Οι πέντε χώρες (Πολωνία, Φινλανδία, Ισπανία, Τσεχία και Αυστρία), οι οποίες συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα HUUVER (Hybrid UAV-UGV for Efficient Relocation of Vessels) ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν με επιτυχία της τελευταία επίδειξη του συστήματος. Το HUUVER είναι ένα υβριδικό μη-επανδρωμένο σύστημα το οποίο συνδυάζει τα χαρακτηριστικά ενός UAV (Unmanned Aerial Vehicle) και ενός UGV (Unmanned Ground Vehicle) σε μια πλατφόρμα. Δηλαδή, πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο μπορεί να κινηθεί στο έδαφος, στη συνέχει να απογειωθεί (κάθετα) και να λειτουργήσει ως UAV και στη συνέχεια να προσγειωθεί (επίσης κάθετα) και να συνεχίσει την αποστολή τους ως UGV. Έτσι εκμηδενίζονται όλοι οι παράγοντες του εδάφους που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ανασταλτικά, το πεδίο μάχης «ενοποιείται» και οι φίλιες δυνάμεις έχουν πλήρη επίγνωση της κατάστασης στην περιοχή ενδιαφέροντος.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2000 και χρηματοδοτήθηκε μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος «Horizon 2020». Το HUUVER συνοδεύεται από ένα φορητό σύστημα ελέγχου με δυνατότητα σχεδιασμού αποστολής, ενώ ενσωματώνει και διαγνωστικά εργαλεία για τον έλεγχο ορθής λειτουργίας του συστήματος. Εξίσου σημαντικό είναι και το ότι το HUUVER είναι πλήρως ολοκληρωμένο με το ευρωπαϊκό σύστημα παγκόσμιου προσδιορισμού θέσης Galileo. Οι αποστολές που μπορεί να αναλάβει το HUUVER είναι πολλές: Επιτήρηση και αναγνώριση, συλλογή πληροφοριών, έρευνα και διάσωση, περιπολία κ.ά. Μέχρι στιγμής δεν μπορεί να ενσωματώσει οπλισμό, ενώ δεν είναι γνωστό και το κόστος απόκτησης του. Σε κάθε περίπτωση όμως πρόκειται για ένα πραγματικά καινοτόμο σύστημα, το οποίο διευρύνει τους ορίζοντες χρήσης των μη-επανδρωμένων συστημάτων.