Το 1947 δημιουργήθηκαν 40 Λόχοι Ορεινών Καταδρομών (Λ.Ο.Κ.). Το ίδιο έτος συγκροτήθηκαν 4 Μοίρες Καταδρομών. Δύο χρόνια μετά, το 1949, δημιουργήθηκαν 2 σχηματισμοί Καταδρομών επιπέδου ταξιαρχίας οι οποίες υπάγονταν στην III Μεραρχία Καταδρομών.

Έπειτα από το τέλος του ελληνικού εμφυλίου πολέμου συστάθηκε η Διεύθυνση Καταδρομών, η οποία περιλάμβανε το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Μονάδων Καταδρομών (ΚΕΜΚ) και τη Διοίκηση Δυνάμεων Καταδρομών (ΔΔΚ).

Το 1957, η ΔΔΚ πήρε την ονομασία Τακτικό Επιτελείο Δυνάμεων Καταδρομών (ΤΕ/ΔΚ) και το 1966 άλλαξε η ονομασία του σε 1ο Σύνταγμα Καταδρομών (1ο ΣΚΔ). Ο σχηματισμός πήρε την ονομασία 1η Ταξιαρχία Kαταδρομών – Αλεξιπτωτιστών το 2003.