Από 4 έως και 11 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η νατοϊκή άσκηση χειρισμού κρίσεων “CMX-17” (Crisis Management Exercise), η οποία διεξάγεται για 21η φορά από το 1992, με σκοπό την εξάσκηση του προσωπικού σε διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων, διαβούλευσης και συλλογικής λήψης αποφάσεων, σε στρατηγικό πολιτικο-στρατιωτικό επίπεδο.

Το σενάριο της άσκησης αφορούσε στην διαχείριση κρίσης στο πλαίσιο των άρθρων 4 και 5 του συμφώνου της συμμαχίας και στην ανάπτυξη συλλογικής άμυνας αντιμετώπισης σύνθετης πολιτικοστρατιωτικής απειλής υβριδικής φύσης.

Στην άσκηση συμμετείχε πολιτικοστρατιωτικό προσωπικό Κρατών-Μελών του ΝΑΤΟ, οι Στρατηγικές Διοικήσεις του ΝΑΤΟ και ΝΑΤΟικά Στρατηγεία, χωρίς ανάπτυξη δυνάμεων, η ΕΕ, καθώς και η Σουηδία και η Φινλανδία. Η άσκηση CMX-17 διεξήχθη παράλληλα και σε συντονισμό με την άσκηση χειρισμού κρίσεων “PACE-17” της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της βελτίωσης του συγχρονισμού των δύο Οργανισμών στις σχετικές διαδικασίες.

Σε εθνικό επίπεδο, πέραν προσωπικού του ΓΕΕΘΑ και των τριών Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, στην άσκηση συμμετείχαν και εκπρόσωποι/σύνδεσμοι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Υπουργείου Εξωτερικών, ΕΛΑΣ, ΕΥΠ, Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.