Τον Ιούνιο του 2019 Αμερικανοί Πεζοναύτες συμμετείχαν στην άσκηση «Valhalla», η οποία πραγματοποιήθηκε στη Νορβηγία. Ένα από τα αντικείμενα της άσκησης ήταν η συνδυασμένη δράση ομάδων ελεύθερων σκοπευτών και ηλεκτρονικού πολέμου. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα η συνδυασμένη δράση των δύο ομάδων, όχι μόνο δεν επιβαρύνει τη δράση των ελεύθερων σκοπευτών, αλλά αντίθετα την ενισχύει. Στόχος της άσκησης ήταν η αξιολόγηση της πρακτικής των Αμερικανών Πεζοναυτών να ενσωματώνουν ομάδες υποστήριξης EWST (Electronic Warfare Support team) σε ομάδες μάχης, όταν η επικράτηση στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα είναι αναγκαία και απαραίτητη. Στη διάρκεια της άσκησης η ομάδα ηλεκτρονικού πολέμου βοήθησε την ομάδα των ελεύθερων σκοπευτών στην ανίχνευση στόχων.

Τον ρόλο των αντιπάλων είχαν Νορβηγοί και Αμερικανοί στρατιώτης της δύναμης MRF-E (Marine Rotational Force-Europe), που σταθμεύει στη Νορβηγία από το 2017. Πριν τη διεξαγωγή της άσκησης και την εφαρμογή, στην πράξη, αυτής της τακτικής υπήρχε προβληματισμός αν και κατά πόσο η επιβάρυνση της ομάδας ελεύθερων σκοπευτών με επιπλέον προσωπικό θα δυσκόλευε την κίνηση της και τελικά θα επηρέαζε την αποτελεσματικότητα της. Ωστόσο, στην άσκηση η συνδυασμένη ομάδα δεν εντοπίστηκε από τον εχθρό. Στην άσκηση «Valhala» η ομάδα EWST συνόδευσε την ομάδα ελεύθερων σκοπευτών καθώς αυτή διείσδυε στις γραμμές μιας μεγαλύτερης εχθρικής δύναμης με αποστολή την αναγνώρισης και την προσβολή στόχων υψηλής αξίας και σημασίας. Η ομάδα EWST εντόπισε και κατέγραψε τις επικοινωνίες του εχθρού.