Ο Νοτιοκορεατικός Στρατός θέλει να δημιουργήσει ένα κέντρο για τη μελέτη τεχνολογιών «game changer», όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνολογία απόκρυψης ίχνους (Stealth) και τα όπλα λέιζερ. Ήδη έχει ξεκινήσει η φάση της προκαταρκτικής μελέτης του όλου εγχειρήματος. Η απαίτηση αυτή συνδέεται με τα 10 περίπου τεχνολογικά σχέδια-προγράμματα, που ο Νοτιοκορεατικός Στρατός έχει καταθέσει προς υλοποίησης στην ADD (Agency for Defense Development), η οποία είναι υπεύθυνη για τη στρατιωτική έρευνα και τεχνολογία.