Το Υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας ανακοίνωσε τις υποψήφιες εταιρίες, για το πρόγραμμα προμήθειας νέου τροχοφόρου τεθωρακισμένου οχήματος, οι οποίες είναι η τουρκική Nurol, η Patria, η General Dynamics και η Mitsubishi Heavy Industries. Το νέο όχημα θα αντικαταστήσει εν υπηρεσία Type-96, το οποίο άρχισε να εντάσσεται σε υπηρεσία το 1996 (συνολικά, 365 οχήματα σε υπηρεσία). Τα υποψήφια οχήματα είναι το Yoruk της Nurol, το AMV-XP της Patria, το LAV 6.0 της General Dynamics και το MMAV (Mitsubishi Mobile Armored Vehicle) της Mishubishi.