Το Υπουργείο Άμυνας της Μεγάλης Βρετανίας ανακοίνωσε ότι επέλεξε την κοινοπραξία Team Resolute (BMT, Harland & Wolff και Navantia) για το πρόγραμμα ναυπήγησης τριών νέων Πλοίων Γενικής Υποστήριξης (FSS : Fleet Solid Support) του Βρετανικού Ναυτικού. Το πρόγραμμα έχει προϋπολογιστεί με το ποσό των £ 1,6 δισεκατομμυρίων, για τα πλοία και την υποστήριξη τους. Η ναυπήγηση του πρώτου πλοίου αναμένεται να ξεκινήσει το 2025, ενώ και τα τρία πλοία θα πρέπει να έχουν παραδοθεί μέχρι το2032.

Τα νέα πλοία θα αντικαταστήσουν τα «Fort Rosalie», «Fort Austin» και «Fort Victoria», τα οποία εντάχθηκαν σε υπηρεσία τον Απρίλιο του 1978, τον Μάιο του 1979 και τον Ιούνιο του 1990 αντίστοιχα. Τα πλοία FSS θα πρέπει να μπορούν να μεταφέρουν 7.000 κυβικά μέτρα φορτίου και να επιτυγχάνουν ταχύτητα πλεύσης 18 κόμβους (33 χιλιόμετρα την ώρα), χωρίς την ανάγκη ανεφοδιασμού. Επίσης θα πρέπει να μπορούν να ανεφοδιάζουν εν πλω με ταχύτητα 12 κόμβους (22 χιλιόμετρα την ώρα) και να μεταφέρουν σε άλλο πλοίο, εν πλω εφόδια (με τη μορφή ξηρού φορτίου) βάρους 5 τόνων.