Η ευρωπαϊκή Airbus ανακοίνωσε ότι ανέπτυξε ένα σύστημα εκτόξευσης UAV από μεταφορικά αεροσκάφη A-400M. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρίας το σύστημα εκτόξευσης αναπτύχθηκε μόλις εντός έξι μηνών το 2020. Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε από την Airbus (ολοκλήρωση του συστήματος στο A-400M), την Geradts (εκτοξευτής), την SFL (ολοκλήρωση του UAV επί του εκτοξευτή) και την DLR (υπηρεσίες εξομοίωσης). Η ανάπτυξη του συστήματος και της ικανότητας των A-400M να εκτοξεύει UAV εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα FCAS.