημασίας, αφού επιτρέπει ανεξαρτησία από σύστημα και πυραύλους των ΗΠΑ. Εκείνο που είναι απαραίτητο πλέον να γίνει, είναι η ικανότητα να φιλοξενήσει 4αδες κάποιους πυραύλους.
  Αυτό βέβαια έχει να κάνει τόσο με το σύστημα, όσο και με τους πυραύλους.
  Επειδή όμως κάποιοι πύραυλοι, μπορούν να μπουν σε 4αδες (π.χ. Camm), εναπόκειται στην εξέλιξη του συστήματος να τους δεχθεί.
  Επιπλέον θα πρέπει να πιστοποιηθούν στον Silver και κάποιοι άλλοι πύραυλοι, Αμερικανικής προέλευσης.

 5. Αγαπητέ κύριε Λάζο οι εκτοξευτές ADL βγαίνουν και σε έκδοση με 4 κελιά.
  Θεωρητικά τους βάζεις όπου θέλεις ακόμα και στης LCS, MMCS.

    1. Οι ADL μπορούν να μπουν και στης S με 4 κελιά 16 ESSM II X2
     στα πλευρά του πλοίου. Στην θέση του ΜΚ-29 βάζεις ένα αντιπυραυλικό
     σύστημα RAM.

     Είσαι μια χαρά πρέπει να αλλάξεις μόνο το ένα ραντάρ ή και τα δυο.
     Το κόστος μετατροπής δεν είναι μεγάλο 35 εκατομμύρια για δυο ραντάρ και
     τους εκτοξευτές ADL με την τοποθέτηση τους στο πλοίο και άλλα τόσα για
     32 πυραύλους αν κάνουν 1,1 εκατομμύριο.

     Συνολικό κόστος 70 εκατομμύρια που δεν τα χάνεις γιατί μπαίνουν στα άλλα
     πλοία που θα έχεις ακόμα και στης LCS, MMCS!
     Εκεί μπορείς να βάλεις τους ADL κάνοντας τρύπες δίπλα από το υπόστεγο
     ελικοπτέρων και όχι στην οροφή. Τους βάζεις εσωτερικά σχεδόν και όχι
     στην οροφή. Τι κάνουν οι άσχετοι αμερικάνοι δεν με ενδιαφέρει.

     1. Οκ με κάλυψες. Ευχαριστώ.
      Για τις ΜΕΚΟ ρώτησα πιο πολύ, γιατί κάτι είχε πάρει το μάτι μου κάπου, αλλά δεν ήμουν σίγουρος. Εκτιμώ ότι στις ΜΕΚΟ αξίζει (πέραν αυτών που μπορούν να μπουν ήδη και έχει βάλει και το ΤΝ), ενώ οι S, είναι πλέον πολύ παλαιές για να ρίξεις τέτοια λεφτά επάνω τους.
      Επίσης με ενδιέφερε, έτσι ώστε και εάν ακόμα πάρουμε τις Ολλανδικές ΜΕΚΟ, να έχουμε και αυτή τη δυνατότητα εάν θέλουμε (αν και έχουν ήδη τα 16 διπλά κελιά).
      Δυστυχώς βέβαια αυτό το σύστημα δεν παίρνει SM2 (να είχαμε γλέντια).
      Ίσως και σε κάποιες μελλοντικές λίγο μεγαλύτερες ΤΠΚ να μπορούσε να μπει, όπου λόγω ύψους, είναι δύσκολο το κλασσικό vls.
      Γενικά πάντως μια εξαιρετική λύση, όπου δεν χρειάζεται να τρυπήσεις τίποτα, ούτε να ανασχεδιάσεις ιδιαίτερα το χώρο κάτω από το κατάστρωμα.

     2. Φίλε μου παίρνει και SM-2 ο ADL.
      4 ή 8 πυραύλους.
      Σαφώς και μπορείς να βάλεις και σε μικρού μεγέθους πλοία.
      Μπαίνει ακόμα και σε επιβατικά οχηματαγωγά και σε
      φορτηγά οχηματαγωγά.

 6. Aυτοι οι Γαλλοι ειναι απιστευτοι τυποι. Εφτιαξαν εναν κορυφαιο πυραυλο, αλλα τον τοποθετουν σε ενα απο τα χειροτερα συστηματα καθετης εκτοξευσης του πλανητη, τον Sylver, ο οποιος ειναι ογκωδης και δεν εχει δυνατοτητα quad-pack οπως ο ΜΚ41.

  To αποτελεσμα ειναι οτι ακομη και φρεγατες των 8-9-10 χιλιαδων τονων εχουν μεγιστο φορτο 32 πυραυλους !!!

  Την ιδια στιγμη τα ΑΒ στους 9-10 χιλιαδες τονους φερουν 96 κελια και μπορουν να μεταφερουν μερικες εκατονταδες πυραυλους.

  Ηθελα να ηξερα, ποια ειναι η χρησιμοτητα ολου αυτου του χωρου στους εκτοξευτες. Τα κελια καθονται μεσα σε μεταλλικο περιβλημα το οποιο φαινεται υψωμενο περιμετρικα απο τους εκτοξευτες. Μα τι στο καλο εχουν κανει με τοσο εμβαδο και τοσο ογκο ? Ολα τα Γαλλικα πλοια ειναι τραγικα υποεξοπλισμενα, σε σημειο που τα αποκαλουν κρουαζιεροπλοια. Και το κοστος τους φτανει το ενα δις το ενα, δηλαδη τεραστιο κοστος για μολις 32 βληματα.

  Πιστευω πως εαν θελουμε πυραυλους Aster, καλο θα ηταν να αποκτησουμε συστοιχιες SAMP/T και να ζητησουμε συμπαραγωγη απο την MBDA, οπως ειχαν προσφερει στην Ρουμανια πριν 2-3 χρονια. Ετσι θα μπορουν να τοποθετηθουν στο Αιγαιο, Θρακη και Κυπρο και να καλυφθει αποτελεσματικα το Αιγαιο.

  Οι φρεγατες μπορουν να επιχειρησουν μονο με πυραυλους μεσης εμβελειας οπως ESSM, CAMM-ER, καθως θα επιχειρουν κατω απο την προστατευτικη ομπρελα της ΠΑ με μαχητικα και συστοιχιες SAMP/T. Εαν χρειαζεται ας αποκτηθουν και μερικοι SM-2, εαν αποδεσμευονται.

  1. @G_P

   Νομίζω η λογική των sylver ήταν (α) να μπορούν όλοι οι πύραυλοι να φύγουν σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, κι αυτό οδήγησε στο αποτέλεσμα κάθε κελί να έχει δική του εξαγωγή, το οποίο απαιτεί περισσότερο χώρο – οπότε για να κρατηθεί το συνολικό εμβαδόν στα ίδια κι η διατομή έγινε μικρότερη (νομίζω 3 ίντσες μικρότερη του MK-41), κι (β) σαν κατασκευή να είναι πιο ελαφριά (που είναι).

   Κάτι δίνεις κάτι παίρνεις.
   Νομίζω πάντως πως κάναν λάθος επιλογή, αν και ποτέ δεν ξέρεις. Αν δεν δοκιμαστούν τα συστήματα σε πόλεμο..

  2. Ο SYLVER είναι σημαντικά ελαφρύτερος από τον MK41
   Ενδεικτικά

   8cell MK41:13.5 TN TACTICAL —–15TN TACTICAL

   8 cell SYLVER : 8TN

   Επιπλέον όπως έχει σχολιαστεί εδώ το κάθε κελί έχει δικό του αυλό εξαγωγής καυσαερίων και πιθανό να επιτρέπει υψηλότερη ταχυβολία από τον MK41

   1. @ CK & npo

    Δεν ειπα οτι ο Sylver ειναι βαρυτερος απο τον ΜΚ41, αλλα οτι εχει μεγαλυτερο ογκο.

    Πιθανοτατα αυτο που γραφεις για τον αυλο εξαγωγης ισχυει, αλλα θα επρεπε να κανουν κατι για τη δυνατοτητα quad-pack ωστε να μην χανουν πελατες.

   2. @CK

    Ναι, ο επιτρέπει υψηλότερη ταχυβολία, σε 1.5 sec μπορεί να φύγει όλη η οκτάδα.

    Ο Mk 41 δεν ξέρω, κάπου νομίζω είχα διαβάσει πως εκτοξεύει δύο ανα 5 sec (μιλάμε για έναν μόνο οκταπλό Mk 41, αν έχει ς δύο, τέσσερις πυραύλους ανα 5 sec) αλλά δεν είμαι και σίγουρος πως θυμάμαι καλά.
    Πάντως αφού έχει έναν αυλό εξαγωγής ανα τετράδα, χοντρικά θα θέλει τον τετραπλάσιο χρόνο τουλάχιστον.

    Θα είχε ενδιαφέρον να μας πει κάποιος γνώστης.

    1. UPDATE
     λάθος μου, ο MK 41 έχει έναν αυλό εξαγωγής ανα οκτάδα, όχι τετράδα, αλλά μπορεί να εκτοξεύσει ταυτόχρονα δύο πυραύλους, τι τύπου πυραύλους δν λέει (απ το site Της baesystems)

     https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/US_Navy_090825-N-1522S-020_A_Tactical_Tomahawk_Cruise_Missile_launches_from_the_forward_missile_deck_aboard_the_guided-missile_destroyer_USS_Farragut_%28DDG_99%29_during_a_training_exercise.jpg/800px-thumbnail.jpg

     1. Είχα βρει σε κάποια reference πως το rate if fire είναι 1missile ανά sec από το 8cell module που έχουν κοινό αυλό εξαγωγής καυσαερίων

      Αλλα βεβαια το actual rate of fire καθορίζεται όχι τόσο από τον εκτοξευτή όσο από τις δυνατότητες του CMS/RADAR/DATA LINK

     2. @CK

      OK, ένας πύραυλος το δευτερόλεπτο για επιθέσεις κορεσμού που έχουν φαγωθεί κάποιοι πιθανώς να μην είναι αρκετό ε?

      Διότι ο αντίπαλος ίσως μπορεί να σου στείλει 8 πυραύλους με απόσταση πρώτου τελευταίου 1 sec.. Κι αν έχεις παράθυρο 6-7 sec να τους αναχαιτίσεις απλά το 1/sec δεν φτάνει

     3. @npo

      Έδωσα σχόλιο με links για τους ρυθμούς βολής των VLS

      Μην ξεχνάς ότι ζητάμε και το RAM που είναι ακριβώς για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων και έχει 21 fire & forget πυραυλους

     4. Τα έχω γράψει, ο mk41 είναι οκταπλός εκτοξευτής στην κυριολεξία, μπορεί να εκτοξεύσει ένα πύραυλο από την μια τετράδα και έπειτα έναν άλλο από την άλλη, ψάχνοντας με τον CK για τον ρυθμό εκτόξευσης του mk41 που εγώ ζήτησα, ο CK βρήκε ότι είναι 1 sec, η αναφορά ήταν στα section, τα tico και ΑΒ έχουν δύο section, δηλαδή ένα AB μπορεί να εκτοξεύει 2 πυραύλους το δευτερόλεπτο, διαθέτει όμως πολλά mk 41, για ένα πλοίο που διαθέτει 1 mk 41 πρέπει να είναι 1 πύραυλος ανά 4 δευτερόλεπτα.
      Πολύ αργός ρυθμός εκτόξευσης που όμως είναι σχετικά ικανοποιητικός για ημιενεργούς πυραύλους, ένα ΑΒ μπορεί να διαχειριστεί 12 πυραύλους εν πτήσει και 3 στην τερματική φάση αν θυμάμαι καλά.
      Οι ολλανδοί γράφοντας για το apar ότι ο περιορισμός είναι στο ρυθμό εκτόξευσης αναφέρονται φυσικά στο mk41.

     5. @Mitch

      Διαφωνώ:

      rate of fire =1 /sec / 8 cell block!!

      Από τα link που δίνω:
      #
      (block size/8)^.5=launch rate per second

      So, I would reason that a bow block of 32 and aft block of 32 should allow 4 shots per second,#

     6. @CK

      το link που έδωσες είναι απο συζήτηση τύπων που πιθανολογούν ε?

      Κάτι μου ήρθε τώρα απο ένα site που έλεγε για τα AB, και μάλιστα είχε άλλο ρυθμό ανα τύπο πυραύλου, και νομίζω ήταν κάτι σαν ένας πύραυλος ανα 3 sec ως ένας ανα 5 sec. Μιλάμε πάντα για έναν MK 41. Οπότε αυτό που λέει ο Mitch, 1 πύραυλος ανά 4 δευτερόλεπτα, μπορεί να ισχύει.

      Και αν είναι έτσι ένας μόνο MK 41 δεν κάνει για επιθέσεις κορεσμού ούτε για πάκα κι ας έχει και πυραύλους σε οκτάδες.

      Το κακό είναι πως δεν ξέρουμε με σιγουριά, και δεν μας λέει κι αυτός ο ειδήμονας της αεροναυτικής μάχης, ο «Εύψυχον» με περικεφαλαία : )

     7. Δεν σας έχω γράψει πως θες δυο ξεχωριστά ραντάρ και δυο
      ξεχωριστά ΜΚ-41;
      Η διαφορά του 1 δευτερολέπτου είναι μεγάλη μελλοντικά που
      θα βγουν πύραυλοι εναντίων πλοίων με 3 μαχ!
      Ασήμαντη τώρα ναι σχεδόν αν σου ρίχνουν ένα ή δυο πυραύλους
      εναντίον του πλοίου.

      Αν σου ρίξουν όμως 8 πυραύλους επιφανείας τι θα κάνεις;
      Πως χρειάζεσαι 3 πυροβόλα των 76 χιλιοστών και 4 μιλένιουμ;

      Ε αυτό σας λέω και εγώ τόσα χρόνια, ποιός έξυπνος έγραψε πως
      θα αντιμετωπίσει 14 -15 πυραύλους ένα πλοίο;
      Με ένα μόνο πυροβόλο ένα RAM και ένα αντιπυραυλικό σύστημα;
      Ποιος το είπε από το Ναυτικό μας και μας τρέλανε η Πτήση με αυτό;

      Θα το ξαναγράψω ένα πάνελ ραντάρ δεν φτάνει για να αντιμετωπίσει
      την απειλεί αν έρχεται από μια κατεύθυνση.

      Οι Αμερικάνοι λένε πως κινδυνεύουν από δυάδες πυραύλων που θα
      εκτοξευτούν από αεροπλάνα και υποβρύχια. Δεν θα πολεμήσουν με
      τον Ρώσικο στόλο θα τον αντιμετωπίσουν με τα αεροπλανοφόρα τους.
      Έχει καμία σχέση ότι κάνουν αυτοί και οι Δυτικοί με εμάς;

      Τι θα γίνει αν ρίξουν 6 πλοία των Τούρκων 48 πυραύλους σε 2-3 δικά μας;
      Μα θα ρίξουμε και εμείς πυραύλους εναντίον τους. Λάθος!
      Γιατί συνήθως η αναλογία είναι 1/2 και 1/3! Εσύ θα ρίξεις 16 ή 24 πυραύλους.
      Να δω πως θα αντιμετωπίσεις 16 ή 24 πυραύλους και με τι;
      Για αυτό είπε ο Ναύαρχος πως δεν θέλω AAW πλοίο αλλά να μπορεί
      να αντιμετωπίσει της απειλές από πολλούς πυραύλους.

     8. @PANOS

      που το λέει πως είναι ένας αυλός ανα ζεύγος?

      Κι εγώ έτσι νόμιζα όταν είχα πρωτοδεί φωτό, αλλά αυτό το τριγωνάκι ανάμεσα σε δύο αντικριστά κελιά είναι τα δύο καπάκια εξαγωγής του ενός και του άλλου κελιού.

      https://military.wikia.org/wiki/Sylver_Vertical_Launching_System

      «The launchers come in eight-cell modules, except A-35 available in four-cell modules, with each eight-cell module occupying six square metres of deck space. Inner size cell is 60 cm long and 56 cm wide, and each cell has its own exhaust vent«

     9. @npo
      δες φωτογραφίες συνδυαστικά και ειδικά στην τρίτη σελίδα κάτω δεξιά, είναι η μονή φώτο που κυκλοφόρησε (ποτέ?) απο πάνω με ανοιχτές της θύρες καυσαερίων που φαίνονται οι 4 οβάλ/κυκλικοί αυλοί.

