Με σχετική ανακοίνωση της, στις 16 Οκτωβρίου, η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών & Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) γνωστοποίησε την προκήρυξη του δεύτερου επαναληπτικού διαγωνισμού για τη σύμβαση εν συνεχεία υποστήριξης των ελικοπτέρων AS-332C1 Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ). Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση το κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά προμήθειας και παροχής υλικών και υπηρεσιών υποστήριξης. Η δαπάνη της σύμβασης ανέρχεται στα € 37.767.204 (χωρίς ΦΠΑ), ενώ καλύπτει τα έτη 2021-2024.

Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση προσφορών είναι η 1η Δεκεμβρίου 2020, ενώ η αποσφράγιση των σχετικών φακέλων θα γίνει την επόμενη μέρα. Η υποστήριξη των AS-332C1 Super Puma είναι ένα πρόγραμμα που εκκρεμεί από το Δεκέμβριο του 2017. Συγκεκριμένα, στις 28 Δεκεμβρίου του 2017 προκηρύχτηκε ο αρχικός διαγωνισμός, ο οποίος μετά από διαδοχικές παρατάσεις τελικά ακυρώθηκε στις 1 Ιουνίου 2018. Ακολούθησε η προκήρυξη του πρώτου επαναληπτικού διαγωνισμού, στις 4 Οκτωβρίου 2018, ο οποίος τελικά ακυρώθηκε για να φτάσουμε στις 16 Οκτωβρίου 2020 και την προκήρυξη του δεύτερου επαναληπτικού διαγωνισμού.