Όπως ανακοίνωσε η ΓΔΑΕΕ (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων), στις 27 Ιανουαρίου, η καταληκτική ημερομηνία καταβολής προσφορών για το πρόγραμμα προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα Mercedes-Benz 240GD και τα φορτηγά Steyr 680M παρατείνεται κατά ένα μήνα, από τις 8 Φεβρουαρίου στις 8 Μαρτίου του 2021. Η ανακοίνωση δεν αναφέρει τον λόγο της παράτασης, αλλά πιθανότατα είναι η πανδημία, όπως στην περίπτωση των AS-332C1 Super Puma, για την οποία σας ενημερώσαμε σχετικά χθες.

Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών (3) ετών, δηλαδή θα καλύψει τις ανάγκες για τα έτη 2021-2023, και έχει προϋπολογισμό € 42.533.876,52 ως ανώτατο όριο δαπάνης. Από τα € 42.533.876,52 τα € 16.637.500,56 αφορούν στην υποστήριξη των Mercedes-Benz 240GD, ενώ τα € 25.896.375,96 στην υποστήριξη των Steyr 680M. Και στις δύο (2) περιπτώσεις τα ποσά θα κατανεμηθούν ισόποσα για κάθε έτος που διαρκεί το πρόγραμμα.