Χθες, Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στην ΓΔΑΕΕ (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών & Επενδύσεων) συνάντηση του Γενικού Διευθυντή κ. Κυριάκου Κυριακίδη με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Γεώργιο Γεωργίου.

Κατά τη συνάντηση υπεγράφη Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) μεταξύ των δύο (2) Υπουργείων Άμυνας, με αντικείμενο τη συνεργασία για την από κοινού υποστήριξη προγραμμάτων ανάπτυξης αμυντικών προϊόντων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και με σκοπό την ενίσχυση της αμυντικής τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης των δύο (2) χωρών.

Η επιδίωξη εξασφάλισης της εν λόγω χρηματοδότησης, για πρώτη φορά στη Ευρώπη, άπτεται του πλαισίου του νέου Προγράμματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον τομέα της Άμυνας (EDIDP) 2019-2020, ως προπαρασκευαστικού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF) από το 2021 και έπειτα.

Αφορά σε προτάσεις έργων που θα υποβληθούν από κοινοπραξίες ευρωπαϊκών οντοτήτων με την υποστήριξη Κρατών-Μελών και τα οποία τελικά θα επιλεγούν για χρηματοδότηση μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν την περίοδο 2019-2020 είναι συνολικής αξίας € 500 εκατομμυρίων και είναι τα εξής:

1/ Διευκόλυνση στρατιωτικών επιχειρήσεων, προστασίας και κινητικότητα Ενόπλων Δυνάμεων: € 80 εκατομμύρια διατίθενται για την ανάπτυξη συστημάτων εντοπισμού πυρηνικών, βιολογικών και χημικών ουσιών και συστημάτων αναχαίτισης UAV.

2/ Πληροφορίες, ασφάλεια επικοινωνιών και ασφάλεια κυβερνοχώρου: € 182 εκατομμύρια θα διατεθούν για την ασφάλεια και την άμυνα του κυβερνοχώρου, την επιτήρηση του διαστήματος και τη θαλάσσια επιτήρηση.

3/ Ικανότητα εκτέλεσης στρατιωτικές επιχειρήσεις με ακρίβεια: € 71 εκατομμύρια θα διατεθούν για την αναβάθμιση ή την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς χερσαίων συστημάτων προσβολών ακριβείας, την ανάπτυξη ικανοτήτων χερσαίας μάχης, την ανάπτυξη ικανοτήτων αεροπορικού ελέγχου και την ανάπτυξη μελλοντικών ικανοτήτων ναυτικών συστημάτων.

4/ Καινοτόμες αμυντικές τεχνολογίες: € 27 εκατομμύρια θα διατεθούν στην ανάπτυξη λύσεων τεχνητής νοημοσύνης, εικονικής πραγματικότητας και νέων εφαρμογών στον τομέα του κυβερνοχώρου.

5/ € 100 εκατομμύρια θα διατεθούν στο πρόγραμμα Eurodrone και € 37 εκατομμύρια στην υποστήριξη της ασφάλειας των στρατιωτικών επικοινωνιών.