Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το Π.Ν είναι η διαχείριση και ο εξορθολογισμός του προσωπικού. Δεδομένου πως τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί σημαντικά οι εισακτέοι των παραγωγικών σχολών (ΣΝΔ και ΣΜΥΝ) ενώ ταυτοχρόνως έχουν εκμηδενιστεί οι προσλήψεις ΕΠ.ΟΠ. Τελευταία θετική εξέλιξη ήταν ο θεσμός των ΟΒΑ όμως εξ όσων φαίνεται το ενδιαφέρον δεν ήταν μεγάλο ενώ οι θέσεις που καλύφθηκαν δεν επαρκούν ώστε να καλύψουν το σύνολο των τρέχουσων αναγκών στο Π.Ν και ειδικότερα στις μονάδες κρούσης.

Από τις κυριότερες παθογένειες είναι το γεγονός πως οι Υπαξιωματικοί του Π.Ν εκ της ΣΜΥΝ υπηρετούν ως υπαξιωματικοί εν πλω υπερετώντας σε μονάδες κρούσης περί τα 16 χρόνια ενώ εκ των υστέρων προάγονται στον βαθμό του Σημαιοφόρου και υπηρετούν περί τα 17 χρόνια σε υπηρεσίες ξηράς. Μετά την επιτυχή αποφοίτηση από τη ΣΜΥΝ ορκίζονται Κελευστές παραμένοντας στον βαθμό για δύο χρόνια, ακολούθως Επικελευστές για έξι χρόνια, Αρχικελευστές για 6 χρόνια και τέλος Ανθυπασπιστές για πέντε χρόνια. Σύνολο 16 χρόνια μάχιμης υπηρεσίας ενώ ως τη συνταξιοδότηση τους μεσολαβούν άλλα 17 χρόνια.

Το ζήτημα είναι πως με την έλλειψη προσωπικού η μαζική φυγή των υπαξιωματικών από τα πλοία απόρροια των προαγωγών δημιουργεί μεγάλα κενά σε νευραλγικές ειδικότητες που βασίζεται η μαχητική ισχύς ενός πλοίου ή μιας μονάδας κρούσεως γενικότερα. Από τη μια μεριά παρατηρείται το γεγονός να μην υπάρχει επαρκές απόθεμα προσωπικού για τα πλοία και από την άλλη η ταχεία άνοδος στον βαθμό του Σημαιοφόρου οδηγεί τους υπαξιωματικούς σε Υπηρεσίες Ξηράς στερώντας απο τον στόλο πολύτιμο έμψυχο δυναμικό.

Επιβάλλειται η καλύτερη αξιοποίηση του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού και ο εξορθολογισμός των στελεχών ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό επιχειρησιακό όφελος μέσα σε ένα πλαίσιο δυσμενών δημοσιονομικών συνθηκών που δεν επιτρέπει μαζικές προσλήψεις ΕΠ.ΟΠ ώστε να καλύπτονται κενά.

Είτε πρέπει οι Υπαξιωματικοί να παραμένουν στα πλοία πέραν των αρχικών 16 ετών ως αξιωματικοί αναλαμβάνοντας και τις ανάλογες ευθύνες είτε δεδομένης της κόπωσης που παρουσιάζει η συνεχής θαλάσσια υπηρεσία για 16 έτη να περιλαμβάνει διαστήματα μεταθέσεων στη ξηρά και ακολούθως ξανά σε πλοίο ώστε να διασφαλίζεται ένα διάλειμα για το προσωπικό. Αξίζει να τονιστεί πως στα περισσότερα ναυτικά διεθνώς οι υπαξιωματικοί παραμένουν για το σύνολο της καριέρας τους έως ότου αποστρατευτούν ως Υπαξιωματικοί και δεν προάγονται στον βαθμό του Αξιωματικού ή αυτοί που προάγονται επιλέγονται μέσα από αυστηρές δοκιμασίες τηρώντας ξεχωριστά κριτήρια.

