Στο πλαίσιο της υλοποίησης της περιβαλλοντικής πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το ΓΕΣ (Γενικό Επιτελείο Στρατού), σε συνεργασία με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «LIFE-11», ανέπτυξε το…