      Κάτι άλλο σημαντικό είναι ότι οι αυλοί έχουν επικάλυψη από ablative υλικό που πιθανότατα σημαίνει ότι δεν είναι υδρόψυκτοι (όπως το MK41) άρα μικρότερο βάρος και πολυπλοκότητα-συντήρηση.

     10. @PANOS

      α, οκ, αλλά βλέπουμε μόνο την έξοδο, πιο κάτω μπορεί οι αυλοί να είναι διαχωρισμένοι.

      Όχι πως έχει σημασία, ο ρυθμός βολής του SYLVER είναι γνωστός, 0.15 sec ανα πύραυλο, και ψάχνουμε του MK 41.

  3. @G_P
   Συμφωνώ με όσα είπες για τους Γάλλους αλλά μην ξεχνάς πως θέλουν να σου πουλήσουν «συνολική» λύση και δεν επιτρέπουν κάποιο κράτος να «παίζει» LEGO τουβλάκια με τα οπλικά συστήματα ενώ νομίζω και οι ίδιοι δεν πέρνουν πολύ στα σοβαρά μία εμπλοκή με Κίνα ή Ρωσία.
   Βέβαια όλοι το κάνουν αυτό αλλά οι Γάλλοι, και λόγω περιορισμένης παραγωγής, ακόμα περισσότερο.
   Τώρα με τους ESSM-2 και SM-2-Blk3C πιστεύω θα αλλάξουν λίγο τα πράγματα αφου δεν θα είναι οι μόνοι(aster15/30) με δυνατότητα πολλαπλών εμπλοκών χωρίς την υποστήριξη ενός προηγμένου radar.

   1. @ John Doe

    Ναι, αλλα Ενα δις για την καθε φρεγατα ειναι υπερβολικο ποσο. Με ενα δις αγοραζουμε 2 AH-140 η 2 Sigma.

    Επισης, οι Βρετανοι ναυπηγουν 5 φρεγατες Type-31 με κοστος 1μιση δις συνολικα, οι Ρουμανοι ναυπηγουν 4 Gowind με κοστος 1,2 δις συνολικα. Εμεις τι ακριβως παριστανουμε, τους νεοπλουτους με δανεικα?

    Εκει στο ΠΝ δεν βλεπουν οτι ο στολος παει για διαλυση, και οτι εκτος απο τις Σουπερ Βιτα και τα υποβρυχια 214, ολα τα υπολοιπα φτανουν η και ξεπερνουν τα 40 ετη??? Εχουμε ξεχασει οτι τα υποβρυχια 209 αγγιζουν τα 50 ετη, και καποιοι κανουν καταδυση με αυτα τα μεσα? Τοσο γρηγορα ξεχασαμε την τραγωδια με το νεοτερο Ινδονησιακο υποβρυχιο παραπλησιας κλασης?

    Τι ειναι πιο λογικο, να αγορασουμε 4 φρεγατες του 1 δις η καθε μια (συνολο 4+ δις), η μηπως να αγορασουμε 6 φρεγατες των 400-500 εκατομμυριων και να αγοραστουν μαζι 2 υποβρυχια και 2 πυραυλακατοι (επισης 4+ δις κοστος) ???

    1. @G_P
     Και εγώ την Βρετανική λύση υποστηρίζω απλά λέω ότι θα πρέπει, στην περίπτωση της AH-140, να δωθούν επιπλέον χρήματα($40-50mil ?) σε κάποιο AESA full face Fire Control radar(APAR2 ίσως?) για να μπορούμε να κάνουμε βολές ESSM-1(και μελλοντικά ESSM-2) & SM-2 BlkIIIA & B ενώ με τους ASTER λόγω ενεργού seeker μπορείς να έχεις πολλούς(>4) ταυτόχρονα στον αέρα.

 7. Άσχετα αν θα αποκτήσουμε γαλλικό πλοίο, πιστεύω ότι ο sylver κάποια στιγμή στο κοντινό μέλλον θα πάρει πυραύλους σε ζεύγη για τετράδες το βλέπω πολύ μακρινό σενάριο εώς πολύ χλωμό .
  Το ξέρουν και οι ίδιοι και πλέον έχουν καταλάβει ότι δεν μπορούν να το αποφεύγουν για πολύ ακόμη.

 8. το θεμα 4αδα σε ενα κελι δεν ειναι θεμα …sylver …μη λετε βλακειες …ειναι θεμα πυραυλου και εταιριας που τον φτιαχνει …και οι αμερικανοι 1 εχουν που μπαινει σε 4αδα ..και υπαρχει και ο κοινος καμμ..που μπαινει και στα 2 ……

  1. @DV-1.GR

   Ναι βρε συ, εννοείται, ο SYLVER παίρνει σε quad pack τους VT-1 για παράδειγμα.
   Επειδή όμως είναι πιο στενός (~ 3 ίνσες) είναι πιο δύσκολο να χωρέσεις πυραύλους που έχουν μεγάλο εκπέτασμα σαν τους MICA σε τετράδες. Δεν ξέρω οι MICA αν χωράνε καν και στο MK 41 σε τετράδα, πιθανόν όχι. Εκτός αν φτιάξουν έκδοση με διπλούμενα και αυτονόμως ξεδιπούμενα : ) πτερύγια. Η MBDA κλασικά έχει πει πως αν υπάρξει πελάτης να πλερώσει το κόστος ανάπτυξης προφανώς και θα το κάνει.

   1. τα εχω πει στον CK 100 φορες αλλα δεν πιστευει …οι γαλλοι θα αποσυρουν τους αστερ-15 και θα βαλουν μικα …ο πελατης που λες υπαρχει ηδη …και υπαρχει και 2ος …εμεις …

     1. σε μμε …στο λογο της τιμης μου το ειχα δει και σε ξενο σαιτ ..δεν θυμαμαι ποιο και απο που …1000% υπαρχει και λινκ δηλαδη …δεν το κρατησα ….και σου ειπα ελεγε για update των α-15 σε 30 και εγραφε και το κονδυλι για αυτο

     2. @dv1-gr

      GOOGLARO και δεν βρίσκω τίποτα σχετικό
      Για νέες εκδόσεις του ASTER30 γραφουν
      Όχι πως το γαλλικό ναυτικό θα πάει προς MICA και θα κάνει τους -15 σε -30!!
      Για ξανά ψακτο μήπως το βρούμe!!

   2. Δεν πρέπει να μπει ο mica σε τετράδες ακόμη κα αν χωράει, θα πρέπει πλέον να ξεκολλήσετε από τις τετράδες , ενεργής καθοδήγησης πύραυλοι σε τετράδες σε μονά κελιά όπως ο Sylver είναι ανοησία.
    Καταστρέφουν το ρυθμό εκτόξευσης που είναι το ζητούμενο, ο Sylver είναι ένα module οκτώ μονών εκτοξευτών, ο mk41 είναι οκταπλός εκτοξευτής.

 9. Να υπενθυμίσω στους αναγνώστες ότι στον συλβερ Α70 θα μπαίνει και το νέο αγγλογαλλικo πρότζεκτ PERSEUS
  https://www.mbda-systems.com/press-releases/mbda-unveils-perseus-the-multirole-land-and-naval-strike-concept-missile-system/
  Δεν πιστεύω ότι το πρόβλημά με τους μικα είναι αν μπαίνουν σε τετράδες η όχι. Υπάρχει η επιλογή να μπουν στα δικά τους κελιά. Μια τέτοια επιλογή ενέχει το πλεονέκτημα της μη αχρήστευσης του πλοίου σε περίπτωση πλήγματος στα κύρια ΑΑ κελιά . Οι FDI έχουν εναλλακτικό ΚΠΔ γιατί όχι και εναλλακτική θέση για ΑΑ .

  1. @ Rigas

   Αυτα ξεχνα τα, δεν προκειται να γινουν. Αυτο το προτζεκτ ειναι κλινικα νεκρο και εχουν τραβηξει και την πριζα απο τα μηχανηματα.

  2. @RIGAS

   τo PERSEUS προς το παρόν δεν έχει χρηματοδοτηθεί πέρα απ το επίπεδο concept, κι έχουν περάσει χρόνια, οπότε μην το υπολογίζουμε.

  3. Δεν υπάρχει Perseus, τα έχουμε ξαναπεί. Ένα paper project ορισμένων μηχανικών της MBDA ήταν πριν χρόνια που έπαιξε και στο website της για λίγο. Το project αυτό δεν προχώρησε, ούτε υπήρχε τέτοια πρόθεση . Απλά ήταν ένα ωραίο rendering για το πως θα μπορούσε να είναι οι πύραυλοι του μέλλοντος.

   Ο Future Cruise/Anti-Ship Weapon (FC/ASW) είναι ο διάδοχος του SCALP-EG / Storm Shadow και των Exocet, αλλά ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστειί το πως θα μοιάζει κι αν θα είναι υπερηχητικός ή υποηχητικός. Συχνά γίνεται σύγχυση με τον «Perseus».

 10. Ναι οι Γάλλοι σχεδιάζουν το ναυτικό τους να επιχειρεί σε ομάδες μάχης.

  Ένα αεροπλανοφόρο,2xAAW,3-4xASW κλπ.

  Και πάντα μαζί με συμμάχους USN/RN να βομβαρδίζουν χώρες σαν το Ιράκ,λυβη κλπ.

  Δεν σχεδιάζουν να πάνε μόνοι τους εναντίον ρώσους/ κινέζους.

  Εμείς να κοιτάμε τις δικές μας ανάγκες.

  Θα στείλουμε ενα-δυο φρεγατες ανατολικοί Μεσόγειο;Ασ πουμε για υπεράσπιση τις νότιας Κύπρου;

  Η θα στείλουμε και εμείς μια οι ακομα καλιτερα δύο ομάδες μάχης;Οι καθε μια με μια φρεγάτα με 32xAster30 και άλλες φρεγατες με ESSM/Mica και για ASW;

  Μπορουνε να προσαρμόσουμε τις φρεγάτες ανάλογα με το δόγμα και τις ανάγκες μας.Να περιμένουμε να βρούμε χρήμα και χρόνο για τις τέλειες φρεγατες με 256xκ/Β να καθαρίσουν οι καθε μια μονες τους την ανατολική Μεσόγειο είναι μια παιδική φαντασία.

  Μια ομάδα μάχης με 32xAster30 & 96xMica NG (δλδ μιa FDI HN και τρείς Gowind 3100) κοστίζει 2,3-2,4δις με ολα.Οπλα,FOS κλπ.

  Και αναρωτιέμαι:
  Δηλαδή 4xSigma115 με 2xmk41 οι καθε μια με 8 xSM2III? & 32xESSM2 πόσες ομάδες μάχης κανουν;;Μαζί με δύο Σ114;

  Δυο;Με συνολικά 16xSM2III? & 96xESSM2 οι καθε μια ομάδα μάχης;;Δηλαδή δύο Σ115 & μια Σ114.

  Απλά μαθιματικα.

  Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να κοιτάξουμε.
  Και μην ξεχάσουμε ότι οι Γάλλοι έχουν το δικό τους CEC.

  1. @ Άγγελος

   Ναι, πρέπει όλα αυτά να τα κοιτάξουν οι ναυταίοι μας πολύ σοβαρά και μάλιστα όχι μόνοι τους αλλά μαζί με την Π.Α, διότι αν γίνει κάποιο σοβαρό επεισόδιο θα είναι αεροναυτικό, όχι ναυτικό.

   Επίσης όλοι οι Νατοϊκοί σύμμαχοι έχουν ως δόγμα πως θα υπάρχει αεροναυτική υπεροχή. Δεν μας κάνει. Εμείς πρέπει να έχουμε άλλο. δικό μας δόγμα.

   1. Το Rafale F4 λενε οτι θα συνεργάζεστε 100% με το γαλλικό CEC.

    Δηλαδή θα υπάρχει απόλυτη data fusion του Rafale με το Setis του πολεμικού ναυτικού.

    Πια αλλο πρόταση μπορεί να το φέρει αυτό;

    1. @ Άγγελος

     Δεν είναι βέβαιο αυτό που λες, σίγουρα όμως είναι θέμα που αν ισχύει ενδυναμώνει πολύ την υποψηφιότητα FDI.

     Βεβαίως κι οι Αμερικανοί αν μας δώσουν το CEC (δλδ φούλ Aegis) θα ήταν ακόμα καλύτερο, το δίνουν όμως?

     1. Οχι.Δεν είναι βέβαιο.Καθολου.

      Τουλάχιστον όχι στην «γαλλική μορφή».Θα έλεγα ότι με τίποτα θα το δώσουν.Σε κανέναν.Ακομα λιγότερο οι αμερικανοί.

      Αλλά εδώ θα μπορούσε να υπάρχει συνεργασία να φτιαξουμε το δικό μας CEC.

      Και είναι φοβερή προοπτική μιας θα εχουνε και Rafale/Meteor και Seafire/Aster30/Mica NG.

      Το πρώτο βήμα-και νομιζο οτι εδώ όλοι συμφονουμε-για αντιμετώπιση επιθεσις κορεσμού είναι να υπάρχει μια ενιαία εικόνα καταστάσεως από ολα τα οπλα/shooters.

      Αυτό μόνο οι Γάλλοι μπορούν να μας το προσφέρουν.Και θα μπορούσε να εναι και κεντρικό σημείο tech transfer στην σύμβαση εφόσον φτιάξουμε 6xGowind3100 εδώ αλλά δύο FDI στην Γαλλία επειδή δεν θα εχουμε το ναυπηγείο για μεγάλες φρεγατες τα επομενα χρονια.

     2. @Άγγελος

      To CEC δεν είναι απλή υπόθεση, ειδικά το τρίτο κομμάτι. Με τίποτα δν μπορούμε να φτιάξουμε εμείς χωρίς να επενδύσουμε χρόνια και πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια.

      Υπενθυμίζω.

      CEC =

      1) διαμοιρασμός τακτικής εικόνας
      2) ανάλυση απειλών
      3) διαμοιρασμός στόχων
      4) συνεργατική καθοδήγηση όπλων

      το (4) είναι δύσκολο και απαιτεί συγχώνευση (σύντηξη) δεδομένων, ολοκλήρωση στο CMS, κι επικοινωνίες real time

     3. Έχεις απόλυτα δίκιο.

      Εδώ όμως θα μπορούσαμε να φτιάξουμε τα FDI στην Γαλλία και πρέπει να υπάρχει πολύ σοβαρό tech transfer εκ μέρους τις Γαλλίας.Μια σοβαρή συνεργασία για μια τεχνολογία του μέλλοντος.

      Τι θα μπορούσε να είναι αυτό αμα όχι αυτο που συζητάμε.

     4. @ Άγγελος

      Δεν ξέρω φίλε μου, πολλά χρήσιμα μπορεί κανείς να ζητήσει, το ερώτημα είναι αν έχει την δυνατότητα να προσλάβει την τεχνογνωσία. Όταν μπήκαμε κάποτε στην ESA, η ESA έψαχνε εταιρίες να τους δώσει έργο ως βιομηχανική ανταπόδοση και δεν έβρισκε για χρόνια.

      Δυστυχώς σε βιομηχανική βάση είμαστε πολύ πίσω. Σουβλάκια, ντουβάρια, καφέδες, ΜΜΕ, Mall και ξενοδοχεία.

  2. @ Άγγελος

   To CEC τι ειναι? Ειδος κρουασαν???

   Οτι χρειαζεται να ειναι στην Κυπρο, πρεπει να ειναι εκει πριν ξεκινησει το πιστολιδι. Οταν αρχισει, λιγο δυσκολο να στειλεις αρμαδα προς τα εκει και μαλιστα χωρις την υποστηριξη της ΠΑ. Γι αυτο και χρειαζομαστε Ιπταμενα Τανκερ.

