Απαντώντας σε ερώτηση, με θέμα «Διάθεση παροπλισμένου ανενεργού αεροσκάφους για το Μνημείο πεσόντων αεροπόρων στη Μεγάλη Χώρα Αγρινίου», ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας δημοσιοποίησε ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες και στοιχεία σχετικά με τις διαδικασίες και τα κόστη (δείτε ΕΔΩ). Η ερώτηση κατατέθηκε κατόπιν την άρνησης του Υπουργείου Άμυνας να εγκρίνει, δύο φορές, την τοποθέτηση αποσυρμένων μαχητικών αεροσκαφών F-4, RF-4 Phantom II ή Α-7 Corsair II. Οι λόγοι της άρνησης ήταν, όπως τις αναφέρει στην απάντηση του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας:

«1/ Η εμπλοκή της Πολεμικής Αεροπορίας δεν ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση του αεροσκάφους, αλλά συνεχίζεται σε ετήσια βάση με την ανάληψη της υποχρέωσης για την επιθεώρηση και τη διατήρηση του αεροσκάφους σε άριστη κατάσταση, γεγονός που δεσμεύει εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο είναι απαραίτητο για τη συντήρηση των εν ενεργεία μέσων.

2/ Για τη μεταφορά του αεροσκάφους, λόγω των διαστάσεων και του βάρους του, θα απαιτηθεί να αποσυναρμολογηθεί, με αφαίρεση των πτερύγων και του κάθετου σταθερού και να επανασυναρμολογηθεί στο σημείο της έκθεσης. Η εκτέλεση των εργασιών αυτού του είδους είναι εργοστασιακού επιπέδου και απαιτείται η εμπλοκή του προσωπικού της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας, καθώς και ειδικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις, με συνεπαγόμενο κόστος. Ενδεικτικά, για την αισθητική αποκατάσταση και τοποθέτηση ενός παροπλισμένου Α/Φ σε εξωτερικό φορέα, οι εργατοώρες που απαιτούνται κατά μέσο όρο για το σύνολο των εργασιών ξεπερνούν τις τρεις χιλιάδες (3.000), ενώ το συνολικό κόστος υπολογίζεται άνω των 30.000 Ευρώ

3/ Η υλοποίηση της μεταφοράς του αεροσκάφους είναι ιδιαίτερα δαπανηρή και απαιτεί εκτενή μελέτη του παρεμβαλλόμενου οδικού δικτύου, με πιθανές παρεμβάσεις. Σε κάθε περίπτωση σας γνωρίζουμε, ότι το αίτημα για δωρεάν παραχώρηση ενός αποσυρθέντος Α/Φ, στο Δήμο Αγρινίου, θα μπορούσε να εξεταστεί σε μελλοντικό χρόνο καθώς βούληση της πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι να αποδίδονται στους πεσόντες των Ενόπλων Δυνάμεων οι μεγαλύτερες τιμές».

Ένας άλλος λόγος, σύμφωνα πάντα με το Υπουργείο Άμυνας είναι ότι σύμφωνα με δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Πολεμική Αεροπορία από Διεθνείς Συνθήκες (CFΕ), έχει υπερκαλυφθεί το όριο αποσυρθέντων μαχητικών αεροσκαφών που μπορεί να διατεθεί για παρόμοιους σκοπούς. Για την ιστορία του θέματος να πούμε ότι στις 9 Ιουλίου 2019, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αγρίνιου απέστειλε αίτημα για δωρεάν παραχώρηση ενός αποσυρθέντος F-4 ή RF-4 για την τοποθέτησή του ως μνημείο στην περιοχή «Μεγάλη Χώρα» της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης του Δήμου Αγρίνιου. Κατόπιν αρνητικής απάντησής, στάλθηκε νέο αίτημα, στις 2 Σεπτεμβρίου 2019, με το ίδιο αίτημα για αεροσκάφος A-7, αλλά και πάλι έλαβε αρνητική απάντηση.