Δυστυχώς οι οικονομικές συνθήκες του 2018 δεν επιτρέπουν εύκολες λύσεις και πρέπει να υπερισχύσει το συλλογικό όφελος για το Π.Ν και όχι το κακώς εννοούμενο συντεχνιακό. Δεδομένου του ότι προσλήψεις δεν πραγματοποιούνται και δεν θα πραγματοποιηθούν για τα προσεχώς 3-4 χρόνια η λύση πρέπει να βρεθεί εκ των ενόντων με εξορθολογισμό του προσωπικού και ορθή κατανομή αυτού.

Comments

 1. Ωραίο άρθρο αλλά το κακό σε όλα αυτά που γράφεται έχετε σοβαρές τρύπες και κάποιες ανακρίβειες! Καλό θα ήταν που μιλάτε για εξορθολογισμο να βάλετε όλα τα κουκια κάτω και όχι μόνο παράδειγματα υπαξιωματικων σχολής! Υπαξιωματικοι θεωρούνται όλοι πλην της σχολής εποπ όβα και τα συναφή! Καλό είναι να δείτε και ποιος βγαίνει πιο εύκολα από τα καραβια. Οι αξιοτιμοι κύριοι Άξκοι έχουν πολύ πιο άνετο την έξοδο από το στόλο και φυσικά με μισά χρόνια από μόνιμους Υπαξιωματικους. Αυτγ την στιγμή που μιλάμε έχω 15χρονια στόλο κ δυστυχώς δεν θα δω πότε την στεριά όσο κάποιοι άλλοι ανώτεροι!κοιτάξτε λίγο κ το θέμα ποιο βαθιά και όχι μόνο σε Σμυν επίπεδο διότι εάν θέλετε να γίνει σωστός ορθολογισμος καλό είναι να κόβουν τα ωραία γραφεία που έχουν διπλόθεσιτες αξίωματικους ανθστες και ναυτες!