 11. Προσωπικά μου φαίνεται περίεργο πως υπάρχει τέτοια αντίδραση για τους Sylver, ότι δηλαδή δεν έχει γίνει ακόμα η ανάπτυξη μιας διαμόρφωσης για πολλαπλούς πυραύλους αλλά και ότι θεωρείται τόσο δύσκολο να γίνει, αλλά από την άλλη θέλουμε τις Ολλανδικές Sigma 11515 για τις οποίες ο εκπρόσωπος της Damen κ. Pieter Heijboer δήλωσε σε συνέντευξη στο navalnews.com στις 20 Μαρτίου 2021: «είναι το επόμενο βήμα στην γνωστή κλάση πλοίων Sigma, με την έννοια ότι υπάρχει για αρκετό καιρό στο σχεδιαστήριο» («in the sense it has been for some time in the drawing board»).
  _https://www.navalnews.com/naval-news/2021/03/damen-details-dutch-frigates-proposal-for-hellenic-navy/

  Δηλαδή μας πειράζει ότι η διαμόρφωση double ή quad pack των Sylver είναι στο σχεδιαστήριο, αλλά δεν μας πειράζει ότι… ολόκληρη η κλάση Sigma 11515 είναι στο σχεδιαστήριο. Και η Naval Group και η Damen είναι μεγάλες, σοβαρές και αξιόπιστες εταιρίες. Είτε είναι οι Belharra, είτε είναι οι Sigma οι νέες φρεγάτες του ΠΝ, θα επενδύσουμε στην σχεδίαση τεχνολογικά και επιχειρησιακά. Έχουμε αρκετά χρόνια μπροστά μας μέχρι να πάρουμε το πρώτο πλοίο, δηλαδή χρόνο για να πιέσουμε και να βοηθήσουμε ακόμα μέσω προγραμμάτων συνεργασίας/έρευνας/μεταφοράς τεχνογνωσίας να βελτιωθούν όπου θέλουμε. Άλλωστε όποια σχεδίαση και να πάρουμε θα υπηρετεί για 40 χρόνια. Οι Belharra με 32 κελιά είναι δυνητικά πλοία που μπορούν να φέρουν 64 ή ακόμα και 128 βλήματα.

  1. Aμα δε γουσταρουν καποιοι γαλλικα δε γουσταρουν τελος. Η αμερικανολατρεια κυριαρχει και καθε τι εκτος αμερικανικο το βλεπουν πατατα. Αντι να δουν το συνολο των οπλικων συστηματων που μπορει να προσφερθει και να δοθει ως πλατφορμα ως προς τον κλαδο και τις ΕΔ εχουν και νευρακια γιατι καποιοι φερνουν κιολας αντιρηση για μη καταλληλοτητας των αμερικανικου δογματος και συστηματων οπως και φυσικα αυτα που μπορει να αγοραση η χωρα και να τα εχει στη διαθεση της οποιαδηποτε στιγμη και αν χρειαστει. Δε συζητω για την υποτακτικοτητα της χωρας που θελουν οι αμερικανοι. Απλα ντροπη σε καποιους, θα μου πεις αν δε ντρεπονταν δε θα τα εγραφαν αλλα…

 12. τωρα το ειδα …σας την ειπε μερικους ο μητσοπουλος ?….τα δικα μου ποστ γιατι δεν τα εβγαλε να απαντηση ?…νομιζω επιμελως τα εκρυψε ….κυριε μητσοπουλε ..σχεδιο υπαρχει για το πλοιο που βγαλατε και ειναι αχαστο >? στο διαγωνισμο και γκραντ φαβορι ?….η κατασκευη μπορει να ξεκινησει αυριο το πρωι ?…η αλλο ενα κλασικο ρεντερ παντελος ανυπαρκτου πλοιου …..μετα την φοβερη και τρομερη als με τις παναγιας τα ματια επανω και μονο με 600εκ ….και πολλα αλλα, συνηθες πρακτικη του σαιτ-περιοδικου οπου φιλοξενηστε .πολυ αμφιβαλω αν ξερετε τι ειναι ισαλος γραμμη …….τωρα βεβαια ενοχληστε γιατι θελετε οι ασχετοι να ακουν εσας ..και να γινεται αναμεταδοση ..αποψεων (ο θεος να της κανει) του μεσου που βρισκεστε …απο πανασχετους και αφελεις μπορει ..απο εκει και περα ..ουτε πληροφοριες εχετε ουτε θα εχετε ..ουτε καμια αξια εχουν οι αναλυσεις σας ουτε και ποτε πεσατε μεσα σε κατι …..ας μας πειτε που δεσανε τα ΑΒ να παμε για καμια φωτογραφια …

 13. Εμένα μου φαίνεται ότι το πρόβλημα του Sylver είναι πρόβλημα γεωμετρίας και πρόβλημα IQ.

  1) IO όλων των εμπλεκόμενων με τον Sylver, Ευρωπαίοι ναυπηγοί, παραγωγοί πυραύλων κτλ. ¨Όταν ήδη είναι παγκόσμιο standard ο ΜΚ41, δεν πας να βγάλεις κάτι που παίρνει κάτι μικρότερο από αυτόν.
  -Ποιος άρρωστος εγκέφαλος σκέφτηκε να κάνει τον σωλήνα λίγες ίντσες μικρότερο?
  -Ποιος σκέφτηκε η εκτόνωση των καυσαερίων να γίνει στον ίδιο σωλήνα και όχι σε όλο το σιλό? Αν γίνει στο ίδιο σωλήνα και αυτός έχει άλλους 3 πυραύλους μέσα, τι γίνεται?

  2) Κατασκευαστής πυραύλων (MBDA). Ειιι οι ανταγωνιστές είναι τυχεροί, έχουν πιο φαρδιούς σωλήνες και βόλεψαν τέσσερα πυραυλάκια σε ένα σωλήνα, τι να κάνω, τι να κάνω, το βρήκα! Θα βάλω το pif paf των Aster πάνω στα πτερύγια, ώστε να μην διπλώνουν όταν είναι μέσα στον σωλήνα, ώστε τα πτερυγια να πιάνουν φύρα χώρο στον σωλήνα και να μην χωράει κάτι άλλο (στην ήδη λεπτο σωλήνα που έκανε κάποια διάνοια, με εξαγωγή καυσαερίων ανά σωλήνα, ώστε ακόμη και αν χωρέσει άλλος πύραυλος να τον ψήσει ο πρώτος.
  Χμμμ για να δώσω και λίγο εμβέλεια στους πυραύλους μου παραπάνω, έχω μια άλλη ιδέα θα βάλω booster… Και επειδή θέλω να ζορίσω καπως αυτούς που σκέφτονται πως να βάλουν 2 σε έναν σωλήνα να τους τρελλάνω. Και έβγαλαν το booster το οποίο έχει ακομη μεγαλύτερη διάμετρο

  Δηλαδή πόσο χρόνο ακόμη και πόσες χαμένες πωλήσεςι θέλουν όλοι (ναυπηγοί, πύραυλοκατασκευαστές κτλ για να καταλάβουν ότι δεν περπατάει και έπρεπε ήδη να έχουν βγάλει ή άλλον Sylver ή άλλους πυραύλους

   1. Ευχαριστώ για την εικόνα, γιατί αυτή λέει ακριβώς αυτό που θέλω. Υπάρχουν δύο σειρές πτερυγίων, μία στον booster και μία στο κυρίως σώμα.

    Το κυρίως σώμα τυ πυραύλου είναι λεπτό και αν έμπαιναν μέσα διπλωτά τα πτερύγια (για να αναπτυχτούν μετά την εκτόξευση) σώζεις πολύ χώρο και αρχίζει να είναι πιθανό να βάλεις 4 (ειδικά αν ήταν και πιο μεγάλος ο σωλήνας).

    Τα πτερύγια του booster μπαίνουν μέσα, αλλά τα πτερύγια του κυρίως σώματος ώχι, γιατί η εξαγωγή του pif paf είναι ενσωματωμένη στο πτερύγιο και πρέπει να ανασχεδιαστεί εξ ολοκλήρου. Με τα πτερύγια το κυρίως σώμα έχει το ίδιο πάχος που έχει το booster που είναι πίσω.

    Άρα δεύτερο πρόβλημα, ακόμη και αν κάνω διπλωτά τα πτερύγια, δεν θα χωράει λόγω booster παραπάνω από ένα. Άρα θέλει ανασχεδιασμό και ο booster ή κάποια νέα ιδέα.

    Και αφού τα κάνεις όλα, μετά θα υπάρξει και το θέμα του αν η εξαγωγή καυσαερίων κτλ είναι μέσα στο ίδιο το κελλί (και όχι στο σύνολο του κλωβού να διαχέεται κάπου εκτός) εμποδίζει το να βάλεις και άλλους μην πάθουν κάποια ζημιά από την εκτόξευση του πρώτου.

    Γενικά αυτό που μου φαίνεται ότι έγινε, είναι σαν να τον σχεδιάσανε έξυπνοι μηχανολόγοι αλλά με καμιά αίσθηση της αγοράς, των αναγκών του πολέμου κτλ, στο στυλ θέλω ένα vls για πυραύλους και κατασκεύασαν ένα καλό vls για πυραύλους, διεκπεραιώνοντας μια εντολή που έλαβαν, αλλά χωρίς καμιά έννοια ας βάλουμε και εμείς οι τεχνικοί και σχεδιαστές 5 ιδέες παραπάνω να τον κάνουμε κορυφαίο για κάτι που ζητά η αγορά.

    Και το πληρώνουν όλοι τώρα, ενώ είναι εντυπωσιακό που δεν τους λέει κανένας άλλος, ΟΚ έχουμε εμπειρία τώρα πάνω σε αυτό ξέρουμε τα καλά και τα κακά του, ας σχεδιάσουμε έναν νέο με βελτιώσεις εκεί που πονάει. όσο πιο γρήγορα το αντιληφθούν τόσο πιο πολύ θα βοηθήσουν την βιομηχανία της ΕΕ. Αντί να χάνουν τον χρόνο και τον κόπο σε πιστοποιήσεις κτλ του πως να στριμώξουμε κάτι εκεί, να κάνουν γρήγορα μια γενναία βελτίωση να τελειώνουν.

    1. @agnostosependytis

     Ο Aster 30 είναι μεγάλος πύραυλος ε? Δεν υπάρχει σκέψη να μπει σε δυάδες, ούτε ο SM2 μπαίνει σε δυάδες.

     Το θέμα είναι με τον Aster 15, αλλά για λόγους οικονομίας επιλέξανε ακριβώς τον ίδιο πύραυλο με κοντύτερο booster.

     O MICA επίσης δεν σχεδιάστηκε αρχικά για V L οπότε κι αυτός έχει μεγάλα και μη αναδιπλούμενα πτερύγια. Και μάλιστα είναι αρκετά μεγάλα για να πιάνει πολλά G σε υψόμετρο, βασικά αν τον δεις υπο κλίμακα τα ουραία του πτερύγια είναι μεγαλύτερα απο αυτά του κυρίως σώματος του Aster

     1. @ adpanos

      + 1000

      Οι 24 ή 32 ASTER 30 τους ειναι λιγοι και θα πανηγυριζουν με
      8 SM-2. Καμμενα εγκεφαλικα κυτταρα.

  1. δεν ειναι ετσι ακριβως …αλλα και ειναι κιολας ..απλα και η 4αδα των αμερικανων δεν ειναι πολυ παλια πατεντα σχετικα προσφατη ειναι ..απο εκει και περα και οι αγγλοι (και οι ιταλοι μαζι τους) camm και γαλλοι (μικα) θα βγαλουν ανταγωνιστικο προιον του εσσμ …εε μετα ολοι θα βριζουν τους αμερικανους για τον εσσμ …οτι δεν βγαζουν σοβαρο νεο πυραυλο και μενουν σε πυραυλο 3ης ηλικιας και τι γυφτιες ειναι αυτες το μπασταρδεμα με αιμ…και τι μισοδουλειες ειναι αυτες κλπ …..προφανος σε τετοιου επιπεδου εταιριες δεν ειναι ηλιθιοι ..και δεν προκειται για καμια εξωγηινη τεχνολογια το συγκεκριμενο θεμα ….και καμμ και ο μικα ειναι φαση αναπτυξης μαλιστα ο μικα δεν εχει ακομα τελικο σχεδιο …!!! το οποιο θα γινει του χρονου …….το τελικο σχεδιο θα αποφασιστει το 2022 …κανεις δεν ξερει αυτη την στιγμη πως θα ειναι ο πυραυλος επισημα (το ναυτικο τετοιο ζητημα το ξερει ο κοσμος οχι φυσικα..)

 14. https://prnt.sc/14lo4s5

  ο camm-er μαζι με αστερ ΝΤ και τον υπαρχων μικα ……θα μπαινει σε 4αδα και ο camm-er ..βασικα οι αγγλοι την 4αδα και το er το θελουν για τα type-45 ..επισης ο camm θα υπαρξει και σε air-to-air εκδοση για τα μαχητικα των αγγλων ….οι πληροφοριες λενε οτι και μικα θα ειναι αντιστοιχος ..και νεο μοτερ για το θεμα ελιγμων που ειχε ..επισης λενε οτι μικα θα γινει και ποιο φθηνος σε τιμη αποκτησης ……ακομα και να θεωρησουμε οτι τελικως οι γαλλοι δεν θα ενδιαφερθουν να τον κανουν 4αδα ..επιλογη quad-pack υπαρχει ο camm-er ..τον οποιο θα βαλουν και οι ιταλοι ….αλλα ξαναλεω δεν νομιζω να χρειαστει να παμε σε camm-er …θα υπαρχει ο μικα και μας ειναι ποιο βολικος ….το μονο σιγουρο λοιπον ειναι οτι ελλειμα πυραυλου σε 4αδα ..ανανταγωνιστικο του εσσμ δεν υπαρχει για κελια συλβερ ….

 15. The MICA NG is currently at Technical Readiness Level 7, the next major milestone being the critical design review in early 2022. Ground test firings are expected to be conducted in 2023 from the DGA Missiles Test Centre in Biscarosse on the French Atlantic coast, to be followed by other test firings with the VL MICA NG in 2024. First mass production equipment availability milestone is planned for the same year in order to be ready in 2025, with series production from 2026.

  by mister Bertuzzi
  full story
  https://www.edrmagazine.eu/naval-launch-customer-for-mbdas-vl-mica-ng

   1. @ DV-1.GR

    Μα δεν μπαίνει.
    Αν πρόσεξες ο MICA NG έχει το ίδιο αεροδυναμικό σχήμα, πτερύγια κλπ, βασικά όλο το πισω μέρος είναι το ίδιο.

    Για να μπεί θα πρέπει να βγάλουν έκδοση με διπλούμενα πτερύγια, εφ όσον το ζητήσει (και το πληρώσει) κάποιος πελάτης.

    1. 1. δεν υπαρχει τελικο σχεδιο ….
     2. το να αλλαξουν τα πτερυγια δεν νομιζω να ζητησουν να το πληρωσει καποιος ..ειναι μηδαμινο το κοστος αυτο το θεωρω γυφτια ..και ποσο δε μαλλον απο εμας που ειμαστε ηδη πελατες-χρηστες του
     3. αν εχουν σκοπο να τον βγαλουν quad-pack θα το κανουν μονοι τους …
     4. κατι περισοτερο απο μισο εκατοστο …αλλα ειναι μικροτερος απο τον camm σε διαμετρο αρα και ευκολοτερο το πακεταρισμα …

   2. The evolution of the SYLVER system would make it possible to embark Aster 15 and 30missiles in Sylver 70 silos, but also to embark 4 MICA VL (NG?) Missiles in a Sylver 70 silo,and possibly 2 in a Sylver 50 silo

    META DEFENCE
    5 programs to strengthen the high intensity capacities of the French armies – Meta-Defense.fr

    1. καλυτερα να μενουμε σε οτι λεει η εταιρια ….η εταιρια ακομα μελεταει σχεδια και νεα εξαρτηματα…απλα το ποιο πιθανο ειναι να βγαλουν και quad pack ….δηλαδη ειναι και λιγο απλη λογικη …υπαρχει εδιαφερομενος πελατης ..(εμεις και οχι μονο λογικα) ..υπαρχει ανταγωνιστο προιον αλλης εταιριας ..υπαρχει ανταγωνιστκο προιον …εσωτερικα ..σε παρακλαδι της ιδιας εταιριας ….εε δε νομιζω να ειναι τοσο κοθωνια ….ο μονος λογος να μην τον βγαλουν ειναι ..αν εχουν αποφασισει σαν εταιρια να σπρωξουν τον καμμ …οποτε σε αυτη την περιπτωση θα μας πουν βαλτε καμμ ….

