Παράταση λίγων ημερών, δηλαδή μέχρι τις 31 Ιουλίου του 2018, έλαβε η κατάθεση των υποψηφιοτήτων για το πρόγραμμα υποστήριξης φορητού οπλισμού του Στρατού, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείο Εθνικής Αμύνης. Ο διαγωνισμός, ο οποίος προκηρύχτηκε στις 27 του περασμένου Απριλίου, είχε ορίσει ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης την 28η Ιουνίου του 2018.

Το πρόγραμμα υποστήριξη του φορητού οπλισμού του Στρατού θα έχει τριετή διάρκεια, δηλαδή έως το καλοκαίρι του 2021, και έχει προϋπολογισμένο κόστος € 2.034.868,65. Εξ’ αυτών το πρώτο έτος έχει προϋπολογιστεί το ποσό των € 674.868,65, το δεύτερο έτος το ποσό των € 680.000,00 και το τρίτο έτος το ποσό των € 680.000,00. Η υλοποίηση του προγράμματος αποσκοπεί στην καλή λειτουργία των φορητών όπλων του Ελληνικού Στρατού.