Η γαλλική CNIM ανακοίνωσε ότι ανέπτυξε μια νέα αυτοκινούμενη γέφυρα, αερομεταφερόμενη και σπονδυλωτής σχεδίασης. Η PFM NG (Pont Flottant Motorisé Nouvelle Génération) έχει αναπτυχθεί σε δύο εκδόσεις: PFM LG (Long) και PFM XP (Expeditionary). Η PFM NG μπορεί να λειτουργήσει είτε ως γέφυρα, είτε ως σχεδία μεταφοράς οχημάτων, αρμάτων μάχης και πυροβόλων μέχρι την κατηγορία των 100 τόνων (MLC 100 : Military Load Classification 100). Η PFM LG αποτελείται από οχήματα 6 x 6 και σύστημα διαχείρισης δύο επιφανειών μήκους 13,6 μέτρων που δημιουργούν τη γέφυρα. Η PFM XP αποτελείται από όχημα 8 x 8 με σύστημα διαχείρισης φορτίου για τη μεταφορά, ανάπτυξης και περισυλλογής δύο επιφανειών μήκους 7,2 μέτρων. Όλες οι επιφάνειες ενσωματώνει δύο κινητήρες της Mercury Marine των175 ίππων με ικανότητα ελιγμού σε τόξο 360°. Η πλοήγηση τους γίνεται με φορητό σύστημα.