    2. Αντί να ξαναφτιάξουν τον Sylver, κάθονται και παιδεύονται στην ουσία με ανασχεδιασμό των πυραύλων, κάτι που είναι πολύ πιο ακριβό και στα όρια του γελοίου. Έστω και ανασχεδιάζονται οι πύραυλοι και χωράνε 2 σε ένα Sylver 70 που είναι τεράστιο κελί (σε βάθος), το να το κάνεις?

     Ενώ αν ανασχεδίαζαν τον Sylver και θα έμπαιναν εύκολα σε τετράδες χωρίς ιδιαίτερους ανασχεδιασμούς και θα έπαιρνε και άλλους πυραύλους άλλων χωρών. Τώρα μπορεί να πείθουν τους Ευρωπαίους να ανασχεδιάσουν, αλλά υπάρχουν και Ισραηλινοί, Αμερκανικοί και άλλων χωρών. Κάνουν το λάθος πράγμα, Επειδή αρμενίζουν στραβά, στραβώνουν τον γυαλό για να πουν ότι δεν φταίει ο Sylver, φταίνε οι πύραυλοι που δεν είναι σχεδιασμένοι καλά.

     Και για να πούμε και του στραβού το δίκιο, ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΧΕΙ Η NAVAL ΝΑ ΚΑΝΕΙ VLS? Κανονικά το vls έπρεπε να το κατασκευάζει κατασκευαστής πυραύλων, πχ η MBDA, ίσως αυτό είναι το fundamental λάθος από την αρχή, γιατί σκέφτονται καράβι και δεν σκέφτονται πύραυλος.

     1. Ο sylver δεν έχει κανένα πρόβλημα, το πρόβλημα είναι δικό σας που διαβάζεται τις ανοησίες της πτήσης και επιπλέον τις πιστεύεται.

     2. @Mitch
      Ο SYLVER είναι μια χαρά για τους Γάλλους που έχουν τα πλοία τους για κρουαζιερόπλοια
      Η έλλειψη ικανότητας να έχουν περισσότερα από ένα βλήματα ανά κελί eίνα μεγάλο μειονέκτημα
      Μην μου πεις για ρυθμούς βολής αντιμετώπιση επιθέσεων κορεσμού
      Εκεί έχεις το RAM
      Αναφέρομαι στον αριθμό των μεταφερομενων πυραυλων ανά πλοίο
      Με ένα 8cell MK41 μπορείς να έχεις up to 32 ESSM ανά πλοίο!!

     3. @CK
      Πήγαινε στη σελίδα της LM και ψάξε να βρεις την έκδοση self defence, έχει εξαφανιστεί, τα απαρχαιωμένα προιόντα αποσύρονται από την αγορά, μπήκαμε στην εποχή των πυραύλων ενεργής καθοδήγησης ακόμη και για τον essm , αν θέλει κάποιος Essm B2 μπορεί να πάρει mk56.

     4. Ναι ο sylver δεν έχει κανένα πρόβλημα αν το κέντρο του σύμπαντος είναι οι ανάγκες του Sylver.

      Αν το κέντρο του σύμπαντος είναι οι ανάγκες του πελάτη, και οι ανάγκες του είναι να μπορεί να έχει όσο πιο πολύ άμυνα είναι δυνατόν με δεδομένο χώρο στο κατάστρωμα και κόστος, ο πελάτης έχει πρόβλημα.

      Έτσι καταλήγουμε με έναν τέλειο Sylver που θα τον κάνουν όλο και τελειότερο, αλλά σε σημεία που για τους πελάτες είναι μεν χρήσιμα αλλά δευτερεύοντα. Ο ένας θα εκτοξεύει από τον ΜΚ41 που δεν είναι τέλειος 32 πυραύλους μέσου βεληνεκούς και μέτριων επιδόσεων, ενώ ο άλλος θα εκτοξεύει από τον Sylver (που κάνει η Naval) 8 πυραύλους πολύ καλών επιδόσεων (που κάνει η MBDA). Άρα ενώ η MBDA κάνει κορυφαία δουλειά, την επιτυχία της την υποσκάπτει η Naval με τον Sylver, καθώς αν ήταν καλός ο Sylver, η MBDA θα πουλούσε 32 πυραύλους (και όχι 8) ενώ θα υπήρχαν και περισσότεροι πελάτες που δεν θα έπαιρναν τον συνδυασμό ΜΚ41 και ESSM και θα έπαιρναν τον συνδυασμό Sylver και Aster 15, Camm, Mica.

      Αν ήμουν η MBDA θα έλεγα στην Naval κάνε στην άκρη να βγάλω εγώ ένα vls που να θέλει η αγορά και να πάω μπροστά, αρκετά ήσουν άγκυρα στο να μπορώ να πετύχω περισσότερα

     5. @Mitch
      Ο MK56 τι αλλα όπλα μπορεί να φέρει εκτος από ESSM?
      Είναι ελαφρύτερος και κατάλληλος για μικρότερα πλοία
      Ο MK41 έχει και μεγάλη ποικιλία μεταφερομενων οπλων
      Το ότι μιλάμε πλέον για πυραυλους με ενεργό ανιχνευτή δεν σημαίνει πως πρέπει να είναι μειωμένο το οπλικό φορτίο!

     6. @agnostosependitis
      Ένα κελί ένας πύραυλος , αυτό θέλεις εάν θέλεις να έχεις ρυθμό εκτόξευσης για τα σύγχρονα δεδομένα , αυτό κάνουν όλοι και οι Ευρωπαίοι και οι Ρώσοι και οι Κινέζοι, εάν θέλεις να έχεις FCR με illuminators μείνε με τις τετράδες στον mk41.

     7. @MITCH

      LCF,F124, IVH έχουν MK41 VLS και τι άλλο??
      FCRs??
      Όχι !!
      Έχουν APAR!!

      Εφόσον αποκλείσανε τους Ισπανούς με to SPY7 η επομενη βέλτιστη λύση είναι το APAR2

      Οι Ολλανδοί ΉΔΗ το προσφέρουν στις SIGMA115 και το Ναυτικό το ζητάει
      Με τις ARROWHEAD δεν ξέρω εάν υπάρχουν σοβαρές συζητήσεις όπως με τους Ολλανδούς

      Και η τοποθέτηση APAR σε αυτό το πλοίο είναι εύκολη και οικονομική αφού έχει γίνει ΉΔΗ στις IVH και στο TACTICOS!!

     8. @CK
      Μην παραμυθιαζόμαστε τώρα, ξέρουμε τι θα επιλεγεί, γιατί αποκλείστηκε η ισπανική κανείς δεν νομίζω κατάλαβε, το ότι οι Ισπανοί είναι φιλότουρκοι είναι το παραμυθάκι της ημέρας.
      Το ότι οι ολλανδοί λένε ότι οι δυνατότητες του ραντάρ περιορίζονται από το ρυθμό εκτόξευσης, τι σημαίνει;
      Λένε το ίδιο και οι Βρετανοί;

     9. @Mitch
      Σαφώς και ξέρουμε τι έχει επιλεγει από τους mpoumpoukous +γεωπολιτκούς!!

      Συζήτηση να κάνουμε αφού λόγω κορονοϊού πελάτες άφαντοι

      Το APAR που είναι στις LCF IVH F124 μπορεί να έχει 32 αέρα με16 στο τελικό στάδιο εμπλοκής

      Το APAR2 μπορεί να κατευθύνει ΌΣΑ βλήματα μπορεί να εκτοξεύσει το πλοίο

      Θεωρώ απαράδεκτο να πάμε σε νέα μεγάλη μονάδα επιφανειας για τα επόμενα 30+ χρονια με ένα …περιστρεφόμενο RADAR μονο !!

     10. @CK
      Έχεις δίκιο ένα περιστρεφόμενο ραντάρ με 30 rpm , ανανεώνει τα δεδομένα κάθε 2 δευτ, σε ένα 4Fxp η ανανέωση δεδομένων καθορίζεται από το λογισμικό και πως κατανέμει τις διαθέσιμες δυνατότητες.

     11. @CK
      Από ότι έχω καταλάβει όλες οι κλάσεις με APAR2 έχουν και 3D surveilance radar γιατί πολύ απλά το APAR2 δεν μπορεί να δει πολύ μακρία λόγω X-band. Όλα τα surveilance είναι στην C/S/E/F band. Επίσης εάν θέλεις να στείλεις κάτι σε πανω από 150Klm το APAR2 δεν μπορεί να κάνει illumination αλλά ίσως και το data-link(X-band επίσης) να μην μπορεί να ακολουθήσει.
      Γενικά πάντως γίνεται πολύ πιό ακριβό να πάς σε λύση full-face FCR + 3D/4D surveilance παρά σε 3D/4D surveilance + datalink + High Power illuminator.

     12. @jOHN dOE
      Ακριβώς
      πλοία όπως οι LCF,F124,IVH έχουν δυο radar
      Ένα για surveillance/volume search σε μεγάλες αποστάσεις (SMART-L)
      και το APAR για καθοδήγηση οπλων

      Το ίδιο έχουν και οι νέες Ολλανδό Βελγικές Φρεγάτες ASWF
      https://www.navalnews.com/naval-news/2020/06/dutch-mod-clears-path-for-the-m-frigates-replacement-expects-delays/
      APAR2+ SEA MASTER

      Οι νέες γερμανικές MKS180 (TYPE26) θα έχουν το APAR2 με το TRS4D

      Πάνω από 150km τι μπορείς να ρήξεις?
      Ο SM2 δεν πάει τόσο μακρυά

      Ακόμα και τα data link είναι νομίζω line of sight οποτε για τέτοιες αποστάσεις μάλλον δύσκολο : ο πύραυλος πρέπει να πετάει ψιλά η να λαμβάνει uplink από αλλα συστήματα (CEC)

     13. @CK
      Σωστά το λές, δεν υπάρχουν και πολύ πύραυλοι πάνω από τα 150Klm(ίσως ο SM-6 αλλά είναι εκτός συζήτησης 😉 ). Αυτό που λέω είναι ότι έαν δεν έχεις απόθεμα RIM-7P,ESSM-1 και είναι όλοι με active seeker μπορείς να γλυτώσεις χρήματα με το να έχεις π.χ TRS-4D(<1sec update) + datalink + STIR2.4(για δύσκολους στόχους με ισχυρά ECM). Το να κυνηγήσεις ASMs και drones το κάνεις μονο με τους active seekers των ESSM-2 ή με τους IR των RAM-2, οπότε μπορεί να είναι overkill να έχεις APAR2 + 4D surveilance.

     14. @ John Doe

      Έχει εξηγηθεί εδώ:

      https://twitter.com/efpsychon/status/1396014907615756290

      γιατί εάν θέλεις ESSM πρέπει να πας σε fixed panel AESA

      Εάν καταλαβαίνω σωστά χωρίς καθοδήγηση/uplink από το AESA ,
      to data link που έχει ο ESSM είναι παλιό και δεν μας καλύπτει

      Για περιστρεφόμενο radar MONO μάλλον ο CAMM πλεονεκτεί λόγω ικανότερου data link

     15. @CK
      Όλα τα πλοία που ρίχνουν RIM-7P, ESSM-1, ESSM-2 έχουν data-link σε 2(από ότι έχω δει)ξεχωριστές κεράιες X-band. Όλα τα 2D/3D surveilance radars δεν υποστηρίζουν(λόγω C/S/E/F bands) στην ίδια κεράια mutual uplink(ή one-way στο RIM-7P) εκτός και εάν κάτω από το διηλεκτρικό κάλυμα(στα AESA) έχουν δεύτερη κεραία X-band) αλλιώς δεν θα μπορούσαν οι Μeko200 π.χ να ρίχνει ESSM. Τα illuminators έχουν μόνο TWS λειτουργεία και φωτίζουν τον στόχο μόνο στο terminal phase(5-6secs) Οπότε το μονο πρόβλημα είναι το update των δεδομένων του στόχου που θα σταλεί μέσω της ξεχωριστής κεράιας data-link στο ESSM-1/2. Εάν αυτό μπορεί να το καλύψει το TRS-4D(δηλ. να τροφοδοτεί την data-link σύνδεση με δεδομένα στόχου πολύ γρήγορα ~1sec) θα φτάσει τον πύραυλο πολύ κοντά στον στόχο (<6Klm) οπότε το active radar του ESSM-2 θα κάνει lock-on. Για το RIM-7P και ESSM-1(και για δύσκολους στόχους για τον ESSM-2) προφανώς χρειάζεσαι και illuminator.

     16. @CK
      Επίτρεψε μου να διαφωνήσω με αυτά που γράφει το link που ανέφερες. Τα data link δουλεύουν στην X-band και όχι στην (C/S/E/F band) των radar που αναφέρονται στο link, απότε δεν έχει να κάνει με τα T/R modules του radar αλλά με το εάν έχει ή όχι άλλη κεραία στην X-band. Το NS-50 π.χ μπορεί να προγραμματιστεί να παρέχει τέτοιο functionality αφου είναι X-band radar.

     17. Έθεσες ακριβώς την πηγή του προβλήματος. Η Ναβαλ δεν έπρεπε να κατασκευάζει τον Συλβερ. Επειδή όμως αυτή τον κατασκεύασε έθεσε ως προτεραιότητα την εύκολη εγκατάσταση το μειωμένο βάρος ,την συμβατότητά με τους πυραύλους που φέρουν τα γαλλικά πλοία, την γρήγορη εκτόξευση , και την αντοχή στις αστοχίες.
      Μην ξεχνάμε το περιστατικό με την γερμανική φρεγάτα που ο ΣΜ2 απέτυχε να εκτοξευτεί και κάηκε μέσα στο κελί, του Μκ41. Φαντάζεσαι να ήταν Εσσμ σε τετραπλή διαμόρφωση !!!
      Πιστεύω ότι είναι πολύ πιο εύκολο να σχεδιάσουν τους πυραύλους ανάλογα, ( αφού ούτως η άλλως τώρα αναπτύσσονται ) παρά να αλλάξουν όλους τους Συλβερ που έχουν σε υπηρεσία. Σίγουρα την Ναβαλ δεν την καίει και ιδιαίτερά ,αφού δεν κατασκευάζει τους πυραύλους, αντιθέτως καίει πολύ την MBDA που είναι κατασκευαστής και βλέπει τον ανταγωνισμό.
      Εξακολουθώ επίσης να πιστεύω ότι η καλύτερη λύση είναι η ανεξάρτητη τοποθέτηση σε άλλο μέρος του πλοίου. Αυξάνετε κατακόρυφα η επιβιωσιμότητα του πλοίου καθώς και ο ρυθμός εκτόξευσης. Αυξάνετε επίσης και το κόστος, αλλά τι στο καλό 40χρ υπηρεσίας θα τα βγάλουν τα λεφτά τους.
      Η κίνηση να αναβαθμίσουν την δια λειτουργικότητα και πολυσυλλεκτικότητα ανάμεσα στους πυραύλους και τους φορείς , νομίζω ότι είναι πολύ πιο σημαντική από το να φτιάξουν έναν τετραπλό φορέα.

     18. Βρε CK έλεος με το ARAR2 ηρέμησε επιτέλους
      δεν σε προλαβαίνω να απαντώ.
      Μην γράφεις πράγματα που δεν ισχύουν.
      32 και 16 σε τερματική καθοδήγηση που το
      διάβασες αυτό λινκ;

      Αφού στο εξήγησα προχθές πως δεν μπορεί
      να κάνει έρευνα όγκου μόνο με 30 μοίρες γωνία
      και TWS καθοδήγηση των πυραύλων σε 35 μοίρες.

      Μπερδεύεις τη μεταφορά των δεδομένων στα κελιά
      και λες 32 πυραύλους εκτοξεύει!!!

      Μπορεί να μεταφέρει θεωρητικά τα στοιχεία σε 32
      πυραύλους και να εκτοξεύσει 16 από αυτούς!
      Γιατί υπάρχει εφεδρικό κανάλι μεταφοράς δεδομένων.
      8 και 8 πυραύλους ESSM II προς δυο διαφορετικά πάνελ.

