Η Γαλλική Πυροσβεστική Υπηρεσία και συγκεκριμένα η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Μασσαλίας παρέδωσε στο Πυροσβεστικό Σώμα τρια οχήματα άμεσης επέμβασης καθώς και ένα όχημα διοίκησης. Υπενθυμίζεται ότι η γαλλική πυροσβεστική αποστολή στη χώρα μας κατά τις πρόσφατες πυρκαγιές ήταν η μεγαλύτερη ιστορικά αποστολή γαλλικών πυροσβεστικών δυνάμεων εκτός της Γαλλίας.