Ένα μεγάλου ενδιαφέροντος έκθεμα, και για την Ελλάδα, έχει η ευρωπαϊκή MBDA στο περίπτερο της, στη διεθνή έκθεση «EuroNaval 2020». Πρόκειται για το βλήμα MICA NG, στην έκδοση κάθετης εκτόξευσης. Τα νέα βλήματα, τα οποία θα είναι διαθέσιμα και στην έκδοση αέρος-αέρος, άρχισαν να αναπτύσσονται το 2018. Να σημειωθεί ότι τα MICA NG είναι απολύτως συμβατά και με τους υπάρχοντες εκτοξευτές VL MICA, καθώς οι όποιες αλλαγές είναι στο εσωτερικό των βλημάτων και όχι στο εξωτερικό τους, που να δικαιολογούν τροποποιήσεις στους εκτοξευτές.

Επίσης το σύστημα ζεύξης δεδομένων των MICA είναι πλήρως συμβατό με τις αυξημένες κινηματικές επιδόσεις του MICA NG, κάτι που σημαίνει ότι η αναβάθμιση, από τους MICA στους MICA NG είναι ζήτημα λογισμικού. Οι νέοι MICA NG θα μπορούν να αναχαιτίσουν μικρού μεγέθους στόχους, όπως είναι τα UAV, καθώς και στόχους με χαρακτηριστικά Stealth. Επιπλέον θα έχει και μεγαλύτερη εμβέλεια, σε σχέση με τους MICA. Οι MICA NG θα ενσωματώνουν νέο υπέρυθρο ερευνητή καθώς και νέο ερευνητή ραδιοσυχνοτήτων με κεραία τεχνολογίας AESA. Οι MICA NG αναμένεται να εναχθούν σε υπηρεσία την περίοδο 2026-2031.