      Σε δυο διαφορετικά σημεία του ορίζοντα δηλαδή.
      Και να κατευθύνει τερματικά 4 και 4 πυραύλους.
      2+2 και 2+2 σε αναμονή και μόνο
      2 και 2 πυραύλους SM-2 λόγο μεγαλύτερης απόστασης.

      Το ARAR2 δεν είναι Sea Fire που είναι καλύτερο.
      Και αυτό όμως δεν θα μπορούσε να κατευθύνει
      πολλούς SM-2 σε τόσο μεγάλες αποστάσεις.

     19. @
      Δεν επεκτείνομαι
      Είμαστε εκτος θέματος και θα μας μαλώσει πάλι ο δάσκαλος!1

      APAR
      https://en.wikipedia.org/wiki/Active_phased_array_radar
      missile guidance using the Interrupted Continuous Wave Illumination (ICWI) technique, thus allowing guidance of 32 semi-active radar homing missiles in flight simultaneously, including 16 in the terminal guidance phase[3]

 16. Η Ελβετια κατά πάσα πιθανότητα διάλεξε ραφαλ και η ντασω ανυσηχει για το αν η γραμμή παραγωγής της θα μπορέσει να ανταπεξέλθει όσο και αν την ενισχύσει.
  Αναμένουν 30 επιπλεον αιγυπτιακά 36 επιπλέον ινδικά, 36 νέα Ινδονησίακα, και 24 ελληνικά!
  τα 12 μτχ που πρέπει να αντικατασταθουν με ισάριθμα νέα στη γαλλική αεροπορία τα 6 καινούργια μας και κατά πάσα πιθανότητα αλλά 6 ελληνικικα.
  Και τα 40 πάνω κάτω ελβετικά και 30+ μίνιμουμ F4 για την γαλλική αεροπορία μέσα στη 10ετια, παρόλο που τα 12 μτχ κροατικα δεν θα αντικατασταθουν αριθμητικά,
  Σύνολο 200 τουλάχιστον νέα ραφαλ έως το 2030.
  Αν τους κατσει και η Φιλανδία με 60+ μαχητικά
  Φρακαρανε. Αλλά Ευτηχως γι αυτούς είναι μάλλον απίθανο.
  Το ότι έχουν 15 φορές μικρότερο μπάτζετ από τους ουσαιους για την άμυνα και υποδεκαπλασιο ΑΕΠ επίσης και παρόλα αυτά φτιάχνουν τόσο ποιότικα μαχητικά πυραύλους πλοία κτλ κλτ και μπορούν και τα πουλάνε σε ανταγωνιστικες τιμές είναι θαύμα καθώς δεν έχουν την οικονομία κλίμακας των ουσιών, οι οποίοι πάρα τα τρελά τους φράγκα πλέον φτιαχνουν την μια αποτύχια πίσω από την αλλη.
  Αλουμινοτρατα, ζουμβαλτ, τενεκες35, ενώ έχουν μείνει με τους Aim120 όταν οι Γάλλοι έχουν μετεορ μια μικα.
  Το ποιος πουλάει ποιότητα και προσπαθεί να είναι ανταγωνιστικος όταν έχει να ανταγωνιστεί έναν γίγαντα με 10απλασιο τουλάχιστον επιπλέον μπάτζετ που πουλαει φύκια για μεταξωτές κορδέλες είναι όλοφανερό.

  1. Νομίζω ότι όλοι έχουν δίκιο προς όλες τις πλευρές.

   Και η Γαλλία για το μέγεθος του budget της καλά τα καταφέρνει, αλλά φυσικά δεν πρέπει να την υποτιμάμε γιατί κακά τα ψέματα μέχρι πριν μερικές δεκαετίες το στατους της ήταν ακόμη πιο ισχυρό καθώς ήταν μια από τις 5 πυρηνικές δυνάμεις και μάλιστα από τις αρκετά δυνατές. Το ίδιο και με την Αγγλία.

   Απλά η μεγάλη περίοδος ειρήνης και η περίοδος εσωστρέφειας λόγω της ΕΕ που διαμορφωνόταν, την άφησε λίγο πίσω (όπως και την Αγγλία), αλλά αυτό επ ουδενί δεν σημαίνει ότι είναι μια παγκόσμια δύναμη.

   Από την άλλη, και οι ΗΠΑ μπορεί να έβγαλαν αποτυχίες, αλλά ακριβώς λόγω μεγέθους, οι αποτυχίες είναι αυτές που την κάνουν να μάθει, και το ότι είναι ακριβές οι αποτυχίες, για εμάς είναι ακριβές, για αυτούς είναι, ΟΚ μια αποτυχία αλλά πάμε παρακάτω. Σε τελική ανάλυση, λόγω μεγέθους και τεχνολογίας, δεν καίγονται ιδιαίτερα που κάτι δεν είναι το καλύτερο, αν δεν το χρειάζονται άμεσα αν κάνει την δουλειά του, προχωράνε παρακάτω αν ξαφνικά χρειαστεί να είναι στην κορυφή της τεχνολογίας στρώνουν τον κ..λο τους κάτω και το βγάζουν.

   Εκεί που είχαν μείνει πίσω στα λέηζερ και τα υπερ-υπερηχητικά, όταν χρειάστηκε έβγαλαν άμεσα αυτό που ήθελαν και καλύτερο των άλλων, ενώ όταν οι άλλοι άρχισαν να βγάζουν 5ης γενιάς και να συζητάνε για 6ης αυτοί ήδη έκαναν στα μουλωχτά πτητικές δοκιμές με το 6ης.

   Όταν οι άλλοι άρχισαν να βγάζουν drones, αυτοί έβγαλαν άλλα 10 σχέδια για τα πάντα όλα και όχι απλά drones αλλά με ΑΙ σε στυλ loyal wingman κτλ.

   Όπως είχε πει κάποιος η ποσότητα έχει την δική της ποιότητα, εεε αυτοί έχουν τεράστια ποσότητα χρήματος, που φέρνει μια άλλη ποιότητα στο ότι μπορούν να ρίξουν από την μια στιγμή στην άλλη βουνό από λεφτά και να κάνουν ένα project στο πι και φι, ενώ έχουν και την κορυφή της τεχνολογίας (με το ελάτωμα ότι από την εμπορική απληστία τους, έδωσαν πολύ τεχνολογία στους Κινέζους με το να τους δώσουν να φτιάχνουν αυτοί όλα τα τεχνολογικά προιόντα τους)

 17. Μιλώντας για τα κελιά των πυραύλων, παρακάμπτεται η ουσία: οι πύραυλοι! Οι Τούρκοι με πληθώρα akinci θα μπορούν από μεγάλο ύψος να χτυπήσουν τα πλοία μας. Αν δεν έχουμε aster 30 ή sm2, πως θα αναχαιτήσουμε τα akinci; Οπότε επανερχόμαστε στο βασικό ερώτημα: οι Αμερικανοί θα ελευθερώσουν τους sm2 για τις ευρωπαϊκές σχεδιάσεις, που τους χρησιμοποιούν; Αν δεν τους δώσουν οι Αμερικανοί, τότε τα πλοία είναι απροστάτευτα! Οι Γάλλοι με όλες τις ιδεοληψίες τους, τόσα χρόνια δεν μπορούν να καταλάβουν τι τους ζητάμε, μας παρέχουν σίγουρα τα κορυφαία όπλα τους. Αυτό είναι το καθαριστικό στοιχείο, για το οποίο πολλοί θέλουμε τα γαλλικά πλοία. Δεν θέλουμε η άμυνα της χώρας να εξαρτάται από το αν οι Αμερικανοί μας δώσουν τα όπλα που τους ζητάμε. Καλοί σύμμαχοι οι Αμερικανοί, αλλά μας έχουν κουράσει με τις ασκήσεις ισορροπίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκιάς!!!

  1. Το οτι θα μας δώσουν SM2 δεν υπάρχει και μεγάλη αμφιβολία.

   Το θεμα ειναι πια έκδοση και σε πια τιμή.

   Το μονο SM2 που θα υποστηρίζετε μετα το 2035 είναι το ΙΙΙC.Που κοστίζει 5εκ$.Το κομμάτι.Οχι δεν κάνω αστεία.Το λέει στα FMS.Τα SM2IIIA που αποδεσμεύεται για χώρες όπως οι Χιλή είναι πλέον αναξιόπιστα και ίσος και και επικίνδυνα με αρκετά ατυχήματα εκτόξευσης τα τελευταία χρόνια.

   Μετά μας λένε το SM6.Μια χαρά.Αλα διστιχος ακομα πιο ακριβό!!

   Δεν είναι λοιπόν μόνο MK41 αλα και όλα τα άλλα που δεν ξερουμε:Έκδοσης/τιμές/αποδέσμευση..

   Από τους Γάλλους δεν υπάρχει τετιο θεμα.Μας προσφέρουν 4xFDI HN με 4xA50 και με 32xAster30/Ram κλπ οι καθε μια…για 4,3 δις.Ολα μέσα.FOS/εκπαίδευση ολα..

   Μια Sigma/AH140 που δεν ξέρουμε μέχρι τώρα τιποτα εκτός εικασίες μονο να γεμίσουμε εστο 12xMK41(τρία καθε φρεγατα) με SM2IIIC/SM6 θα μας κοστίσει μόνο αυτό (διλαδι τα 96 βλιματα ΑΑW) μισο δις.Και εχουμε να βάλουμε και άλλα 128xESSM2 τον 2εκ$.

   Δεν βλεπο να μας βγούνε τα MK41 καλύτερα/πιο φτηνά/πιο εξελιγμενα κλπ.Το αντίθετο.

   Τα πιο εξελιγμενα βλήματα LR είναι τα Aster30 και τα πιο εξελιγμενα MR είναι τα Camm ER & Mica NG.

   1. !!!

    Κοίτα ποσα και ποια Ναυτικά έχουν πάρει MK41/ESSM/SM2 και θα δεις πιο σύστημα είναι το πιθανότερο να υποστηρίζεται το 035!!

    Ποσα έχουν SM2/ESSM πουληθεί και ποσα ASTER/CAMM/MICA??

    1. Φυσικαεχουν πουληθεί περισσότερα SM-2.Απο την δεκαετία του ’70 είναι διαθέσιμο.

     Το Aster30 ειναι καινούριας τεχνολογίας με την πρώτη έκδοση τις διαθέσιμα την δεκαετία τέλους του 90.

     Νομιζο οτι δεν υπάρχει ανάγκη να συγκρίνουμε δύο συστήματα με το ενα…ξεπετασμενο,στην τελεφταια έκδοση του και πανάκριβα..

     Και το άλλο,να έχει φτάσει το στα διο απόλυτης ωριμότητας & αξιοπιστίας,πιο φτηνό και το καλύτερο τις κατηγορίας.

     Τι ίδιο ισχει φυσικά για το ESSM μονο ακομα σε πιο μεγαλο βαθμό.

     Καμία σύγκριση με Camm η Mica NG.

    2. Aκόμα εδώ είσαι?
     Τρέχα στη πτώση και βάλτους στη θέση τους, που λένε οτι ο camm er ειναι καλύτερος απο τον essm2.
     ha ha
     ¨Αυτός είναι και ο λόγος που το USN στην τελική πρόταση προς το ΠΝ, “πέταξε έξω” τους αμερικανικούς ESSM Block 2 και έβαλε στη θέση τους, τους -τελείως- βρετανικούς CAMM-ER. Οι CAMM-ER βέβαια σώζουν το πλοίο στις επιθέσεις κορεσμού¨

     Προσφέρουν τον SM-2 BlockIIIc σε περίπτωση που το ΠΝ επιθυμεί να βάλει στους Mk41 τέτοιους πυραύλους. Ακόμη κι αν φορτωθούν 8 πύραυλοι SM-2, και πάλι, το πλοίο φέρει άλλους 32 ESSM Block 2. Έναν πύραυλο που το ΠΝ γνωρίζει πολύ καλά, και κατασκευάζεται σε μικρό ποσοστό στην Ελλάδα. Μπορεί ο CAMM/CAMM-ER που προσφέρουν οι Αμερικανοί να είναι καλύτερος πύραυλος, αλλά δεν φεύγει το ΠΝ από όσα ήδη γνωρίζει

     Μπορεί ο CAMM/CAMM-ER που προσφέρουν οι Αμερικανοί να είναι καλύτερος πύραυλος
     Μπορεί ο CAMM/CAMM-ER που προσφέρουν οι Αμερικανοί να είναι καλύτερος πύραυλος
     Μπορεί ο CAMM/CAMM-ER που προσφέρουν οι Αμερικανοί να είναι καλύτερος πύραυλος

 18. το θεμα εχει αναλυθει ..δεν υπαρχει περιορισμος και απουσια βληματων σε 4αδα …μαλιστα θα υπαρχουν και τουλαχιστον 2 επιλογες βληματων ..μικα-καμμ ….το κρισημο ερωτημα του 1εκ ειναι …φτανουν >? 24 αστερ και 32 μικα/καμμ ? η θα λενε παλι υποεξοπλισμενη ?…εγω λεω δεν φτανουν …και εκτιμω οτι η κουβεντα παει πλεον στο περισσοτερα απο 32 κελια …και ποσα παραπανω ?…..και εδω εκτιμω οτι θα μπουν κανονικα συλβερ εξτρα και οχι εκτοξευτες μικα……
  2ο θεμα ..ας αναρωτηθει ο καθενας..γιατι σπερνουν συνεχως διαφορα ψευδη και προσπαθουν να αντιστρεψουν την αληθεια …μηπως τελικως …θελουν το ναυτικο με πλοια ακτοφυλακης ..να υπαρχει και ετοιμη η δικαιολογια …με τι να πολεμησουμε τους τουρκους ?….εγω παντος εκτιμω ..οτι δεν θελουν ουτε σοβαρα πλοια για το ναυτικο ουτε σοβαρα προγραμματα αμυντικης βιομηχανιας ..

  3. μπονους βιντεακι …dcs με μετεορ ….παιχνιδακι οκ .αλλα και ολιγον ενδεικτικο …

  https://www.youtube.com/watch?v=5BOgnNaehSs

  1. Επαναλαμβάνεις θεωριεs που ΔΕΝ στέκουν!!

   THE FACTS:

   Ούτε ο CAMM/ER ούτε ο MICA/NG είναι πιστοποιημένοι σε δυάδες η τετράδες σε SYLVER!

   Ο CAMM-ER /MICA-NG είναι ακόμα υπό ανάπτυξη

   Ποιο άλλο ναυτικό έχει η ενδιαφέρεται να έχει CAMM/MICA σε SYLVER??

   ΚΑΝΈΝΑ

   Μην ξεχνάμε επίσης πως οι πύραυλοι πρέπει να ολοκληρωθούν και με πλοίο/cms/radar/datalinks!!

   Σαφώς μπορεί κάτι από τα παραπάνω να γίνει ΑΛΛΑ κάποιος πρέπει να πληρώσει το κόστος

   Και οι Γάλλοι για πλοία τους ΔΕΝ ενδιαφέρονται για τίποτα άλλο εκτος από ASTER!!
   FACT!!

   1. οι γνωστες ανοησιες σου ….αγγλοι-γαλλοι-ιταλοι ειναι πισω απο μικα-καμμ….ολοι τους με συλβερ …ποιος ενδιαφερεται μας ρωτας?….εχεις συνδρομο πτωσης ..να πας να το κοιταξεις …οι δικες σου θεωριες δεν στεκουν ….τα ιδια ελεγες για ραμ τα ιδια ελεγες για γαλλικης διαμορφωσης πλοιο θελετε δεν θελετε ..16 κελια και οχι παραπανω …..εχεις θεματακι κανε αντιπτωτικο εμβολιο …κλεισε ραντεβου αμεσα …..

    ερωτηση ..αν οι γαλλοι πουν ..ποσα θελουν οι ολλανδοι ? 150εκ για τις σαπιοΜ ..δωστε σε εμας και παρτε 2 λαφαγιετ βαζουμε και απο 16 κελια επανω …..κλεινει το deal ?….εγκρινεις?

