Το Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) ανακοίνωσε ότι στις 12 Σεπτεμβρίου υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την εταιρεία METLOCKAST Hellas, για τα έτη 2018-2019, η οποία αφορά στην αδαπάνως παροχή, εκ μέρους της εταιρείας, εξειδικευμένων υπηρεσιών επιθεώρησης καθώς και επιλεγμένων υπηρεσιών επισκευής και υποστήριξης μηχανολογικών συστημάτων που χρησιμοποιεί το ΠΝ σε πλοία και εγκαταστάσεις του.