Η γερμανική Κυβέρνηση προετοιμάζεται για μακράς διάρκειας διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό της νέας Κυβέρνησης και για τον λόγο αυτό αποφάσισε να παρατείνει τις αποστολές των γερμανικών ΕΔ στο εξωτερικό, χωρίς να απαιτείται η έγκριση του Κοινοβουλίου.

Οι αποστολές των γερμανικών ΕΔ λήγουν κανονικά τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Επειδή όμως εκτιμάται ότι θα υπάρξουν καθυστερήσεις στον σχηματισμό της νέας Κυβέρνησης, αποφασίστηκε η τρίμηνη παράταση των
γερμανικών αποστολών, έτσι ώστε η νέα Κυβέρνηση να μη χρειαστεί να ασχοληθεί άμεσα με το θέμα και να της δοθεί το περιθώριο μέχρι τον Απρίλιο του 2018, όπου θα λήξει η νέα παράταση.

Πρόκειται για τις αποστολές των γερμανικών ΕΔ στο Αφγανιστάν, τη Συρία το Ιράκ και την Ιορδανία, αλλά και για όλες τις υπόλοιπες που διεξάγονται στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και κατά του Ισλαμικού Κράτους, στις οποίες συμμετέχουν οι γερμανικές ΕΔ.

Με την απόφαση αυτή διαφαίνεται ότι κανείς στη Γερμανία δεν αναμένει ότι θα σχηματισθεί νέα Κυβέρνησης σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Ταυτόχρονα, οι γερμανικές ΕΔ πρόκειται να μειώσουν τον αριθμό των αεροσκαφών TORNADO από 6 σε 4, καθώς εκτιμάται ότι ο αριθμός αυτός επαρκεί για τη γερμανική συμμετοχή στο πλαίσιο του διεθνούς αγώνα κατά του Ισλαμικού Κράτους.