    1. Για δώσε κάνα reference/link πως το Αγγλικό και το Γαλλικό Ναυτικό ενδιαφέρονται για να βάλουν CAMM στους SYLVER!!!

     Δώσε κάνα reference/link πως το Γαλλικό Ναυτικό ενδιαφέρεται για Mica στα πλοία του!!

     Για τις δικες μου θεωρίες δίνω και μερικά reference /links!!

     Oi Γάλλοι προσφέρουν CASSARDOsapakia όχι Lappapommes!!

     Και για να μπούν VLS στις Lapayette ξέρεις ποσα χρονια θα έπαιρνε??

     Για ψάξε να βρείς ποσο τους πήρε να ολοκληρώσουν την ανάπτυξη του εκσυχρονισμού τous
     3 χρονια από συμβόλαιο μέχρι να μπει μέσα το πλοίο!!

     https://www.navyrecognition.com/index.php/naval-news/naval-news-archive/2020/october/9094-naval-group-starts-renovation-and-upgrade-of-french-navy-courbet-la-fayette-class-frigate.html

     Με τέτοιας έκτασης εκσυχρονισμό ΔΕΝ είναι η ενδιάμεση λύση που ψάχνουμε!!

     1. ο ορισμος της βλακειας ……ξερω ξερω τ23 θα μας πεις που δεν περνουν συλβερ κελια και βαλανε μανιταρια …..για τις λαφαγιετ ..οι σαουντι ειναι ακριβως το ιδιο πλοιο σε ολα με το γαλλικο …και μαλιστα οι γαλλοι εχουν ετοιμο το σχεδιο και την πατεντα σε περιπτωση πολεμου να μπουν σιλβερ που τωρα δεν υπαρχουν …ουτε μια εβδομαδα δουλεια δεν ειναι ….οσο για λινκ στην mbda τι γραφει ? μπαινει σε συλβερ η οχι ? μπαινει 4αδα η οχι …τι γραφει ?….πες μας επιτελους ..ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ ?….δεν σε βολευει ..οποτε θα μας πεις κανενα 500εκ κοστος πιστοποιησης σε cms …που δεν ξεπερναει ποτε τα 10εκ ….πω πω σκοπελος …..λινκ λοιπον επισημο θα βγαζεις για το κοστος πιστοποιησης που λες συχνα πυκνα …..

     2. @DV-1GR
      Aσχετος+ αδιάβαστος!!

      Πες πως βάζεις τα SYLVER VLS
      (Λες και ο χώρος από κάτω από το κατάστρωμα είναι κενός !!)

      Με τι RADAR?

      με τι CMS?

      Το υπάρχον RADAR και CMS ΔΕΝ μπορεί να κατευητυνει τέτοιους πυραυλους
      Οποτε πρέπει να αλακτουνε!!
      Ποσο θα πάει το κόστος >>???

      Μπορεί το πλοίο να σηκώσει το επιπλέον βάρος και ηλεκτρική ισχύς??
      Για δες οι formidable τι ισχύ έχουν εγκατστιμενη στο ίδιο εκτόπισμα??!!

      Θα αλλάξουμε και μηχανές και γεννήτριες ??

      Ποσο θα πάει και ποσο καιρό θα πάρει??

      Καλο είναι να διαβάζουμε και λίγο !!!

   2. να μας δωσεις ομως και λογικη εξηγηση γιατι βγαζουν το itr αφου μονο αστερ ενδιαφερει γαλλους-ιταλους …τι θα το κανουν ? καημενε μου οταν θα δεις την belaHN θα σου πεσουν τα σαγονια ….

 19. +] Η λύση είναι η BELHARRA XL με ASTER 30 + MICA NG σε 3άδες. Βέβαια οι τορπίλες της έχουν μόνο 10 χλμ εμβέλεια οπότε πρέπει απαραίτητος όρος να είναι τορπίλες 50 χλμ. Η να πάει ένα σχέδιο το ΠΝ στη NAVAL και να πει θέλω 15 φρεγάτες με γαλλικά όπλα και αισθητήρες σε βάθος 15-20 ετών όλες ΕΛΛΆΔΑ. Τόσες χρειαζόμαστε μην πω 20 με την ΑΟΖ που έχουμε.

  1. Θέλουμε στόλο ανατολικής Μεσόγειο.
   Θέλουμε αριθμούς.
   Θέλουμε καπια ικανότητα AAW.
   Θέλουμε καινούριες τεχνολογίες(οπος CEC).
   Θέλουμε καλή τιμή.

   2xFDI HN 2,1 δις
   6xGowind 3100 2,4 δις

   Συνεργασία με άλλα γαλλικά συστήματα Rafale F4,Meteor,SampT,συστοιχίες Exocet Κρήτη/Ρόδο/Κάρπαθο.

   Συνεργασία με την αεραμυνα τις Κύπρου με ολα τα γαλλικά συστήματα που έχουν και φυσικά οσο υπάρχει το αμερικανικό embargo.

   Σε τι μας βοηθούν αμερικανικά συστιματα στην ανατολική Μεσόγειο;;Διασύνδεση;Με τα Rafale/Meteor;;Με την αεραμυνα τις Κύπρου;;

 20. Είχα γράψει ότι θα τα κάνουμε σκ@τ@ με το προγραμμα παρωδία και θα ξενερωσουμε κράτη και εταιρίες με τον τρόπο που γίνεται η όλη διαδικασία.
  Ήδη οι Ισπανοί άρχισαν το γαύγισμα….
  Θα ακολουθήσουν και άλλοι….
  Ακόμα και όταν θέλεις να απορρίψεις κάποιον υπάρχει ο σωστός τρόπος….
  Η παράσταση το ‘Επιτελικό Δελφινάριο’ συνεχίζεται ….
  ΥΓ.
  Με εκτίμηση στο DR και στους αγαπητούς φίλους σχολιαστές,και καμία στους ανίκανους που έχουν παρει μια ζωτικής σημασίας διαδικασία και την έκαναν τραγέλαφο!

  1. Νομίζω θα καθαρίσει το τοπίο μόλις ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για τα ναυπηγεία.
   Όλη η ανωμαλία απο αυτό προκλήθηκε, την σφοδρή επιθυμία της κυβέρνησης να σώσει ή ξεφορτωθεί – όπως το δει κανείς – τα ναυπηγεία ζόμπι.

   Ελπίζω να μας βγεί καλά κι να μην επαναληφθεί η ιστορία με τους Γερμανούς και τα υποβρύχια.

   1. Εύχομαι να έχεις δίκιο και το όλο θέμα να μην
    προκλήθηκε απο την σφοδρή επιθυμία της κυβέρνησης να δώσει πάλη στους εθνικους (στρατιγικους;;)νταβατζήδες στην LM,Dassault & TKMS.

    Αλλιός παμε μετα τα Rafale για Μιμι & 2 επιπλέον U214.

    1. @ Άγγελος

     Νομίζω πως η Κυβέρνηση ήλπιζε οι Αμερικάνοι να αγοράσουν τα ναυπηγεία (στρατηγική ανάσχεσης της Κινεζικής επιρροής της προεδρίας Τράμπ), με προίκα τους Μίμηδες φυσικά.

     Μάλλον όμως η προεδρία Μπαϊντενόπουλου έχει άλλες σκέψεις και το προτζέκτο δείχνει να ναυαγεί στα νερά του Αργοσαρωνικού.

     Οπότε αν δούμε και τα ναυπηγεία αγοραστούν απ την ONEX 99% πάμε για μίμηδες δυστυχώς. Αν όχι, Μίμηδες τέλος.

     1. Ακόμη και οι φιλενάδα μου έχει μάθει για τα μιμιδια..και με ρωτάει..φαντάσου..

      Νομιζο αυτό το καράβι παι.Απλα δεν μπορεί να το πάρουν.Ειναι to big σκάνδαλο.

      Μπορεί και το όλο project νεα φρεγάτα να θαφτεί και να πάρουμε μόνο μεταχιρισμενες τα επομενα χρονια αμα οι αμερικανοί μας πούνε «οι μιμιδια οι τιποτα» και μας στέλνουν moodys/Standard & Poor μαζί με τους γερμανούς να μας διδάξουν part 2 of τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει το προτεκτοράτο.

      Πάλι καλά που προλάβαμε μερικα Rafale μαζί με τα όπλα τους.

      Είδος τα FFGx είναι οι μόνοι λύση σε αυτο το δίλημμα.Διλαδι τώρα 2xM και Meko upg και μετά FFGx μαζί με MDCA κλπ..

     2. @ Άγγελος

      Προσωπικά είχα ενθουσιαστεί με το ενδεχόμενο να μας «υιοθετήσουν» οι Αμερικανοί (είμαι και κομματάκι αμερικανάκι ο ίδιος) αλλά όταν διαπίστωσα πως αντί να μας προτείνουν να μπούμε κι εμείς στο πρόγραμμα FFG(X) με πχ 6 πλοία, μας πρότειναν τις Μιμίτσες κατάλαβα πως η στάση τους παραμένει η ίδια με το παρελθόν, δεν θέλουν να έχουμε ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο (ούτε στην Κύπρο) εκτός απο νηοψίες κλπ.

      Εμάς υποχρέωσή μας είναι να τους πείσουμε οτι θέλουν δεν θέλουν θα έχουμε ρόλο, χωρίς να τους πατάμε αχρειάστως τον κάλο φυσικά.

      Είναι η μόνη περίπτωση να μας δούν κάπως πιο ισότιμα και να μπούμε ίσως θετικά σε όποιον σχεδιασμό τους.

      Αλιώς θα είμαστε το παιδί για την σφαλιάρα και τα θελήματα.

 21. o κυριος CK= κυριος μητσοπουλος …οκ μπαμ κανει σορρυ που τον δινω στεγνα ..μας λεει οτι οι αγγλοι αναπτυσουν εναν πυραυλο που δεν ενδιαφερονται ..τον προσφερουν σε 4αδα και σε συλβερ αλλα οι ιδιοι δεν ενδιαφερονται αν και χρηστες συλβερ …ομοιος και οι ιταλοι που το εχουν πει ηδη οτι θα τον βαλουν στις ευροκορβετες αρχικα …τον αναπτυσουν και σε ER εκδοση αλλα δεν ενδιαφερονται ….και αλλα ωραια αστεια …ε λοιπον ποιος ενδιαφερεται τελικα ?…μα ναι ..φυσικα ..ΕΜΕΙΣ η μονη δηλωση που υπαρχει απο το ΠΝ ειναι του πρωην αρχηγου κ. τσουνη ….»εξεταζουμε» τον camm …νατος ο ενδιαφερομενος …εστω 1 υπαρχει (ειδατε για μας γινονται ολα!!)….δεν νομιζω βεβαια να καλυπτει τον κυριο μητσοπουλο=CK …..θελετε δεν θελετε θα κλαψετε….

  1. xa xa xa xa xa x Xa aa xa xa xa xa xa

   Το διαψεύδω πως είμαι ο D_Mitch!!!
   Όσο είνMαι ο Calvin Klein άλλο τόσο είμαι ο D-Mitch!!

   Σου ζήτησα references/links για τις θεωρίες που δίνεις αλλα γιόκο τσόκο!!

   Που έχεις δει πως οι ’Aγγλοι ενδιαφέρονται να βάλουν τον CAMM στους SYLVER που έχουν??
   In fact : Σε ποια πλοία εκτος των TYPE 45 έχουν SYLVER?
   Στα TYPE 31 η στα TYPE 26??

   Ο CAMM-ER αναπτύσσεται βασικά από τους ιταλούς

   Eπαναλαμanηβ πως το Γαλλικό Ναυτικό ΔΕΝ ενδιαφέρεται για MICA/CAMM/Phantasies
   Μια χαρά είναι με τους ASTER!!

   ’Aμα έχεις βρει reference που γραφει το αντίθετο δώστο!!

   1. δεν πειθεις …….απο εκει και περα δεν μας ενδιαφερει τι κανουν οι αλλοι …ο camm υπαρχει διαθεσιμος σε 4αδα σε συλβερ ..η mbda τι λεει ?…..ναι η ου ?….θα μας πεις το κοστος ενσωματωσης στα μκ στις τρατες ποιος το πληρωνει? και στο cms?

    1. να κάνω λίγο τον διαιτητή,
     προς το παρόν νομίζω ο CK έχει δίκιο.

     Δλδ
     – οι CAMM έχουν δικό τους Αγγλικό σύστημα ψυχρής εκτόξευσης (SLV)
     – έχουν πιστοποιηθεί σε ExLS που μπαίνει σαν μπαμπούσκα σε ΜΚ 41
     – Για να μπούν σε SYLVER, μπαίνουν επι της αρχής αλλά πρέπει να υπάρξει πελάτης να πληρώσει το κόστος
     – οι Γάλλοι προς το παρόν δεν έχουν κάποιο πρόγραμμα να βάλουν MICA στα πλοία τους, κι εδώ υπάρχει κι ένα ερώτημα για την προσφορά τους για μείγμα Aster/Mica NG, θα είναι οι Mica σε δικά τους κάνιστρα? θα είναι η διαμόρφωση 2xA50 + 2xA43?

     Για το μέλλον μόνο υποθέσεις μπορεί να κάνει κανείς.

     1. κοστος υπαρχει σε ολα τα πλοια …μετα ο εσσμ2 και αυτος ειναι υποαναπτυξη και αυτος εχεις δικα του κοστη …..απο εκει και περα μικα ..τι να κανουν οι γαλλοι να βγαλουν τωρα τους αστερ 15 και να βαλουν μεσα αερα κοπανιστο ? η να βαλουν στα καλα καθουμε ανευ λογου τον υπαρχων και κατωτερο μικα?…….η ουσια ειναι μια..μπαινει βρε 4αδες ο καμμ? ναι μπαινει ..τελειωσαμε …πως μιλανε οτι δεν υπαρχει επιλογη βληματος σε 4αδα ..μα κοστος ενσωματωσης …γιατι στην κοκωνα τωναμερικανων δεν εχει ? ουτε μκ εχει μπει μεχρι στιγμης ουτε ενδιαφερεται να τον βαλει κανενας ..ουτε πιστοποιημενος στο cms ειναι …ουτε καν ο εσσμ2 ..οχι μονο ο καμμ …οποτε βλεπεις συγκεκριμενα πραγματα λενε ..και συγκεκριμενα αποκρυπτουν ……βλεπεις δεν απανταει το προφανες ,,δεν μπορει να πει οχι ..γιατι ξερει το λινκ της εταιριας ..οτι θα το φαει στην μαπα οποτε βγαινει ψευτης σε 1 δευτερολεπτο ….δεν λεει ναι ..γιατι δεν θελει …δεν γινεται να αυτοκαταριπτουν αυτα που θελουνε να λενε …,..λενε οτι θελουν μονο …τα οποια ειναι μονιμος εκτος πραγματικοτητας ….

   2. τι να διαβασουμε ? εσυ δεν ξερεις τι εγραψες πριν 3 λεπτα …..επειδη ολοι περιμενουν να βγουν mica ng + camm er και κανενας δεν ειναι τοσο βλακας να δωσει ενα σκασμο λεφτα για να κανει τωρα downgrade τον αστερ 15 γραφεις οτι βλακεια σου ερχεται …και θελεις να κατσουμε να την διαβασουμε ?.αυτο μας ελειπε ….

    δεν προκειται να το βαλεις να δουλεψει γιατι η βλακεια ειναι ανικητη …

  2. Θα πρέπει να μιλήσεις με άλλο αναγνώστη που πριν μήνες επέμενε ότι ο CK είναι ο agnostosependytis. Φυσικά μπορεί να είναι και ο DV-1, σαν εκείνη την ταινία με τον τύπο με τις 100 προσωπικότητες. Ίσως είναι και ο D-Mitch που βάζει σχόλια εδώ…

   Ωστόσο σημασία έχει τι λέει το σχόλιο και αν είναι σωστό, λάθος, νέα πληροφορία/data που προσθετουν στην συζήτηση αν κάτι είναι καλό ή κακό. Τα άλλα είναι κυνήγι μαγισσών.