 2. Αυτός που έγραψε το άρθρο σίγουρα δεν γνωρίζει δεν έχει σχέση με ναυτικό η διακατέχεται από κάποιο κόμπλεξ. Το Ελληνικό Πολεμικό δεν είναι Αμερικανικο Ναυτικό με δυο κατηγορίες προσωπικού, τους τους Αξιωματικούς από την Ναυτική Ακαδημία ( Annapolis) και τους enlisted ( υπαξιωματικός απευθείας κατάταξης). Στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό και γενικά στις Ελληνικές Ε. Δ. υπάρχουν τρεις κατηγορίες στελεχών οι προερχόμενοι από ΑΣΕΙ (ΣΝΔ , ΣΣΑΣ) , ΑΣΣΥ (ΣΜΥΝ) και ΕΠ.ΟΠ. . Σε γενικές γραμμές οι Αξιωματικοί προερχόμενοι από ΑΣΕΙ και ιδιαίτερα οι από ΣΝΔ, αρχικά στην καριέρα τους ως κατώτεροι Αξιωματικοί, στελεχώνουν αποκλειστικά τα π. πλοία για εκπαίδευση, εξειδίκευση, εμπειρία και αργότερα ως ανώτεροι Αξιωματικοί σε θέσεις κυβερνήτων – διευθυντών ή υπηρετούν σε κάποιες χαμηλότερες επιτελικές θέσεις και ως ανώτατοι αποκλειστικά σε μεγάλες επιτελικες θέσεις του ΠΝ. Οι προερχόμενοι από την ΣΜΥΝ υπηρετούν αρχικά ως υπαξιωματικοι και αργότερα ως Ανθυπασπιστες, αναλόγως της ειδικότητας τους, επί το πλείστον σε πολεμικά πλοία ή ναυσταθμους και όταν συμπληρώσουν 19 έτη υπηρεσίας προαγωνται σε αξιωματικούς για να καλύψουν θέσεις κατωτέρων αξιωματικών σε Ναυσταθμους συνεργεία, Ν. Υπηρεσίες και Επιτελεία καθώς οι προερχόμενοι από την ΣΝΔ στους βαθμούς αυτούς υπηρετούν αποκλειστικά (όπως έγραψα παραπάνω) στα π. πλοία. Έτσι είναι δίπλα χρήσιμοι και φθηνότεροι. Επίσης προς το τέλος της καριέρας τους όταν γίνουν Ανώτεροι Αξιωματικοί (όσοι καταφέρουν να φτάσουν) μπορούν με τις ειδικές γνώσεις τους, να υπηρετούν σε κάποιες επιτελικες θέσεις, αναλόγως εμπειρίας, μόρφωσης και προσόντων. Η τρίτη κατηγορία είναι οι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) οι οποίοι έρχονται ως κατώτερο εξειδικευμένο (υποτίθεται) προσωπικό και εξελίσσονται μέχρι τον βαθμό του αρχικελευστη. Η μη πρόσληψη ΕΠ.ΟΠ. τα τελευταία οκτώ χρόνια έχει δημιουργήσει τεράστιο κενό με αποτέλεσμα τα πληρώματα των π. πλοίων να είναι ελλιπή και κυρίως γερασμένα καθώς η πρόσληψη τους έπρεπε να γίνεται κάθε χρόνο ώστε να γίνεται η προβλεπόμενη και σωστή αναπλήρωση. Οι ΕΠ.ΟΠ μεγαλύτερη ηλικίας θα έπρεπε να εξέρχονται των πλοίων και να υπηρετούν στην ξηρά με μια δεύτερη ειδικότητα ως Οδηγοί, Ειδικοί φρουροί, πυροσβέστες κτλ . Το ουσιαστικό πρόβλημα είναι ο πολύ μικρός αριθμός εισακτέων στην ΣΝΔ και ΣΜΥΝ είναι σχεδόν βέβαιο ότι σε μερικά χρόνια, ιδιαίτερα οι προερχόμενοι από ΣΝΔ αλλά και από την ΣΜΥΝ δεν θα επαρκούν ούτε για τα πλοία, πόσο δε για να στελεχώσουν υπηρεσίες και επιτελεία. Επίσης ελάχιστες προσλήψεις ΕΠΟΠ έχουν γιγαντωσει το πρόβλημα και στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να κινηθούν οι αρμόδιοι και όχι στις μεσοβέζικες και απλοϊκες λύσεις που προτείνει το άρθρο. Οι Ένοπλες Δυνάμεις και στην περίπτωση μας το Πολεμικό Ναυτικό για να είναι αποτελεσματικό , το προσωπικό που υπηρετεί στα πλοία δεν πρέπει να είναι γερασμένο διότι δεν νοείται στράτευμα ηλικιωμένων και όσοι έχουν υπηρετήσει στα πλοία το αντιλαμβάνονται πολύ καλά.

 3. Ο κυριος που υπογραφει το αρθρο ειναι το λιγότερο ασχετος για να μην πω οτι εχει προκαταληψεις με τους Υπαξιωματικους. Ας παρει να δει ποσα χρονια υπηρετουν στο στολο οι Υπαξιωματικοι και ποσα οι Αξιωματικοι. Οι δευτεροι σιγουρα λιγοτερα.

 4. Φταίμε και εμέις (οι Υπαξ.). ΑΚΣΤΗΣ (ΕΜΘ)μια σειρά κάτω απο μένα με ίδια ειδικότητα (ΔΙΑΧ) έχει κάνει 4 χρόνια στόλο μέχρι τώρα. Τα υπόλοιπα 15 χρόνια την έχει βγάλει στη ΝΒΝΕ, το ΝΝΑ, και εσχάτως στον ΠΟΝ. Το πιο τρελλό, έχει οργανική θέση σε γραφείο που έχει αντικείμενο την υποστήριξη των Η/Υ και του δικτύου του Super Market (χωρίς γνώση του ανικειμένου), εργάζεται μόνο πρωί (όταν ο ΠΟΝ τις περισσότερες μέρες ανοίγει το απόγευμα), και έχουν και εξωτ. συνεργάτη support για το απόγευμα…
  Αιδώς Αργείοι!!!

