Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις υπέγραψαν σύμβαση με την Defenture για την προμήθεια 80 οχημάτων για την μονάδα ειδικών δυνάμεων Kommando Spezialkräfte (KSK). Το όχημα που επιλέχθηκε για τις απαιτήσεις των Kommando είναι το Defenture Mammoth, ένα όχημα 9 τόνων βασισμένο στο GRF 5.12 που χρησιμοποιούν οι Ολλανδοί Dutch Korps Commandotroepen (SOF). Το προγράμματα για ελαφρά οχήματα αναχώρησης και υποστήριξης περιλαμβάνει τέσσερα πρωτότυπα οχήματα σε διάφορες διαμορφώσεις, κάθε όχημα θα είναι εξοπλισμένο με διάφορα συστήματα όπως σύστημα ανίχνευσης πυροβολισμών, συστήματα τηλεπικοινωνιών και άλλα.