Νέα έκθεση του Γερμανικού Στρατού καταγράφει θετικές εξελίξεις για τη διαθεσιμότητα των τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης Puma. Σύμφωνα με στοιχεία, που καταγράφει η έκθεση, και αφορούν στο διάστημα Νοέμβριος 2020-Απρίλιος 2021, η διαθεσιμότητα των Puma έχει αυξηθεί από το 43%, που ήταν το 2017, στο 60% με μέσο ποσοστό διαθεσιμότητας το 54%. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή το 54% των Puma του Γερμανικού Στρατού είναι διαθέσιμα για επιχειρήσεις, ενώ έχει καταγραφεί και η μέγιστη τιμή του 60%.