 22. καινουργιο μυθιστορημα απο την πτωση …απο οpv το σχεδιο τον ολλανδων ..δηλαδη ακομα περισσοτερο γελιο …απο πλοιο που δεν εχει καν antiship πυραυλους …..ειδανε εκει φιξ ρανταρ που ειναι μονο για ναυτηλια ουσιαστικα και δε βαριεσε ….με 20 μερες επαρκεια …χωρις κελια και πυραυλους χωρις υπερκατασκευη για μισσιον κοντρολ και κονσολες για ενα σωρο κονσολες αυτο το πλοιο θα το κανουν aaw?..οτι πουν …..αφθονο γελιο ..για δε σετις και απειρου καλους φανταστικα αστεια …δεν χρειαζεται σχολιασμος …κλασικα πραγματα βαζουν τα δυνατα τους δε μπορω να πω προσφερουν απειρου καλους στιγμες

  1. Γιατί το άρθρο που εξηγεί ότι πρέπει να πάρουμε βαριές φρεγάτες (ie AH?) γιατί αυτές είναι το μέλλον?

   Τότε γιατί μας πρήζουνε τόσο καιρό με τις MMSC που είναι σχεδόν μισές? Όταν τις παρουσίαζαν αυτές μας παρουσίαζαν κάτι που αυτό το άρθρο τους το θεωρούν ακατάλληλο?

   1. ευχαριστω κ. μητσοπουλε…πανε να θαυμασεις το opv που θα γινει σταρτρεκ …..και επειδη θελουμε ομοιοτυπια …μκ29 και σπαροου μεχρι να σβησει ο ηλιος …….

   2. ποιο πανω μας ειπες ενδιαφερονται οι ιταλοι αλλα δεν μας ειπες που θα τον βαλουν ? λιγο προστυχη ερωτηση αυτη ..μαλλον για sex toy θα τον θελουν …..ποτε με το καλο ? ξερεις ?

    1. https://www.monch.com/mpg/images/rid/nextissues/2021/RID-Media-Update-04-2021-eng.pdf

     Το Ιταλικό Ναυτικό ακόμα το σκέφτεται ΕAN θα βάλει τους CAMM-ER στους SYLVER στα PPA

     However, the Navy’s involvement in the program is dependent on the outcome of an ongoing feasibility study to confirm the missile’s compatibility with the Italian Navy’s new class of multirole warships, the Pattugliatori Polivalenti d’Altura (PPA).

     Για θύμισε μου ξανά ΠΟΙΟ Ναυτικό έχει βάλει CAMM σε sylver αφού μπαίνουν όπως γραφει και η MBDA??

     Τι σου γραφει ο MITCH περί τοποθέτησης αυτών των πυραυλων σε MK41/SYLVER σε quadpacked??

     Πάλι αδιάβαστος????

     1. @CK
      Οι camm-er θα μπουν μάλλον σε δικούς τους εκτοξευτές που θα μοιάζουν με τους βρετανικούς γιατί επιχειρείται να έχουν κοινά στοιχεία στις 2 PPA light και στις 8 EPC.
      O camm-er δεν μπορεί να μπει σε τετράδες γιατί τα πτερύγια είναι σταθερά σε αντίθεση με τον camm που είναι πτυσσόμενα ακριβώς για να μπαίνει σε τετράδες. Ο camm-er μπορεί να μπει σε δυάδες.
      Επειδή είναι ψυχρής εκτόξευσης δεν έχουν πρόβλημα με απαγωγή αερίων και είναι ιδανικός ο camm για να τοποθετηθεί σε τετράδες, το πρόβλημα βέβαια του διαθέσιμου χώρου πάνω από τον εκτοξευτή παραμένει, η πιο αραιή διάταξη των μονών εκτοξευτών έχει πλεονέκτημα.

     2. Τωρα πραγματικα αδυνατεις να καταλαβεις τα αυτονοητα ?….κανενας απο τους χρηστες συλβερ δεν προκειται να βαλει καμμ …γιατι εχει ηδη ανωτερο τον αστερ…και επισης γνωριζει οτι θα βγουν οι υποαναπτυξη μικα και καμμ ερ…που θα ειναι ανωτεροι ..δεν υπαρχει κανενας απολυτος λογος να πεταξουν χρηματα …για αυτο δεν το εχουν κανει και ουτε προκειται …..το απλο ειναι …εσυ λοιπον αυτο το εκανες σημαια οτι δεν μπαινει ο καμμ σε 4αδες στους συλβερ …με επιχειρημα ..κανενας δεν το εκανε …μα φυσικα και ουτε προκειται …ποιος θα πεταξει μπολικα εκατομυρια για ……downgrade …και σε 3-4 χρονια να ξαναπεταξει παλι και περισσοτερα εκατομυρια για να διορθωση την λαλακια που εκανε ..μιας και ο μικα και ο ερ ….θα ειναι ανωτεροι …και θα [πρεπει να πληρωσει και αυτους ….παιδια πληρωστε τωρα τον καμμ …και μετα ξαναπληρωστε σε 3-4 χρονια μικα η καμμ ερ …σορρυ αλλα τοσο λαλακες δεν υπαρχουν …..αδικα ψαχνεις …ακομα και το δικο μας ναυτικο αν ειναι να διαλεξει μικα η καμμ …πρωτα θα αξιολογησει και τους 2 σε ολες τις παραμετρους και μετα θα διαλεξει …οποτε εχει δρομο ακομα αυτο …..

 23. Για να μαθαίνουν τα Αμερικανάκια εδώ μέσα:

  Για της MMCS το έχω γράψει εκτός των 11 κελιών εμπρός, βάζεις 12 τουλάχιστον SM-2 μπορεί και 16.
  Δηλαδή 3-4 εκτοξευτές ADL με 4 κελιά έκαστος, οι δυο μπαίνουν μέσα στην υπέρ κατασκευή, ο ένας ή
  και οι δυο επάνω στο πισώστεγο.
  Για να απαντήσω με πάσα ακρίβεια πρέπει να δω τα σχέδια του πλοίου.

  Βάζεις καλύτερο ραντάρ στο ιστό και ένα σκέτο ραντάρ Fixed Panel στο πισώστεγο που να στρέφετε
  προς την απειλή. Τόξο κάλυψης 340 μοίρες, χάνεις μόνο εκεί που βλέπει τον ιστό το ραντάρ προς την
  πλώρη..

  Δυνατότητα τερματικής καθοδήγησης 4 ESSM II ή 2SM-2 με άλλα τόσα ακόμα
  σε αναμονή ή να τα εκτοξεύσεις. Συν δυο ακόμα ESSM II από τα STIR-FRC με καθοδήγηση από
  το περιστρεφόμενο ραντάρ.

  Μετακίνηση της μιας ηλεκτρομηχανής κατά 3 μέτρα πιο εμπρός για να μπει το
  CAPTAS -4.

  Τόσα απλά είναι τα πράγματα γιατί τα κάνετε δύσκολα δεν μπορώ να το καταλάβω;
  Αμερικάνοι είσαστε;

  1. Συγνώμη, εσύ δεν έλεγες ότι η ΜΜΣΨ είναι ήδη υπέρβαρη;;;
   Τώρα λες ότι μπορεί να βάλει Fixed Panel και να εκτοξεύει SM-2 από τα φινιστρίνια;
   Να σου θυμίσω ότι δεν βρήκαν χώρο να βάλουν 2 τορπιλοσωλήνες!

   1. Είναι 6% η LCS και θα ανέβει και άλλο η MMSC.
    Να μου θυμίσεις πως έχουν κενό χώρο άδεια διαμερίσματα πληρώματος
    και δεν μπορούν να τα καταργήσουν και να βάλουν τορπιλοσωλήνες.

  1. Weight below deck 570 κιλά δεν γίνετε να ισχύει με τίποτα για τα ραντάρ.
   Για το sea- master αναφέρομαι 570 κιλά; όποιος το έγραψε είναι παντελώς άσχετος.
   5,6 τόνοι μας κάνουν από 1400 κιλά κάθε ένα πάνελ τρίχες.
   Και γωνία μόνο 70 μοίρες.
   2.200 κιλά το κάθε ένα πάνελ του Sea Fire και γωνία 90 μοίρες.
   Από -20 έως +70 μοίρες.
   Αυτό έχει πραγματική ηλεκτρονική σταθεροποίηση.

   DV-1. GR για το arar 2 έχεις βρει τίποτα στοιχεία;

   Τουλάχιστον οι Ισραηλινοί λένε ποιο πολλά στοιχεία για τα ραντάρ τους
   που βγαίνουν σε δυο εκδόσεις για κορβέτες και για φρεγάτες.

   https://www.iai.co.il/p/elm-2248-mf-star

   https://www.iai.co.il/p/elm-2258-alpha

   1. το παπαρ2 αν δεν εχει σταματησει ηδη η εξελιξη του θα σταματησει εκτιμω συντομα γιατι δεν εχει λογο υπαρξης ..τα ημιενεργα βληματα πανε προς αποσυρση ….ακομα και οι αμερικανοι ασχετα το μπασταρδεμα αμραμμ-εσσμ που δοκιμαζουν (πριν λιγο καιρο κανανε βολες για συστημα νασαμς με υβριδιο τετοιο) ..ειναι θεμα χρονου να κανουν νεο πυραυλο ….αυτα τα υβριδια εχουν περιορισμους μια λυση γρηγορη αναγκης ειναι τιποτα παραπανω και οι δοκιμες τους ειναι δεδομενο θα βγαλουν νεο πυραυλο γιατι δεν γινεται και διαφορετικα ….εφοσον πανε να φτιαξουν και αντιστοιχο του sea fire ρανταρ (spy-7) αναγκαστικα ημιενεργα τελος …

 24. Μόλις διάβασμα το «think out of the box» του κυρίου Κτένα και αναροτιεμαι γιατί το κρύβει..

  Βάλε εκει κατευθείαν το «think πολεμικο ναυτικό out of the ανατολικό Μεσόγειο» και να τελειώνουμε..

  Και κύριε Κτένα..μόλις δώσαμε Κύπρο & ΑΟΖ στους τουρκους για χάρη του αφεντικού σας στην Πρεσβία θα μας μπορείτε να μας φτιάξετε τις βραδιές με «think πολεμικοι αεροπορια out of the aegean» & επίσης «think ΕΣ out of thrace»..

  Με ένα πολεμικό ναυτικό χωρίς φρεγατες,μια πολεμική αεροπορία με 120xμαχιτικα και έναν στρατό με 20.000 προσοπικο..

  1. Όσο καλοπροαίρετα και να το δεις, το άρθρο είναι εκτός πραγματικότητας.
   Το ΠΝ δεν είναι επιχειρηματίας, ανήκει στον σκληρό πυρήνα του κράτους και ακολουθεί τους νόμους περί δημόσιου λογιστικού. Δεν είναι καν πολεμική βιομηχανία (ΕΑΒ, ΕΑΣ, κλπ). Που σημαίνει ότι για να αγοράσει οτιδήποτε πρέπει να κάνει διαγωνισμό. Φαντάσου ένα πολεμικό πλοίο με εκατοντάδες διαφορετικά συστήματα, να κάνεις διαγωνισμούς για τα πάντα! Τουλάχιστον 50 χρόνια για μια κορβέτα.

  2. @ Άγγελος

   Το μονο σωστο τα ναυπηγεια στο ΠΝ.
   Ολα τα υπολοιπα ειναι παραδοχη ηττας σε καιρο ειρηνης.
   Ακομα και το μονο θετικο τα ναυπηγεια στο ΠΝ,
   σιγουρα θα μας το βγαλουν ξινο.
   Θα πληρωσουμε τα χρεη τους και στην πρωτη ευκαιρια θα τα
   δωσουν δωρακι για 1 ευρω στο θειο, υποτιθεται για καλυτερη
   συσφιξη των σχεσεων μας, κατι σαν τον βοα με το αρνι.
   Ο θειος δεν θελει να βαλει μια για τιποτα, θελει μονο να
   ροκανιζει μεχρι και το τελευταιο ιχνος πλουτου που εχει
   απομεινει στη χωρα και παραλληλα να μας διατηρει αδυναμους
   και απολυτα εξαρτωμενους απο την αφεντια του
   και απλα να βλεπουμε να φευγουν κομματια της ιστοριας μας
   και του εδαφους μας, οπου ειναι βολικο στους σχεδιασμου του.

 25. Λέω να συνεχίσω το μεγαλειώδες έργο μου, meī magnum opus, χε χε
  Αναρτώ εδώ που είναι πιο εύκολο να το ξαναβρώ.

  3η έκδοση.

  ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΩΝ FDI
  1) τα δύο 20-άρια Narwhal, τα τρία 30-άρια της SIGMA είναι πολύ καλύτερα (έναντι επιθέσεων απο σμήνη μικρών δρόνων, έναντι αργών βομβών ανεμοπορίας κλπ)
  2) μειωμένος αριθμός MRSAM λόγω αδυναμίας προς το παρόν των Sylver να φέρουν τετράδες πλήν των ψιλοάχρηστων VT-1
  3) Κόστος, δεν ξέρω, αλλά γνωρίζοντας τους Γάλλους νομίζω πως όντως είναι πιο ακριβοί
  4) Αδυναμία ή έστω δυσχέρεια να φέρουν άλλα όπλα πλην των Γαλλικών, πχ το ιταλικό MILAS (πύραυλος που στέλνει MU90 τορπίλες σε ακτίνα 30-35 χιλιομέτρων, ή τους CAMM)
  5) Ακόμα δεν έχει αποφασιστεί τι συστήματα ECM και decoys θα φέρει.
  6) Η επιλογή CODAD την κάνει λίγο πιο θορυβώδη για ανθυποβρυχιακό αγώνα (όχι όμως άχρηστη, καθώς η MTU λέει ρητά πως ο νέος 16-κύλινδρος mtu 16V 8000 M91L έχει «extremely low structure-borne noise levels, as verified by mtu using a trial engine». Επίσης σημαντική πηγή θορύβου είναι οι σπηλαιώσεις που προκαλεί η προπέλα, κάτι που δεν αποφεύγεται ούτε απο την ηλεκτρική πρόωση. [i] (Σημείωση, τα υδροτζέτ των MSSC δεν είναι πιο αθόρυβα, πιο θορυβώδη είναι [i]
  7) Γενικώς οι 8 × Exocet MM-40 Block 3 και οι 2 × 2 MU90 είναι λίγο φτωχός φόρτος, ιδανικό είναι 12 Exocet και τουλάχιστον 6 MU90
  8) Η απουσία ανθυποβρυχιακού όπλου σαν το MILAS ή το ASROC. Για περιβάλλον Αιγαίου με πιθανές «στιγμιαίες» επαφές με εχθρικά υποβρύχια μου φαίνεται πολύ χρήσιμο.
  9) Αν δεν βάζουν το Strales επίσης αρνητικό.
  10) Η ανεστραμμένη πλώρη σε καταστάσεις υψηλού κυματισμού. Πρώτον δημιουργεί πολύ σπρέϊ, δεύτερον, το κύμα μπορεί να καβαλήσει όλη την πλώρη πολύ πιο εύκολα απ ότι σε μια συμβατική σχεδίαση, και τότε είναι σαν το πλοίο να χτυπάει σε τοίχο. [ii]

  ΘΕΤΙΚΑ ΤΩΝ FDI
  1) Οι Aster 30 και για αργότερα κι οι MICA NG είναι κορυφαίοι πύραυλοι κατα την γνώμη μου.
  2) Η ικανότητα των Sylver για ρυθμό βολής 0.15 sec ανα πύραυλο. Που σημαίνει πως ο ρυθμός εκτόξευσης της FDI περιορίζεται πρακτικά απο τους πυραύλους που μπορεί το ραντάρ να καθοδηγεί ταυτοχρόνως. Αυτός ο αριθμός δε είναι γνωστός, αλλά ενδεικτικά το μονού πανέλου KRONOS της Leonardo μπορεί ταυτόχρονα να καθοδηγεί 20 πυραύλους. [iii]
  Οι Mk 41 απο όσο ψάξαμε φαίνεται να έχουν ρυθμό ενός πυραύλου ανα κάποια δευτερόλεπτα (3 ως 5? ) που αν όντως είναι έτσι σημαίνει πως για επιθέσεις κορεσμού οπου θα έχεις λίγα δευτερόλεπτα αντίδρασης ένας MK 41 δεν αρκεί με τίποτα. Ίσως δεν αρκούν ούτε δύο. [iii] Και φυσικά μιλάμε για ESSM 2 ή SM2 Block IIIC ενεργού καθοδήγησης, δλδ τελευταίας έκδοσης, αλλιώς ο περιοριστής είναι ο αριθμός καταυγαστών.
  3) Η πλήρης δυνατότητα συνεργατικής εμπλοκής (Cooperative Engagement Capability (CEC) ή στα Γαλλικά Veille Coopérative Navale – VCN) μεταξύ δύο ή τριών FDI, δυνατότητα που δεν έχει το TACICOS, και μάλιστα αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα με τα RAFALE F4 θα απογειώσει τις δυνατότητες και των δύο όπλων.
  4) Τα ηλεκτρονικά και ηλεκτροοπτικά και τα sonar τα θεωρώ εξαιρετικά.
  5) σίγουρα προσεγμένη κατασκευή, και υποθέτω και οικονομική σε λειτουργία αν κρίνω απ την επιλογή CODAD (πλεονεκτήματα του CODAD είναι η αξιοπιστία, μικρότερο βάρος, έχει όμως και μειονεκτήματα, θόρυβο, κατανάλωση σε μικρές ταχύτητες)
  10) Η ανεστραμμένη πλώρη σε καταστάσεις μικρού σχετικά αλλά υπαρκτού κυματισμού. Σκίζει το κύμα αντί να το καβαλάει και να σκάει στο νερό, κι συνεπώς αποφεύγονται οι παλινδρομικοί κραδασμοί και οι σφυροκρούσεις (Slamming και Pounding – το κοπάνημα πάνω στο κύμα), και το πλοίο κουνάει πολύ λιγότερο, που είναι καλό για το πλήρωμα και καλό για το ραντάρ. Επειδή η Μεσόγειος δεν είναι Ατλαντικός θεωρώ πως τις περισσότερες μέρες του χρόνου ανεστραμμένη πλώρη θα είναι θετικό. ΅Επιπλέον βοηθάει στην μείωση του ηλεκτρομαγνητικού ίχνους [ii]

  Δεν βάζω στα πλεονεκτήματα το αμυντικό σύμφωνο, απλά μου ακούγεται εντελώς παράλογο, είναι όμως πλεονέκτημα η απρόσκοπτη παράδοση όπλων.

