Η Αμερικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα ανακοίνωσε, στις 25 Φεβρουαρίου, μέσω του «Twitter», ότι το Αμερικανικό Γραφείο Αμυντικής Συνεργασίας παρέδωσε αμυντικό υλικό, μεταξύ των οποίων και σταθμούς επικοινωνιών (ασυρμάτους), στη ΔΔΕΕ (Διακλαδική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων). Η συνολική αξία του αμυντικού υλικού που παραδόθηκε είναι της τάξεως των $ 9 εκατομμυρίων. Λεπτομέρειες για τον τύπο του υλικού που παραδόθηκε δεν αναφέρει η ανακοίνωση της Αμερικανικής Πρεσβείας.