Οι πέντε χώρες (Πολωνία, Φινλανδία, Ισπανία, Τσεχία και Αυστρία), οι οποίες συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα HUUVER (Hybrid UAV-UGV for Efficient Relocation of Vessels) ανακοίνωσαν ότι…