Η ισραηλινή Elbit ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την περιοδεία επίδειξης του συστήματος πρόκτησης στόχων HattoriX σε οκτώ μη-κατονομαζόμενες χώρες της Ευρώπης. Το HattoriX είναι ένα κινητό σύστημα υποστήριξης πυροβολικού και συγκεκριμένα παθητικής/ενεργητικής πρόκτησης στόχων. Χρησιμοποιείται από προωθημένους παρατηρητές πυροβολικού για την πρόκτηση στόχων. Το σύστημα χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και η λειτουργία του, που είναι απολύτως αυτόματη, βασίζεται σε τρείς εντολές: Πρόκτηση στόχου, παραγωγή ακριβών συντεταγμένων του στόχου και αποστολή των δεδομένων αυτών στο μέσο πυροβολικού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Elbit η επίδειξη έγινε στη βάση διαφορετικών σεναρίων εμπλοκής εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών, ημέρα και νύχτα. Το HattoriX αποτελείται από το σύστημα πρόκτησης στόχων, ένα γωνιόμετρο, έναν τρίποδα και έναν φορητό υπολογιστή. Το λογισμικό που συνοδεύει το σύστημα μπορεί να αποθηκεύσει γεωγραφικές τοποθεσίες, δεδομένα προηγούμενων εμπλοκών κ.ά.