Οι Αμερικανοί Πεζοναύτες σχεδιάζουν την απόκτηση ενός νέου ελαφρού πλοίου αμφίβιων επιχειρήσεων (LAW : Light Amphibious Warship) από το 2023 και μετά. Τα πλοία, τα οποία βρίσκονται σε φάση σχεδίασης, θα είναι μεταξύ 60-120 μέτρων μήκους και θα μπορούν να μεταφέρουν έως 75 πλήρως εξοπλισμένους Πεζοναύτες ή 4.000 τόνων φορτίου, ενώ η τιμή τους δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα $ 100-130 εκατομμύρια. Τα πλοία LAW δεν θα αντικαταστήσουν κάποιον άλλον τύπο πλοίου, αλλά θα έχουν τον ρόλο της μεταφοράς μικρών μονάδων πεζοναυτών σε περιοχές με πολλά νησιά. Το σχετικό πρόγραμμα ξεκίνησε στα μέσα του 2020. Τα LAW δεν θα έχουν κατάστρωμα πτητικών μέσων, αλλά θα πρέπει να μπορούν να υποστηρίζουν του 75 πεζοναύτες για μεγάλο χρονικό διάστημα (ενδιαιτήσεις, τροφή, νερό, κέντρο σχεδίασης και ελέγχου επιχειρήσεων). Ο κύριο οπλισμός τους θα είναι ένα (1) πυροβόλο των 30 χιλιοστών επί τηλεχειριζόμενου πύργου.

Η επιθυμητή ταχύτητα πλεύσης είναι οι 15 κόμβοι με πλήρη φόρτο (28 χιλιόμετρα την ώρα), ενώ το επιθυμητό επίπεδο προστασίας είναι το Tier-2+, δηλαδή τα πλοία θα πρέπει να διατηρήσουν το πλήρωμα και τους πεζοναύτες ασφαλείας, ακόμα και μετά από πλήγμα, μέχρι τη διάσωση τους από άλλο LAW. Σε επίπεδο επιχειρησιακής ζωής, τα LAW θα πρέπει να παραμείνουν ικανά για 15-20 χρόνια και στη συνέχεια να η αρχιτεκτονική τους να επιτρέπει την εφαρμογή προγράμματος αναβάθμισης μέσης ζωής με στόχο την διατήρησης τους σε υπηρεσία για άλλα 15-20 χρόνια περίπου. Οι άξονες μελλοντικής αναβάθμισης θα πρέπει να είναι η αύξηση της ταχύτητας πλεύσης χωρίς αύξηση ή ακόμα και μείωση της κατανάλωσης καυσίμου, της μείωσης των δαπανών υποστήριξης, της αύξησης του επιπέδου προστασίας, χωρίς μεγάλη αύξηση του βάρους, οι αισθητήρες και τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου και η ενσωμάτωση βαρύτερου οπλισμού και συστήματος αυτοπροστασίας, επίσης χωρίς μεγάλη αύξηση του βάρους.

Οργανωτικά, τα πλοία θα συγκροτούν Μοίρες των εννέα (9) πλοίων και κάθε Μοίρα θα υποστηρίζει έναν σχηματισμό επιπέδου Συντάγματος (MLR : Marine Littoral Regiments). Η επιλογή των LAW συνάδει με τις αλλαγές που σχεδιάζει η ηγεσία των Αμερικανών Πεζοναυτών με στόχο τη δημιουργία μιας δύναμης με μικρότερες μονάδες, αλλά τεράστια ισχύ πυρός, ικανή να πλήττει στόχους από απόσταση και με ακρίβεια (δόγμα EABO : Expeditionary Advance Base Operations). Το δόγμα EABO βασίζεται στην ιδέα της ταχύτατης ενέργειας, με μικρή χρονική διάρκεια, αλλά τεράστια ισχύ πυρός. Το δόγμα υιοθετήθηκε ειδικά για την περιοχή του Ειρηνικού, όπου υπάρχουν πολλά νησιά, στα οποία ενδεχομένως οι Αμερικανοί Πεζοναύτες να κληθούν να επιχειρήσουν ταυτόχρονα. Στην ουσία το δόγμα EABO περιορίζει τους Πεζοναύτες σε αγώνα μικρής διάρκειας, όχι παρατεταμένο αγώνα, σχεδιασμένο να αντιμετωπίζει τα όπλα και της τακτικής άρνησης περιοχής της Κίνας.

Στο πλαίσιο του δόγματος EABO μικρές δυνάμεις Πεζοναυτών θα εισέρχονται στο πεδίο της μάχης, θα καταλαμβάνουν τον αντικειμενικό σκοπό (ένα μικρό νησί, για παράδειγμα) και εκεί θα δημιουργούν μια προωθημένη βάση. Από τη βάση αυτή θα επιχειρούν τα μέσα πυροβολικού μεγάλης εμβέλειας κατά της εχθρικής ενδοχώρας και εναντίων εχθρικών πλοίων. Σημαντική παράμετρος του δόγματος ΕΑΒΟ είναι η ανάγκη αναδίπλωσης των Πεζοναυτών, από τη μια στην άλλη προωθημένη βάση κάθε 48-72 ώρες, αφενός για λόγους ασφαλείας της φίλιας δύναμης, αφετέρου για την εναλλαγή και προσβολή των εχθρικών δυνάμεων από διαφορετικές θέσεις. Στο πλαίσιο αυτού του δόγματος οι Αμερικανοί Πεζοναύτες θα δημιουργήσουν τους σχηματισμούς MLR.