Με τη συγκρότηση δύο ξεχωριστών επιτροπών για τη διενέργεια του διαγωνισμού η μία και εμπειρογνωμόνων για την υλοποίηση του υποπρογράμματος «Προμήθεια και εν Συνεχεία Υποστήριξη Ταχυπλόων Σκαφών Μεταφοράς Προσωπικού» η δεύτερη, ξεκίνησε ουσιαστικώς η τελική φάση του διαγωνισμού του προαναφερθέντος προγράμματος, συμφώνως με σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας Γενικής Διευθύνσεως Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

Γράφει ο Λεωνίδας Μπλαβέρης για τα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σκοπός των επιτροπών αυτών είναι αφενός μεν η διενέργεια διαγωνισμού για την σύναψη συμφωνίας-πλαισίου για την προμήθεια και εν συνεχεία υποστήριξη (“Follow-On Support”/FOS) ταχυπλόων σκαφών μεταφοράς προσωπικού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου και η πλήρης τεχνολογική αξιολόγηση των προσφορών.

Μέλη των δύο αυτών επιτροπών είναι, μεταξύ άλλων, στελέχη της 13ης Διοικήσεως Ειδικών Επιχειρήσεων (13η ΔΕΕ) – «Ιερός Λόχος», καθώς και της Διευθύνσεως Ειδικών Δυνάμεων του ΓΕΣ, αφού με το υλικό αυτό θα ανανεωθεί πρωτίστως το σημερινό υλικό των Μοιρών Αμφιβίων Καταδρομέων των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, δηλαδή των «ΕΤΕΘ», το σημερινό υλικό των οποίων εν συνεχεία, που είναι παλαιό και πολυχρησιμοποιημένο, θα δοθεί προς ενίσχυση αριθμητικά και σε ανταλλακτικά/αμοιβά, του στόλου φουσκωτών των Μοιρών Καταδρομών και των Μοιρών Αλεξιπτωτιστών, των οποίων τέτοιες ενέργειες και επιχειρήσεις (αμφίβιες επιχειρήσεις) είναι δευτερεύουσας σημασίας σε σχέση με την πρωτεύουσα αποστολή τους.

Πηγη: ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