Στην έκδοση Αιτήματος για Πληροφορίες (RFI) προχώρησε ο Αμερικανικός Στρατός για το πρόγραμμα αντικατάστασης των φορητών αντιαεροπορικών συστημάτων FIM-92 Stinger. Σύμφωνα με το RFI τα νέα συστήματα θα πρέπει να αναχαιτίζουν και μη-επανδρωμένα αεροχήματα. Στο αιτιολογικό κομμάτι του εγγράφου ο Αμερικανικός Στρατός αναφέρει ότι η έκδοση RMP (Reprogrammable Microprocessor) θα καταστεί παρωχημένη το 2023, ενώ στα βλήματα της έκδοσης Block.1 εφαρμόζεται πρόγραμμα επέκτασης της επιχειρησιακής ζωής τους. Ο σχετικός διαγωνισμός για την αξιολόγηση των υποψήφιων συστημάτων και την επιλογή του νικητή θα γίνει το 2026, ενώ η αρχική απαίτηση είναι της τάξεως των 8.000 βλημάτων.