  1. Εσυ φιλε μου που γνωριζεις τα χρονια υπηρεσιας του συναδελφου; προφανος υπηρετης σε θεση γραφειου και οχι επι πλοιου, και για τις γνωσεις του επι των Η/Υ σπουδασατε παρεα και το λες; Αλλα προφανος ξερεις καλητερα απο την υπηρεσια ετσι;

   1. Συνάδελφε ethelontis,

    Θα σου απαντήσω καλοπροαίρετα. Γνωρίζω απόλυτα αυτά που γράφω. Έχω συνυπηρετήσει μαζί του στο λίγο διάστημα που έκανε στόλο. Ήμουν αυτός που του έμαθε το χειρισμό των Η/Υ όταν ήρθε (όπως οι περισσότεροί μας) στην πρώτη Φ/Φ στο στόλο (για αυτό ευθύνεται η Υπηρεσία και όχι αυτός/εμείς).
    Ο μικρόκοσμος του ΠΝ αρκετά μικρός για να γνωρίζω που βρίσκεται και τι κάνει. Επίσης ξέρω οτι τόοοσα χρόνια στο ΘΑΝ πέρασε ζωή χαρισάμενη, μέχρι και οίκιμα είχε για να πηγαίνει τη σχέση του ενώ ΔΕ δικαιούτο, όντας ανύπανδρος.
    Φαντάζομαι οτι και εσύ γνωρίζεις οτι η υπηρεσία ΔΕΝ ξέρει και βασικά ΔΕΝ πράτει ανάλογα… Οι «αρμόδιοι» είναι αυτοί που κινούν τα νήματα. Συμφωνείς φαντάζομαι, Ανδρέα…

 5. Έτσι είναι… εκεί που μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδι!
  ΔΕΝ είναι έτσι Κύριοι κύριοι Αξιωματικοι. Και λάβετε κατα νου οτι τώρα που άνοιξε το Πολυτελέστατο Θέρετρο Αξ/κων (καμία σχέση με τις κατασκηνώσεις του ΙΚΑ που έχουμε εμείς στον υπέροχο Σκαραμαγκά) έχει πέσει περονόσπορος στο στόλο. Δε θα θίξω οτι Αεροπορία και ΣΞ έχουν κοινά θέρετρα Αξ/κοι και Υπαξ.
  Είμαστε που είμαστε λίγοι, έχουν αρχίσει και φεύγουν ΚΣΤΕΣ, ΕΠΣΤΕΣ κ ΑΚΣΤΕΣ για να επανδρώσουν το ΘΑΝ. Και με τις βάρδιες τι θα γίνει? Με τις βλάβες? Με τα ταξίδια???
  Το ΘΑΝ έχει τζίρο 1,5 με 2 εκατομμύρια κάθε έτος, γιατί δεν πέρνουν εποχικό προσωπικό? Και την ανεργία θα ρίξουν, και χρήμα θα πέσει στην αγορά και ο στόλος θα μείνει «επανδρωμένος» (όσο μπορεί). Και μη ξεχνάμε οτι το καλοκαίρι πρέπει να παρουμε και εμείς άδειες να δούμε τις οικογένειές μας και να ξεκουραστούμε. 3 και ο κούκος μείναμε, αν και ο κούκος έφυγε και αυτός…

 6. Θίχτηκαν οι υπαξιωματικοί επειδή θίγονται τα συντεχνιακά προνόμοια τους. Είναι τραγικό να αρνούνται να υπηρετήσουν στον Στόλο όταν υπάρχουν τέτοιες ελλείψεις.
  πρων αξιωματικος ΠΝ

