Η αμερικανική Raytheon ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμβόλαιο με τη Γερμανία για την αναβάθμιση των βλημάτων MIM-104 Patriot που διαθέτει στο επίπεδο PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement). Το κόστος του προγράμματος είναι της τάξεως των $ 105,5 εκατομμυρίων και θα υλοποιηθεί μέσω της υπηρεσίας NATO Support and Procurement Agency. Τα αναβαθμισμένα θα παραμείνουν επιχειρησιακά μέχρι το 2035.

Τα γερμανικά Patriot, στη διαμόρφωση PAC-3, παραδόθηκαν την περίοδο 2008-2010. Τα βλήματα MSE αποτελούν εξέλιξη των PAC-3 και ενσωματώνουν νέο κινητήρα στερεού καυσίμου και μεγαλύτερα πτερύγια σταθεροποίησης. Επίσης επιτυγχάνουν καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμβέλεια. Οι εκτοξευτές PAC-3 μπορούν να εφοδιαστούν με 12 βλήματα MSE ή  14 βλήματα, εκ των οποίων έξι MSE και οκτώ PAC-3.