  Επίσης δεν βάζω σαν πλεονέκτημα την δυνατότητα συνδυασμού Sylver A-70 με MdCN, δεν έχω τις γνώσεις, απλά δεν μου ακούγεται τόσο κρίσιμο.

  Επι πλέον η πρότασή τους για την βιομηχανική συμμετοχή αν και δεν ξέρω λεπτομέρειες ως ιδέα μου αρέσει. Προτιμώ την ενίσχυση μικρών δυναμικών εταιριών παρά την προσπάθεια νεκρανάστασης ενός ζόμπι με τέσσερις ενέσεις, το ζόμπι θέλει πέρα απο καλό μάνατζμεντ κάτι περισσότερο και πιο μακροπρόθεσμο απο τν προίκα 4 φρεγατών. Αλλιώς ο γαμπρός θα φάει την προίκα και θα την κάνει, όπως έγινε με τα υποβρύχια και τους Γερμανούς.

  Αναφορές

  [i] CODAD vs CODLAD
  – MTU Propulsion System Choices for modern Naval Vessels
  https://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/SNAME/c94aa3c4-ac81-452f-83a9-e8fdbd2e7837/UploadedFiles/ModernNaval%20Solutions_2final.Ohmayer.Nov%202012c.pdf

  – MTU mtu SERIES 8000 ENGINES
  https://www.mtu-solutions.com/na/en/pressreleases/2018/rolls-royce_to_supply_20_mtu_series_8000_engines_for_new_french_navy_frigates.html

  – EVALUATION OF LITTORAL COMBAT SHIPS FOR OPEN-OCEAN ANTI-SUBMARINE WARFARE
  https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD1027600.pdf

  «The LCS’s acoustic silencing control systems must be addressed for the LCS to adequately fulfill the open-ocean ASW mission. This gap is understandable since LCSs were designed to operate in noisy environments where ownship noise control was not a concern. When LCSs were constructed, no effort was dedicated toward acoustic silencing control (ComNavOps 2013). Now that LCS will be preforming open-ocean ASW missions, ownship noise control should be a primary objective»

  [ii] Ανεστραμμένη Πλώρη
  – The Inverted Bow and Warships https://www.navygeneralboard.com/the-inverted-bow-and-warships/
  – BOW REVERSE: FASHION OR NEED? https://core.ac.uk/download/pdf/37833646.pdf

  [iii] Ρυθμός βολής Mk 41
  – BAE Systems Mk 41 https://www.baesystems.com/en-us/feature/off-goes-a-missile
  – GMLSs: PRIMARY FUNCTIONS AND DESCRIPTIONS https://www.globalsecurity.org/military/library/policy/navy/nrtc/14109_ch7.pdf

  (On the 8-cell module, the deck structure consists of
  eight cell hatches and an uptake hatch. The deck
  structure provides ballistic protection and supports the
  upper ends of the canisters. The deck structure is part
  of the gas management system that prevents rocket
  motor exhaust gases from escaping into the open
  launcher area. All hatches (with the exception of the
  strikedown hatch) contain heating elements to prevent
  icing. The cell hatches and uptake hatches are
  automatically opened by individual drive motors before
  missile launch. After a 10-second delay, to permit
  venting of the remaining missile exhaust gases in the
  launcher cells, the cell hatches automatically close.)

  – Leonardo Kronos Land 3D https://www.leonardocompany.com/documents/20142/3163321/body_Land_Naval_Radars_LQ_mm08027_.pdf?t=1542836436655

 26. (αχ, Οκ, κόπηκε λόγω links. προσθέσθε μπροστά το h για να γίνουν http)
  —-
  Λέω να συνεχίσω το μεγαλειώδες έργο μου, meī magnum opus, χε χε

  3η έκδοση.

  ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΩΝ FDI
  1) τα δύο 20-άρια Narwhal, τα τρία 30-άρια της SIGMA είναι πολύ καλύτερα (έναντι επιθέσεων απο σμήνη μικρών δρόνων, έναντι αργών βομβών ανεμοπορίας κλπ)
  2) μειωμένος αριθμός MRSAM λόγω αδυναμίας προς το παρόν των Sylver να φέρουν τετράδες πλήν των ψιλοάχρηστων VT-1
  3) Κόστος, δεν ξέρω, αλλά γνωρίζοντας τους Γάλλους νομίζω πως όντως είναι πιο ακριβοί
  4) Αδυναμία ή έστω δυσχέρεια να φέρουν άλλα όπλα πλην των Γαλλικών, πχ το ιταλικό MILAS (πύραυλος που στέλνει MU90 τορπίλες σε ακτίνα 30-35 χιλιομέτρων, ή τους CAMM)
  5) Ακόμα δεν έχει αποφασιστεί τι συστήματα ECM και decoys θα φέρει.
  6) Η επιλογή CODAD την κάνει λίγο πιο θορυβώδη για ανθυποβρυχιακό αγώνα (όχι όμως άχρηστη, καθώς η MTU λέει ρητά πως ο νέος 16-κύλινδρος mtu 16V 8000 M91L έχει «extremely low structure-borne noise levels, as verified by mtu using a trial engine». Επίσης σημαντική πηγή θορύβου είναι οι σπηλαιώσεις που προκαλεί η προπέλα, κάτι που δεν αποφεύγεται ούτε απο την ηλεκτρική πρόωση. [i] (Σημείωση, τα υδροτζέτ των MSSC δεν είναι πιο αθόρυβα, πιο θορυβώδη είναι [i]
  7) Γενικώς οι 8 × Exocet MM-40 Block 3 και οι 2 × 2 MU90 είναι λίγο φτωχός φόρτος, ιδανικό είναι 12 Exocet και τουλάχιστον 6 MU90
  8) Η απουσία ανθυποβρυχιακού όπλου σαν το MILAS ή το ASROC. Για περιβάλλον Αιγαίου με πιθανές «στιγμιαίες» επαφές με εχθρικά υποβρύχια μου φαίνεται πολύ χρήσιμο.
  9) Αν δεν βάζουν το Strales επίσης αρνητικό.
  10) Η ανεστραμμένη πλώρη σε καταστάσεις υψηλού κυματισμού. Πρώτον δημιουργεί πολύ σπρέϊ, δεύτερον, το κύμα μπορεί να καβαλήσει όλη την πλώρη πολύ πιο εύκολα απ ότι σε μια συμβατική σχεδίαση, και τότε είναι σαν το πλοίο να χτυπάει σε τοίχο. [ii]

  ΘΕΤΙΚΑ ΤΩΝ FDI
  1) Οι Aster 30 και για αργότερα κι οι MICA NG είναι κορυφαίοι πύραυλοι κατα την γνώμη μου.
  2) Η ικανότητα των Sylver για ρυθμό βολής 0.15 sec ανα πύραυλο. Που σημαίνει πως ο ρυθμός εκτόξευσης της FDI περιορίζεται πρακτικά απο τους πυραύλους που μπορεί το ραντάρ να καθοδηγεί ταυτοχρόνως. Αυτός ο αριθμός δε είναι γνωστός, αλλά ενδεικτικά το μονού πανέλου KRONOS της Leonardo μπορεί ταυτόχρονα να καθοδηγεί 20 πυραύλους. [iii]
  Οι Mk 41 απο όσο ψάξαμε φαίνεται να έχουν ρυθμό ενός πυραύλου ανα κάποια δευτερόλεπτα (3 ως 5? ) που αν όντως είναι έτσι σημαίνει πως για επιθέσεις κορεσμού οπου θα έχεις λίγα δευτερόλεπτα αντίδρασης ένας MK 41 δεν αρκεί με τίποτα. Ίσως δεν αρκούν ούτε δύο. [iii] Και φυσικά μιλάμε για ESSM 2 ή SM2 Block IIIC ενεργού καθοδήγησης, δλδ τελευταίας έκδοσης, αλλιώς ο περιοριστής είναι ο αριθμός καταυγαστών.
  3) Η πλήρης δυνατότητα συνεργατικής εμπλοκής (Cooperative Engagement Capability (CEC) ή στα Γαλλικά Veille Coopérative Navale – VCN) μεταξύ δύο ή τριών FDI, δυνατότητα που δεν έχει το TACICOS, και μάλιστα αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα με τα RAFALE F4 θα απογειώσει τις δυνατότητες και των δύο όπλων.
  4) Τα ηλεκτρονικά και ηλεκτροοπτικά και τα sonar τα θεωρώ εξαιρετικά.
  5) σίγουρα προσεγμένη κατασκευή, και υποθέτω και οικονομική σε λειτουργία αν κρίνω απ την επιλογή CODAD (πλεονεκτήματα του CODAD είναι η αξιοπιστία, μικρότερο βάρος, έχει όμως και μειονεκτήματα, θόρυβο, κατανάλωση σε μικρές ταχύτητες)
  10) Η ανεστραμμένη πλώρη σε καταστάσεις μικρού σχετικά αλλά υπαρκτού κυματισμού. Σκίζει το κύμα αντί να το καβαλάει και να σκάει στο νερό, κι συνεπώς αποφεύγονται οι παλινδρομικοί κραδασμοί και οι σφυροκρούσεις (Slamming και Pounding – το κοπάνημα πάνω στο κύμα), η ταχύτητα σε πορεία κόντρα στο κύμα είναι μεγαλύτερη, και το πλοίο κουνάει πολύ λιγότερο, που είναι καλό για το πλήρωμα και καλό για το ραντάρ. Επειδή η Μεσόγειος δεν είναι Ατλαντικός θεωρώ πως τις περισσότερες μέρες του χρόνου ανεστραμμένη πλώρη θα είναι θετικό. ΅Επιπλέον βοηθάει στην μείωση του ηλεκτρομαγνητικού ίχνους [ii]

  Δεν βάζω στα πλεονεκτήματα το αμυντικό σύμφωνο, απλά μου ακούγεται εντελώς παράλογο, είναι όμως πλεονέκτημα η απρόσκοπτη παράδοση όπλων.

  Επίσης δεν βάζω σαν πλεονέκτημα την δυνατότητα συνδυασμού Sylver A-70 με MdCN, δεν έχω τις γνώσεις, απλά δεν μου ακούγεται τόσο κρίσιμο.

  Επι πλέον η πρότασή τους για την βιομηχανική συμμετοχή αν και δεν ξέρω λεπτομέρειες ως ιδέα μου αρέσει. Προτιμώ την ενίσχυση μικρών δυναμικών εταιριών παρά την προσπάθεια νεκρανάστασης ενός ζόμπι με τέσσερις ενέσεις, το ζόμπι θέλει πέρα απο καλό μάνατζμεντ κάτι περισσότερο και πιο μακροπρόθεσμο απο τν προίκα 4 φρεγατών. Αλλιώς ο γαμπρός θα φάει την προίκα και θα την κάνει, όπως έγινε με τα υποβρύχια και τους Γερμανούς.

  Αναφορές

  [i] CODAD vs CODLAD
  – MTU Propulsion System Choices for modern Naval Vessels
  ttps://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/SNAME/c94aa3c4-ac81-452f-83a9-e8fdbd2e7837/UploadedFiles/ModernNaval%20Solutions_2final.Ohmayer.Nov%202012c.pdf

  – MTU mtu SERIES 8000 ENGINES
  ttps://www.mtu-solutions.com/na/en/pressreleases/2018/rolls-royce_to_supply_20_mtu_series_8000_engines_for_new_french_navy_frigates.html

  – EVALUATION OF LITTORAL COMBAT SHIPS FOR OPEN-OCEAN ANTI-SUBMARINE WARFARE
  ttps://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD1027600.pdf

  «The LCS’s acoustic silencing control systems must be addressed for the LCS to adequately fulfill the open-ocean ASW mission. This gap is understandable since LCSs were designed to operate in noisy environments where ownship noise control was not a concern. When LCSs were constructed, no effort was dedicated toward acoustic silencing control (ComNavOps 2013). Now that LCS will be preforming open-ocean ASW missions, ownship noise control should be a primary objective»

  [ii] Ανεστραμμένη Πλώρη
  – The Inverted Bow and Warships ttps://www.navygeneralboard.com/the-inverted-bow-and-warships/
  – BOW REVERSE: FASHION OR NEED? ttps://core.ac.uk/download/pdf/37833646.pdf

  [iii] Ρυθμός βολής Mk 41
  – BAE Systems Mk 41 ttps://www.baesystems.com/en-us/feature/off-goes-a-missile
  – GMLSs: PRIMARY FUNCTIONS AND DESCRIPTIONS ttps://www.globalsecurity.org/military/library/policy/navy/nrtc/14109_ch7.pdf

  (On the 8-cell module, the deck structure consists of
  eight cell hatches and an uptake hatch. The deck
  structure provides ballistic protection and supports the
  upper ends of the canisters. The deck structure is part
  of the gas management system that prevents rocket
  motor exhaust gases from escaping into the open
  launcher area. All hatches (with the exception of the
  strikedown hatch) contain heating elements to prevent
  icing. The cell hatches and uptake hatches are
  automatically opened by individual drive motors before
  missile launch. After a 10-second delay, to permit
  venting of the remaining missile exhaust gases in the
  launcher cells, the cell hatches automatically close.)

  – Leonardo Kronos Land 3D ttps://www.leonardocompany.com/documents/20142/3163321/body_Land_Naval_Radars_LQ_mm08027_.pdf?t=1542836436655

  1. +1

   Δεν έχει καμία δόύλίά το παλιό SM2 στο ΠΝ την ώρα που μπορούμε να πάρουμε Aster30 και οι Κύπρο Samp-T.

   Το να κυνηγάμε να μας αποδεσμευτούν SM-3/SM-6 κλπ και να ελπίζουμε και να διαπραγματεύονται το ΠΝ και οι ΠΑ μια ζοι με τους αμερικανούς πρέπει να είναι ένα πράγμα του παρελθόντος.

   Διαβάζουμε για τον «νεο νόμο» και για τον καλό μας φιλο (χωρίς ειρωνεία) Menendez αλα τι μας λεει αφτος ο νόμος για το μέλλον;Για να δουμε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *