Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος συμμετείχε στην 4η Τριμερή Συνάντηση με τους Υπουργούς Άμυνας Κύπρου, κ. Χαράλαμπο Πετρίδη και Αιγύπτου Στρατηγό Mohamed Zaki, που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λευκωσία. Κατά τη συνάντησή τους, οι Υπουργοί Άμυνας επαναβεβαίωσαν τους ισχυρούς δεσμούς της Ελλάδος, της Κύπρου και της Αιγύπτου, οι οποίοι εδράζονται σε κοινές αρχές και το κοινό όραμα της δημιουργίας ενός περιβάλλοντος σταθερότητας, ασφάλειας και ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, και την απόφασή τους να ενισχύσουν περαιτέρω την συνεργασία για αντιμετώπιση οιασδήποτε απειλής.

Κοινός στόχος των τριών χωρών είναι η υλοποίηση μιας μακροπρόθεσμης, συνεκτικής και ουσιαστικής στρατηγικής συνεργασίας, σύμφωνα με το διεθνές Δίκαιο και τις αρχές της καλής γειτονίας με όλες τις χώρες της περιοχής. Στην Κοινή Δήλωση της Τριμερούς Συνάντησης, οι Υπουργοί καταδίκασαν μονομερείς ενέργειες, που παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα μιας χώρας και υπογράμμισαν την υποχρέωση σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας. Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης εξέφρασε την πεποίθηση ότι η περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνση της Τριμερούς Συνεργασίας, με συμμετοχή και άλλων χωρών στις κοινές δράσεις, με στρατιωτικά μέσα, προσωπικό αλλά και παρατηρητές, θα συνδράμει στις επιδιώξεις της Τριμερούς συνεργασίας και θα συνεισφέρει στην ασφάλεια και σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.