Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από τους κύκλους του Πενταγώνου, προετοιμάζεται η μείωση της στρατιωτικής θητείας από τους εννέα μήνες στους έξι.

Προφανώς και αποτελεί απόφαση μικροπολιτικής σκοπιμότητας ανάλογη της μειώσεως από τους δώδεκα στους εννέα μήνες επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας.  Όπως και τότε κυβέρνηση έτσι και η τωρινή ευελπιστεί λαμβάνοντας το μέτρο, να προσεταιρισθεί σε περίπτωση εκλογών τους 100.000 περίπου νέους οι οποίοι θα ευεργετηθούν από αυτό.

Το γεγονός ότι η μείωση αυτή θα έχει εξαιρετικώς δυσμενείς επιπτώσεις στο αμυντικό σύστημα της χώρας δεν φαίνεται να απασχολεί ιδιαιτέρως τους ιθύνοντες και φυσικά δεν θα ήταν σκόπιμο να αναφερθούμε στα ποσοστά επανδρώσεως των μονάδων της παραμεθορίου και τις επιπτώσεις που θα έχει σε αυτές και την μαχητική τους ετοιμότητα η μείωση της θητείας κατά τρεις μήνες, δηλαδή κατά το 30% της σημερινής διαρκείας της και, μάλιστα χωρίς να έχει προηγηθεί σχεδιασμός σταδιακού περιορισμού του χρόνου υπηρεσίας.

Αξιόπιστες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί από τα Γενικά Επιτελεία αγνοήθηκαν από την πολιτική ηγεσία η οποία απαιτεί άμεση εφαρμογή της μείωσης.

Επιπρόσθετα, η πρόταση της πλήρους καταργήσεως των κέντρων εκπαιδεύσεως ταυτοχρόνως με την μείωση της θητείας, μάλλον θα περιπλέξει την κατάσταση, παρά θα αποτελέσει λύση.

Διότι το σκεπτικό ότι οι στρατεύσιμοι θα κατατάσσονται απ’ ευθείας στις μονάδες, όπου και θα τυγχάνουν της προβλεπομένης εκπαιδεύσεως δεν θα επιλύσει κανένα πρόβλημα, τουναντίον θα προσθέσει ακόμη περισσότερα.

Οι εμπνευστές της προτάσεως υποστηρίζουν ότι με τον τρόπο αυτό δεν θα μειωθεί η στελέχωση των παραμεθορίων δυνάμεων, από την στιγμή που θα τροφοδοτούνται συνεχώς με τις νέες σειρές, επικαλούμενοι το μοντέλο του γερμανικού Στρατού. Θυμίζουμε, ότι το εν λόγω μοντέλο είναι οργανωμένο και μελετημένο να λειτουργεί έτσι, και ποτέ οι πιστές αντιγραφές σε διαφορετικό πλαίσιο δεν επιτυγχάνουν.

Σε ότι αφορά λοιπόν το ελληνικού τύπου μοντέλο κατατάξεως, τα κέντρα εκπαιδεύσεως επιτελούν την σημαντική αποστολή της επιλογής των στρατευσίμων, ώστε να αποδοθούν στις μονάδες μόνον οι στρατιώτες που είναι απαλλαγμένοι προβλημάτων υγείας πάσης φύσεως. Ούτε η επιλογή αυτή, ούτε το έργο της εκπαιδεύσεως μπορεί να επιτελεσθεί σε μια μονάδα με μάχιμη αποστολή στην παραμεθόριο. Απεναντίας τα καθήκοντά της θα περιπλακούν τόσο που η μαχητική της ικανότης θα περιορισθεί σημαντικά.