  1. αξιότιμε κύριε είστε και εσεις μακρά νυχτομένος και προφανώς και εσείς εξυπηρετειται συμφέροντα……θα σας προκαλέσω μονο σε μια από τις παραμέτρους του προβλήματος…..μήπως ξέρετε να δηλώσετε ευθαρσώς και δημοσίως πόσα στελέχη θήλυ προσωπικό υπηρετεί αυτή τη στιγμή σε υπηρεσίες ξηράς ( και μάλιστα στα Επιτελεία) ενω οι συμμαθητές τους στα πλοία του Στόλου. Και κάτι ακόμα πόσα χρόνια πραγματική θαλάσσια υπηρεσία έχουν οι αξιωματικοί εκ ΣΝΔ και πόσα οι εκ ΣΜΥΝ. Αν θα κοιτάξετε τα χρόνια υπηρεσίας των στελεχών θα δείτε πως στα ίδια χρόνια μετατίθενται σε υπηρεσίες ξηράς τα στελέχη με πολύ λιγότερα σταδιοδρομικά σχολεία οι εκ ΣΜΥΝ.

 7. Επιτέλους ένας αρθρογράφος που βάζει τα πράγματα στη λογική τους σειρά και σπάει το κατεστημένο των υπαξιωματικών. Τόσα χρόνια ελάχιστα χρόνια εν πλω και τα υπόλοιπα στη ξηρά.

 8. Από που και ως που και γιατί οι υπαξιωματικοί να γίνονται αξιωματικοί; Αυτό δεν είναι μια εξίσωση;

 9. ο υπογράφων το άρθρο είναι ένας απελπιστικά ηλίθιος άντρας ο οποίος δεν μας δηλώνει πόσες μέρες έχει υπηρετήσει σε πολεμκό πλοίο και ποια είναι η σχέση του με την σταδιοδρομία εν γένει των στελεχών του ΠΝ. Αν δεν είναι κανά παπαγαλάκι και έχει άντερα ας έρθει να ρωτήσει ποιές είναι οι σταδιδρομικές εξελίξεις όλων των στελεχών και μετά ας ξαναδημοσιεύσει

 10. Κατά τον αρθογράφο, τα 16 περίπου χρόνια που υπηρετούν οι υπαξιωματικοί ως ραχοκοκκαλιά στα πολεμικά πλοία, είναι λίγα και το χαρακτηρίζει παθογένεια. Προφανώς δεν έχει υπόψη του τί σημαίνει να υπηρετεί κάποιος σε πολεμικό πλοίο…Ωστόσο το γεγονός ότι Αξιωματικοί απόφοιτοι της ΣΝΔ, σπουδάζουν σε πανεπιστήμια του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού (Monterey, MIT…) με χρήματα των ελλήνων φορολογουμένων και μια ωραία πρωία παραιτούνται από το ΠΝ και κάνουν καριέρα στα πεδία των σπουδών τους, ασφαλώς συμβαίνει στα πλαίσια του ορθολογισμού που επικαλείται…
  Το να υπηρετεί κάποιος 20 συναπτά έτη σε πολεμικό πλοίο-μέχρι να γίνει ένα με τους μπουλμέδες- δεν είναι ούτε ορθολογικό ούτε και μπορεί να καλύψει τα όποια επιχειρησιακά κενά του στόλου. Και σίγουρα δεν ακολουθεί την προτροπή για «out of the box thinking», που συχνά ακούμε τελευταία… Απλά κρύβει το-όχι μείζον προς το παρόν- πρόβλημα της στελέχωσης μονάδων του στόλου κάτω από το χαλί. Το μόνο που μπορεί να προκαλέσει είναι η φυσική εξόντωση του έμψυχου δυναμικού. Εκτός κι αν αυτός είναι ο σκοπός, οπότε μιλάμε για ένα απόλυτα εξορθολογισμένο σατανικό σχέδιο αποφυγής απόδοσης συντάξεων από το κράτος…πάμε πάσο (lol)…

