Η Σουηδία ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σύμβαση, ύψους $ 90 εκατομμυρίων, με τη BAE Systems για την ανάπτυξη και παράδοση δύο νέες εκδόσεων του τεθωρακισμένου οχήματος CV-90 στο Σουηδικό Στρατό. Οι εκδόσεις είναι η Driftstödspansarbandwagon (DSpbv-90D), όχημα συντήρησης πεδίου μάχης, και η Pionjärpansarbandwagon (Pipbv-90D), όχημα μηχανικού. Το όχημα DSpbv-90D θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης, επισκευών και περισυλλογής επί του πεδίου της μάχης, ενώ το Pipbv-90D θα χρησιμοποιείται στην εκτέλεση εργασιών του μηχανικού. Οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν το 2023 και θα ολοκληρωθούν το 2027. Η παραγωγή των οχημάτων θα γίνει στις εγκαταστάσεις της BAE Systems Hägglunds στη Σουηδία και τη Νορβηγία.