Στο πλαίσιο της υλοποίησης της περιβαλλοντικής πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το ΓΕΣ (Γενικό Επιτελείο Στρατού), σε συνεργασία με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «LIFE-11», ανέπτυξε το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ) στο στρατόπεδο «Ανθυπολοχαγού Θεόδωρου Κανδηλάπτη» στην Αλεξανδρούπολη. Τον Αύγουστο του 2018, το σύστημα επιθεωρήθηκε από ιδιωτικό φορέα πιστοποίησης και έλαβε πιστοποίηση κατά ISO 50001:2011.

Το ΣΔΕ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την καταγραφή ενεργειακών καταναλώσεων των Στρατοπέδων και καταγραφή προτάσεων για την μείωση τους και την εκπαίδευση του προσωπικού του Στρατού στις διαδικασίες ΣΔΕ. Η πιστοποίηση αυτή, βελτιώνει την περιβαλλοντική επίδοση του Στρατού, καθώς προστίθεται στην όμοια πιστοποίηση του στρατοπέδου «Υπιάτρου Κωνσταντίνου Τριανταφυλλίδη» στην Ξάνθη, στο οποίο εφαρμόζεται ήδη το ΣΔΕ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας.