Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον βίντεο αποδέσμευσε το Ναυτικό της Πορτογαλίας. Δείχνει τη λεγόμενη στατική κατάδυση του υποβρυχίου και ακολούθως τη διαφυγή των μελών του στα πλαίσια εκτέλεσης διαδικασιών έκτακτης ανάγκης.

https://www.youtube.com/watch?v=vKQW8opKttc