Σε φάση δοκιμών βρίσκεται το νέας γενιάς ατρακτίδιο στόχευσης TALIOS (Targeting Long-range Identification Optronic System). Οι δοκιμές αφορούν σε αποστολές υποστήριξης επιχειρήσεων στο έδαφος και σε αποστολές ναυτικής επιτήρησης. Οι δοκιμές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ένταξης σε υπηρεσία της νέας έκδοσης F3-R των Rafale.

To ατρακτίδιο TALIOS συνδυάζει ηλεκτροπτικούς και υπέρυθρους αισθητήρες υψηλής ανάλυσης, οι οποίοι σαρώνουν μια μεγάλης έκτασης περιοχή σε αναζήτηση στόχων. Τα δεδομένα που συλλέγει τα επεξεργάζεται με τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης και απεικονίζει το αποτέλεσμα σε τρισδιάστατους χάρτες. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι υπεύθυνη για την αυτόματη αναγνώρισης των στόχων.