Οι Αμερικανοί Πεζοναύτες ξεκίνησαν ένα πρόγραμμα ενσωμάτωσης βλημάτων κατά πλοίων NSM (Naval Strike Missile) σε μη-επανδρωμένο όχημα JLTV (Joint Light Tactical Vehicle). Πρόκειται για το πρόγραμμα JLTV ROGUE Fires, το οποίο έχει ως στόχο την αύξηση των ικανοτήτων προσβολής ναυτικών στόχων των Αμερικανικών Πεζοναυτών, στο πλαίσιο επιχειρήσεων θαλάσσιου ελέγχου και άρνησης θαλάσσιας πρόσβασης. Το πρόγραμμα JLTV ROGUE Fires (Remotely Operated Ground Unit Expeditionary) εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα GBASM (Ground-Based Anti-Ship Missile), το οποίο βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις των προτεραιοτήτων των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Το πρόγραμμα JLTV ROGUE Fires συνδυάζει το τακτικό όχημα JLTV, σε μη-επανδρωμένη έκδοση και το βλήμα NSM. Το JLTV έχει αναπτυχθεί, για τον Αμερικανικό Στρατό και τους Πεζοναύτες, ως διάδοχος του HMMWV (High Mobility, Multi-Wheeled Vehicle), που βρίσκεται σε υπηρεσία από το 1985. Στις 25 Αυγούστου του 2015 ανακοινώθηκε ότι ο Αμερικανικός Στρατός υπέγραψε συμβόλαιο με την Oshkosh, συνολικού ύψους $ 6,7 δισεκατομμυρίων για την προμήθεια 16.901 JLTV, τόσο για το Στρατό όσο και για τους Πεζοναύτες. Το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα JLTV ROGUE Fires αναπτύσσεται προς υποστήριξης του δόγματος EABO (Expeditionary Advanced Base Operations).

Το βλήμα NSM των Kongsberg και Raytheon επιλέχθηκε, το 2018, από το Αμερικανικό ναυτικό για τον εξοπλισμό των πλοίων τύπου LCS (Littoral Combat Ship), καθώς και των φρεγατών του προγράμματος FFG(X). Εκτός από την ικανότητα προσβολής πλοίων, το NSM, που ενσωματώνει παθητικό σύστημα καθοδήγησης, έχει και ικανότητα προσβολής στόχων στην ξηρά και σε αποστάσεις έως τα 185 χιλιόμετρα. Το 2018 το βλήμα δοκιμάστηκε και στην έκδοση παράκτιας άμυνας, επί φορτηγού οχήματος 6 x 6. Το δόγμα EABO βασίζεται στην ιδέα της ταχύτατης ενέργειας, με μικρή χρονική διάρκεια, αλλά τεράστια ισχύ πυρός. Το δόγμα υιοθετήθηκε ειδικά για την περιοχή του Ειρηνικού, όπου υπάρχουν πολλά νησιά, στα οποία ενδεχομένως οι Αμερικανοί Πεζοναύτες να κληθούν να επιχειρήσουν ταυτόχρονα.

Στο πλαίσιο του δόγματος EABO μικρές δυνάμεις Πεζοναυτών θα εισέρχονται στο πεδίο της μάχης από αέρος ή με μικρά ταχύπλοα, θα καταλαμβάνουν τον αντικειμενικό σκοπό (ένα μικρό νησί, για παράδειγμα) και εκεί θα δημιουργούν μια προωθημένη βάση. Από τη βάση αυτή θα επιχειρούν τα μέσα πυροβολικού μεγάλης εμβέλειας κατά της εχθρικής ενδοχώρας και εναντίων εχθρικών πλοίων. Σημαντική παράμετρος του δόγματος ΕΑΒΟ είναι η ανάγκη αναδίπλωσης των Πεζοναυτών, από τη μια στην άλλη προωθημένη βάση κάθε 48-72 ώρες, αφενός για λόγους ασφαλείας της φίλιας δύναμης, αφετέρου για την εναλλαγή και προσβολή των εχθρικών δυνάμεων από διαφορετικές θέσεις.