Η αμερικανική Ricardo Defense ανακοίνωσε ότι απέσπασε συμβόλαιο ύψους $ 90 εκατομμυρίων για την βελτίωση της ασφάλειας των τακτικών οχημάτων HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicles) του Αμερικανικού Στρατού. Το κύριο μέρος του προγράμματος αφορά στην εγκατάσταση συστήματος αντί-μπλοκαρίσματος τροχών (ABS : Anti-Block Brake) και συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας (ESC : Electronic Stability Control), ενώ θα υπάρχουν και άλλες μικρότερες βελτιώσεις. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2025.

Το σύστημα ABS είναι ένα σύστημα ελέγχου της κίνησης των τροχών κατά τη διαδικασία φρεναρίσματος του οχήματος έτσι ώστε να αποφεύγεται η συνεχής ακινητοποίηση τους. Το ακινητοποίηση των τροχών είναι μια μη-επιθυμητή συνθήκη κατά το φρενάρισμα διότι μειώνει σημαντικά την πρόσφυση του, δηλαδή μειώνει τη δυνατότητα αλλαγής πορείας και υπό ορισμένες συνθήκες αυξάνει σημαντικά το χρόνο που απαιτείται για την ακινητοποίηση του. Το σύστημα ESC βελτιώνει την ευστάθεια του αυτοκινήτου κατά την οδήγηση.