Στην εκ νέου προκήρυξη διαγωνισμού ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης για την εν συνεχεία υποστήριξη (FOS : Follow-On-Support) των ελικοπτέρων έρευνας και διάσωσης AS-332C1 Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας προχώρησε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και η ΓΔΑΕΕ (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων). Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, το κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά για την προμήθεια και την παροχή υλικών και υπηρεσιών υποστήριξης, συνολικού ύψους € 37.767.204, μέχρι το 2020.

Υπενθυμίζουμε ότι ο πρώτος διαγωνισμός προκηρύχτηκε στις 28 Δεκεμβρίου 2017 με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την 1η Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια δόθηκαν δύο (2) διαδοχικές παρατάσεις, στις 29 Ιανουαρίου και στις 28 Φεβρουαρίου 2018, αντίστοιχα, με τις οποίες η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μεταφέρθηκε για την 1η Μαρτίου και την 21η Μαρτίου, αντίστοιχα. Τελικά, την 1η Ιουνίου 2018, αποφασίστηκε η ακύρωση του διαγωνισμού του Δεκεμβρίου 2018 και η προκήρυξη νέου διαγωνισμού, που έγινε στις 4 Οκτωβρίου. Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των προσφορών είναι η 13η Νοεμβρίου 2018.