Ο Αμερικανικός Στρατός ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει την αναβάθμιση των φορητών αντιαεροπορικών βλημάτων FIM-92 Stinger με στόχο να τα καταστήσει ικανά στην αντιμετώπιση UAV. Σήμερα, ο FIM-92 Stinger είναι αποτελεσματικός κατά αεροσκαφών και ελικοπτέρων, αλλά τα UAV, με το μικρό τους μέγεθος και τα χαμηλό ηχητικό και υπέρυθρο ίχνος που παράγουν, είναι δύσκολοι στόχοι. Το πρόγραμμα αναβάθμισης αφορά στην ενσωμάτωση νέας πολεμικής κεφαλής εφοδιασμένης με τους πυροκροτητές M934E6 και M934E7.

Ο πυροκροτητής M934E6 είναι σύνθετος, ηλεκτρομηχανικά, και ολοκληρώνει, σ’ ένα σύστημα, υβριδικά μικρό-ηλεκτρονικά, αδρανειακά και φυγόκεντρα συστήματα και ήλεκτρο-εκρηκτικά συστήματα. Ο πυροκροτητής προσέγγισης M934E7 ενσωματώνει αισθητήρα προσέγγισης τύπου RADAR (Radio Detection and Ranging) και σύμμορφες κεραίες επί της πολεμικής κεφαλής. Η ενσωμάτωση πυροκροτητών προσέγγισης και νέων πολεμικών κεφαλών με σύμμορφες κεραίες, υποστηρίζει ο Αμερικανικός Στρατός, θα αυξήσει την ικανότητα των FIM-92 Stinger να αντιμετωπίζουν UAV με τη μέθοδο της πυροδότησης κατά την προσέγγιση.