Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας (ΑΝΥΕΘΑ), Παναγιώτης Ρήγας, ανακοίνωσε αλλαγές στη στρατιωτική θητεία, τόσο για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών, αλλά και όσους επιλέξουν την εναλλακτική θητεία. Συγκεκριμένα, ο ΑΝΥΕΘΑ δήλωσε ότι η μείωση της θητείας, στους έξι μήνες, θα αφορά σε όλα τα παιδιά μιας πολύτεκνης οικογένειας, με πέντε παιδιά και πάνω, και όχι μόνο το πρώτο παιδί. Για τις οικογένειες με τρία παιδιά η στρατιωτική θητεία διαμορφώνεται στους οκτώ μήνες, ενώ η εναλλακτική θητεία μειώνεται από τους 15 στους 12 μήνες.