 11. Ο ανεπαρκής αριθμός προσωπικού στα πλοία είναι αποτέλεσμα των:
  α. Μειωμένου αριθμού εισακτέων.
  β. Υπόπτων μεταθέσεων/αποσπάσεων σε υπηρεσίες ξηράς.
  γ. Μεγάλου αριθμού γυναικών εισακτέων που δεν υπηρετούν σε πλοία λόγω πολύχρονων αδειών κυήσεως και ανατροφής τέκνων.
  Ας βγει λοιπόν κάποιος και να πει ότι τα παραπάνω δεν είναι αποκλειστική ευθύνη της ηγεσίας αλλά φταίνε οι »συντεχνίες» των υπαξιωματικών. Ήδη οι υπαξιωματικοί είναι οι μόνοι που φορτώθηκαν στις πλάτες τους τις συνέπειες των μνημονίων αφού υπηρετούν σε θαλάσσια υπηρεσία 3-4 χρόνια παραπάνω από ότι ίσχυε στο παρελθόν.

 12. Η λυση ειναι μια και ισχυει και για τρια σωματα
  Καταργηση σχολων για υπαξιωματικους!!!
  Ολοι θα μπαινουν με εναν αντιστοιχο θεσμο με τους ΕΠΟΠ ,με μια εκπαιδευση 6μηνη εως 12μηνη (ειναι υπεραρκετη)
  Απαραιτητη προυποθεση η ολοκληρωση της στρατιωτικης θητειας και μοριοδοτηση αναλογα προυπηρεσιας στην ειδικοτητας που ζητειται

 13. Οι αξιωματικοι ΣΝΔ πρακτικα ειναι εκεινοι με την λιγοτερη θαλασσια υπηρεσια.
  Οι υπαξκοι οταν υπερβαιβουν τα 10 συναπτα ετη θάλασσας πως θα ξεκουραστουν με δυο χρονια ξηρας ?
  Κινητρα δεν υπαρχουν ενω υπαρχουν ειδικοτητες υπαξκων που δεν υπερωαινουν τα 5 ετη θαλασσιας υπηρεσιας στον αντιποδα υπαρχουν ειδικοτητες με συνεχομενη και ανελλιπη θαλάσσια.
  Τα δυο ακρα δηλαδη.
  Δεν μπορει κ δεν γινεται να κανει δουλεια σημαιοφορου ο προερχομενος εξ υπαξιωματικων μονο και μονο επειδη ο βαθμος απο μονος του το μονο που δεν περιλαμβανει ειναι σκουπισμα σφουγγαρισμα μεσα στο πλοιο.
  Χαλαρωστε λοιπον και οταν υπαρξει σωστος προγραμματισμος πολλα μπορουν να γίνουν.

 14. Και η πολιτικά χρωματισμένη ρητορική όριο δεν έχει. Ήρθε λοιπόν να κρίνει τα κακώς κείμενα της κατάστασης στο στόλο ένας άνθρωπος που αποφοίτησε από πανεπιστήμιο…το 2016. Για να πει πως οι άνθρωποι που υπηρετούν συνεχώς σε πλοία από την στιγμή που ο αρθρογράφος ήρθε στον κόσμο έχοντας τα ίδια και προσφάτως ακόμη περισσότερα καθήκοντα, πρέπει να σφίξουν τα δόντια, να αγνοήσουν τις συνθήκες, την κατάσταση της υγείας τους αλλά και των νεύρων τους, τις ανάγκες της όποιας οικογένειάς τους και να βάλουν πλάτη, όπως και εσχάτως καλέστηκαν να κάνουν από την διοίκηση.
  Αγαπητέ, νεαρέ, άρθρογράφε οι υπαξιωματικοί που αναφέρεις μπήκαν με συγκεκριμένη πρόβλεψη για τον θεσμό τους και την εξέλιξή τους. Η πρόβλεψη των ειδικοτήτων τους καθόριζε τα ελάχιστα χρόνια θαλάσσιας υπηρεσίας που φυσικά έγιναν μέγιστα για όσους δεν ρίχνουν την αξιοπρέπειά τους στην φθήνια του μέσου. Κάποτε πρέπει να κάνουν όμως και τον προγραμματισμό της ζωής τους, της συμμετοχής τους στην οικογένειά τους και την κοινωνία χωρίς να είναι πλέον νομάδες, από πλοίο σε πλοίο, από απόσπαση σε απόσπαση, με πλέον των 200 ημερών ταξίδι το χρόνο και βάρδιες που ξεπερνούν κάθε καλώς εννοούμενη έννοια αντιστοιχίας στην αποζημίωση των 17.60 ευρώ ημερησίως. Σε αντίθετη περίπτωση μπορούσαν να μπαρκάρουν επί μια 15ετία με σαφώς ανώτερες απολαβές.
  Αλλά παρόλα αυτά τίθεται ένα τίμιο θέμα από αυτό το άρθρο. Αν λοιπόν αυτή η θέση δεν είναι μονάχα η θέση ενός αρθρογράφου αλλά και της διοίκησης, της σχεδίασης του υπουργείου και θέληση της όποιας κυβέρνησης, θα επιθυμούσαμε την ενημέρωση για το υπόλοιπο της ζωής μας, ώστε να αναζητήσουμε και εμείς εργασία που προσφέρει κάποια αλλαγή μετά από σχεδόν 20 χρόνια εργασίας…

