Ο Αμερικανικός Στρατός βρίσκεται σε μια φάση μεταμόρφωσης του Πυροβολικού με άξονες τη μείωση των απαιτήσεων επάνδρωσης και την αύξηση της ισχύος πυρός. Ο τρόπος με τον οποίο θα αυξηθεί η ισχύς πυρός και παράλληλα θα μειωθούν οι απαιτήσεις επάνδρωσης των πυροβόλων είναι η αυτοματοποίηση των τακτικών και των διαδικασιών ανεφοδιασμού του αυτοκινούμενου πυροβολικού, στο πεδίο της μάχης.

Η ανάγκη αλλαγής του τρόπου ανεφοδιασμού του αυτοκινούμενου πυροβολικού και η αύξηση της ροής ανεφοδιασμού προκύπτει και από την απαίτηση του Αμερικανικού Στρατού για ενσωμάτωση αυτόματου συστήματος γέμισης στα πυροβόλα M-109A7, προσθήκη η οποία θα πολλαπλασιάσει το ρυθμό βολής των πυροβόλων, άρα θα αυξήσει την ισχύ πυρός τους, αλλά ταυτόχρονα θα καταναλώνει γρηγορότερα το απόθεμα πυρομαχικών. Συνεπώς υπάρχει ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών και αύξησης της ροής ανεφοδιασμού.

Σήμερα η τυπική διαδικασία ανεφοδιασμού είναι χρονοβόρα και εκθέτει τα πληρώματα στον κίνδυνο του εχθρικού πυρ: Τα πυρομαχικά φορτώνονται σε φορτηγά και τα φορτηγά προσεγγίζουν τα πυροβόλα και γίνεται ο ανεφοδιασμός. Υπάρχουν και περιπτώσεις, λόγω ιδιαιτερότητας του εδάφους, όπου τα φορτηγά σταθμεύουν 200-300 μέτρα μακριά από τα πυροβόλα και ο ανεφοδιασμός γίνεται με τη μεταφορά ενός βλήματος της φορά. Χρονοβόρα διαδικασία που εκθέτει πυροβόλο και φορτηγό στο εχθρικό πυρ. Αυτή την επιχειρησιακή αδυναμία θέλει να αντιμετωπίσει ο Αμερικανικός Στρατός.

Χρονοβόρα είναι και η διαδικασία της γέμισης του πυροβόλου, όπου πρώτα θα πρέπει να επιλεγεί το κατάλληλο πυρομαχικό, ο κατάλληλος πυροκροτητής και το κατάλληλο προωθητικό γέμισμα. Στη συνέχει να γίνει η γέμιση και να ακολουθήσει η βολή. Το αυτόματο σύστημα γέμισης, με τη βοήθεια αισθητήρων και αυτοματοποιημένων διαδικασιών, θα εκτελεί όλες αυτές τις διαδικασίες αυτόματα και φυσικά ταχύτερα.

Το πρόγραμμα ενσωμάτωσης αυτόματου συστήματος γέμισης στα M-109A7 εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα ERCA (Extended Range Cannon Artillery), για το οποίο το «DefenceReview.gr» έχει αναρτήσει αρκετές ειδήσεις για την εξέλιξη του και τα χαρακτηριστικά του. Σε κάθε περίπτωση το αυτόματο σύστημα γέμισης αναμένεται να αυξήσει το ρυθμό βολής των M-109A7 στα 6-10 βλήματα το λεπτό, κάτι που σημαίνει ότι τα 39 βλήματα αναχορηγίας θα μπορούν να καταναλωθούν σε 4-7 λεπτά, και μετά θα πρέπει να υπάρξει ανεφοδιασμός.

Η αυτοματοποίηση των τακτικών και διαδικασιών ανεφοδιασμού θα μειώσει τις απαιτήσεις επάνδρωσης του M-109A7 από τα τέσσερα (4) άτομα που είναι σήμερα στα δύο (2). Επίσης το πυροβόλο θα μπορεί να επικοινωνεί άμεσα με το όχημα ανεφοδιασμού, χωρίς να μεσολαβεί ενδιάμεσο κλιμάκιο, έτσι ώστε να μειωθεί ο χρόνος ανταπόκρισης και ανεφοδιασμού, τόσο σε επίπεδο πυρομαχικών όσο και σε επίπεδο καυσίμων για το όχημα, νερού και τροφίμων για το πλήρωμα.

Η επιτάχυνση των διαδικασιών ανεφοδιασμού σημαίνει αλλαγή του τρόπου χρήσης των οχημάτων ανεφοδιασμού M-992A3, τα οποία βασίζονται στο όχημα των M-109. Τα Μ-992A3 μπορούν να μεταφέρουν έως και 95 συμβατικά βλήματα πυροβολικού. Δεδομένου ότι κάθε M-109A7 μπορεί να μεταφέρει 39 βλήματα κάθε M-992A3 μπορεί να ανεφοδιάσει ένα M-109 τουλάχιστον 2,5 φορές ή επτά (7) M-992A3 μπορούν να ανεφοδιάσουν μια Μοίρα με 18 M-109A7 τη φορά.

Μια πιθανή τακτική θα είναι η μεταφορά των πυρομαχικών με φορτηγά μέχρι το εγγύτερο ασφαλέστερο σημείου του πεδίου μάχης, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των ευάλωτων φορτηγών, στη συνέχεια ανεφοδιασμός των M-992A3 και ανεφοδιασμός των πυροβόλων από τα M-992A3. Έχοντας το ίδιο όχημα, τα M-109A7 και M-992A3 μπορούν να βρεθούν στο ίδιο σημείο, χωρίς να περιορίζονται από το έδαφος, κάτι που μπορεί να συμβεί με το φορτηγό, το οποίο δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες κίνησης με το M-109A7.

Σε οργανωτικό επίπεδο, το πρόγραμμα ERCA, στο κομμάτι του ανεφοδιασμού, αφορά στην καλύτερη οργάνωση του ανεφοδιασμού από τη Μεραρχία στη Μοίρα. Σε επίπεδο Μοίρας προβλέπει τρείς (3) Πυροβολαρχίες Υποστήριξης συν μία (1) Πυροβολαρχία Προκεχωρημένης Υποστήριξης ή οποία, εξετάζεται ως ενδεχόμενο, θα διαθέτει μη-επανδρωμένα επίγεια οχήματα, ελεγχόμενα είτε από το προσωπικό των μονάδων υποστήριξης, είτε από το πλήρωμα του πυροβόλου.