Σύμφωνα με τη σημερινή απόφαση του ΚΥΣΕΑ η θητεία στον Στρατό Ξηράς αυξάνεται κατά 3 μήνες και εξομοιώνεται με 12 μήνες όπως ισχύει σε ΠΝ και ΠΑ. Εναλλακτικά ένας στρατεύσιμος θα μπορεί να υπηρετεί θητεία 9 μηνών εφόσον βρίσκεται τοποθετημένος το σύνολο των 9 μηνών σε μονάδες του Δ Σώματος Στρατού (Θράκη), της ΑΣΔΕΝ (Αιγαίο) και της ΕΛΔΥΚ (Κύπρος). Η θητεία των εφέδρων αξιωματικών ορίζεται στους 14 μήνες ενώ των υπόχρεων μειωμένης θητείας στους 8 από 6 που ήταν. Όλα τα παραπάνω θα ισχύουν από τον Μάιο του τρέχοντος έτους.