 15. Πολλοι αξιωματικοι για λιγα καραβια(θεσεις διοικησης)- λιγοι υπαξιωματικοι για πολλα καραβια(καλυψη Π.Ο.Υ.). Αυτο ειναι κοντολογης το προβλημα.
  ΥΓ: Αν εχεις μεσον βλεπεις στερια, αλλιως σε τρωει η αλμυρα.
  ΥΓ2: Οι αξκοι του ΠΝ ειναι αλλης παστας ανθρωποι σε σχεση με ΣΞ-ΠΑ, ελιτιστες.

 16. Του εύχομαι να εισαχθεί σε μία σχολή ΑΣΣΥ με τις βαθμολογίες που απαιτούνται και να γίνει υπηρέτης μουγγός ενός συμμαθητή του με μισό βαθμό διαφορά στις εξετάσεις (υπάρχουν και οι πονηρώς εισηγμένου του εξωτερικού , ας μην ψάξουμε να δούμε τι δουλειές κάνουν οι μπαμπάδες τους γιατί θα εκτεθεί κόσμος ). Εγώ πάντως το παιδί το δικό μου δεν το στέλνω σε αυτό το θεσμό έκτρωμα που θέλουν να εισάγουν οι νυν <> μας για ποιο λόγο ; Για να μην μπορεί να γνωρίσει μια κοπέλα καθώς θα είναι μια ζωή με +200 ταξίδι το χρόνο, η για να μεγαλώσουν τα παιδιά του με έναν πατέρα να είναι απών συνέχεια για τρείς και εξήντα με το καινούργιο μισθολόγιο (για 40 χρόνια). Λοιπόν κρατήστε τα προνόμια ( θέρετρα, κτλπ) εσαεί δικά σας κύριοι που λέτε ναι σε όλα, Λοιπόν τέλος τον Κύριο Στεφανής δεν τον ξέρω προσωπικά ούτε επέχω υπηρετήσει υπό τις διαταγές του , εκτιμώ το θάρρος του να ασχοληθεί με την πολιτική αλλά τα προβλήματα των Ε.Δ. δεν λύνονται με αυτό που εισηγείται , δεν το βλέπω συντεχνιακά ούτε θέλω να τον φθείρω ( όπως βλέπει και έχει γράψει ο γράφων σε όποιον έχει άλλη γνώμη, δεν ανήκω στην αντιπολίτευση του ούτε με ενδιαφέρει η πολιτική όσο καιρό έχω την τιμή να φοράω το εθνόσημο αλλά θα μείνει στην ιστορία σαν ο Κατρούγκαλος της σταδιοδρομικής κατάντια μας Και σ’ ανώτερα , να ψοφήσει του γείτονα.-

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *