Η Ελλάδα αντιμετωπίζει ισχυρότατες μεταναστευτικές ροές. Η ένταση του φαινομένου ενισχύεται από τις μεγάλες κοινωνικό-οικονομικό-πολιτικές μεταβολές σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής, σε συνδυασμό με παράγοντες όπως η γεωγραφική θέση της Ελλάδας, η εκτεταμένη ακτογραμμή της και το πλήθος των νησιών και βραχονησίδων της, η πυκνότατη ναυτιλιακή κίνηση, ειδικότερα στο Αιγαίο Πέλαγος, η εγγύτητα προς τις ανατολικές τουρκικές ακτές και οι σχετικά μικρές θαλάσσιες οδοί, που τα οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα πρέπει να καλύψουν, για να μεταφέρουν τους παράνομα διακινούμενους αλλοδαπούς στη χώρα μας.

Η Frontex στηρίζει την Ελλάδα με 700 αξιωματικούς, για τη διαχείριση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών. Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, το οποίο κορυφώθηκε το 2015 όπου 540.000 πρόσφυγες και μετανάστες έφτασαν στην Ελλάδα, τους πρώτους δέκα μήνες του έτους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Η Ελλάδα είναι επίσης μια σημαντική χώρα διέλευσης για πρόσφυγες και μετανάστες που θέλουν να φτάσουν στην Ευρώπη. Εκτός του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος υπάρχει και το διεθνές έγκλημα, όπως το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Το ότι η Frontex βρίσκεται στην Ελλάδα δείχνει το μέγεθος του προβλήματος. Να σημειωθεί ότι η Frontex δεν έχει παρουσία μόνο στην Ελλάδα, αλλά έχει στην Ιταλία και την Ισπανία.

Οι βασικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση του φαινομένου της παράνομης μετανάστευσης δια θαλάσσης στην Ελλάδα είναι: 

α) η στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας μας και η γειτνίασή της με χώρες του Ευξείνου Πόντου, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής από τις οποίες προέρχονται ή διέρχονται λαθρομετανάστες 

β) η εκτεταμένη ελληνική ακτογραμμή (16.600 χλμ.) και το πλήθος των νησιών και βραχονησίδων (πάνω από 3000), τα οποία δημιουργούν ένα χώρο προσπελάσιμο από άπειρες κατευθύνσεις, όπως αποδεικνύεται από τα περιστατικά αποβίβασης λαθρομεταναστών σε ακτές της ηπειρωτικής Ελλάδας, 

γ) η πυκνότατη διεθνής ναυτιλιακή κίνηση στον Ελληνικό θαλάσσιο χώρο (διέλευση πλοίων που συνδέουν τις περιοχές Δυτικής Μεσογείου, Ευξείνου Πόντου, Μέσης Ανατολής, Αδριατικής Θάλασσας και Βόρειας Αφρικής), συνιστούν αντικειμενικές δυσκολίες επιτήρησης και ελέγχου των θαλασσίων συνόρων, ώστε ακόμη και η συνεχής παρουσία περιπολικών σκαφών στη θάλασσα να μην μπορεί να εξασφαλίσει πλήρως την αποτροπή της λαθραίας εισόδου αλλοδαπών στη χώρα μας.

Ταυτοχρόνως, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εθνική ασφάλεια της χώρας καθώς και στην εθνική άμυνα της χώρας σε συνεργασία με το Πολεμικό Ναυτικό.

Για όλους τους παραπάνω λόγους απαιτείται η ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας (ΕΣΟΘΕ – Εθνικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης) που θα συλλέγει πληροφορίες από αισθητήρες χερσαίους, εναέριους και θαλάσσιους εγκαταστημένους σε ταχύπλοα σκάφη και θα δίνει πλήρη, συνεχή και αδιάλειπτη εικόνα στον θάλαμο επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος καθώς και του Πολεμικού Ναυτικού.

Ένα τέτοιο σύστημα αποτελεί μια εθνική επένδυση στην ασφάλεια και άμυνα της χώρας ικανό να συλλέγει τεράστιο όγκο πληροφοριών και να παρέχει πλήρη εικόνα της τακτικής κατάστασης τόσο σε θέματα αντιμετώπισης του μεταναστευτικού όσο και εθνικής άμυνας.

Η εγκατάσταση και ύπαρξη ενός τέτοιου ολοκληρωμένου συστήματος θαλάσσιας επιτήρησης θα συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της ελληνικής διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, στην ασφάλεια της θαλάσσιας κυκλοφορίας, στην διασφάλιση και διαφύλαξη των απειλών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, στην καλύτερη λήψη απόφασης, στην ορθολογική διαχείριση ιπτάμενων και θαλάσσιων μέσων και τέλος στην συνεργασία με το Πολεμικό Ναυτικό σε θέματα εθνικής άμυνας απέναντι στη Τουρκία. 

Σήμερα, οι ναυτικές και οι δυνάμεις της ακτοφυλακής εκτελούν απαιτητικές αποστολές ασφαλείας ναυσιπλοΐας, προστασία των θαλάσσιων συνόρων και αντιμετώπισης της εγκληματικότητας. Η λύση της σουηδικής Saab είναι το ολοκληρωμένο σύστημα CoastControl επιτήρησης της θάλασσας και του αέρα, ιδιαίτερα σε χαμηλά υψόμετρα. Το σύστημα παρέχει στα κέντρα διοίκησης και ελέγχου των ναυτικών και των δυνάμεων ακτοφυλακής κρίσιμες πληροφορίες, σε πραγματικό χρόνο, οι οποίες επιτρέπουν την γρήγορα και ορθή λήψη αποφάσεων. Το σύστημα CoastControl αποτελείται από το δίκτυο επιτήρησης MaritimeControl, το σύστημα διαχείρισης περιστατικών SAFE και το σύστημα επικοινωνιών TactiCall.

Το MaritimeControl αποτελεί εξέλιξη των συστημάτων CoastWatch και V3000. Έχει σχεδιαστεί για χρήση από υπηρεσίες υπεύθυνες για τον έλεγχο και την ασφάλεια ποτάμιων οδών, λιμένων και παράκτιων περιοχών. Το MaritimeControl προβλέπει το εγγύτερο σημείο προσέγγισης (CPA : Closest Point of Approach), λαμβάνοντας υπόψη πιθανές εναλλακτικές πορείες. Έτσι μπορεί να προβλέψει και να αποτρέψει πιθανές βλαβερές διελεύσεις.

Η εγκατάσταση αισθητήρων στα σκάφη του ΛΣ θα επιτρέψει στον θάλαμο επιχειρήσεων να έχει συνεχή εικόνα.

Κάθε υπό-σύστημα του CoastControl υποστηρίζει έναν διαφορετικό ρόλο ενώ όλα μαζί αυξάνουν κατακόρυφα της επίγνωση της τακτικής κατάσταση, ανά πάσα ώρα και στιγμή. Τα υπό-συστήματα έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν μαζί και σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη. Ως σύνολο το CoastControl, συνδυάζει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και παράγει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την κίνηση των πλοίων και των χαμηλά ιπτάμενων αεροσκαφών στην περιοχή ενδιαφέροντος. Στη συνέχει αυτή η εικόνα διαβιβάζεται στα ανώτερα κλιμάκια της διοίκησης, τα οποία λαμβάνουν και τις αποφάσεις.

Όλα τα δεδομένα προβάλλονται σε οθόνες, μέσω λεπτομερών και κατανοητών χαρτών και διαγραμμάτων. Έτσι χτίζεται μια ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τη δραστηριότητα στην περιοχή ενδιαφέροντος, ενώ επισημάνονται αφύσικες κινήσεις και πορείες. Όταν ένα πλοίο αναγνωρίζεται, το σύστημα συνδέει όλα τα δεδομένα που συλλέγουν τα υπό-συστήματα με πληροφορίες όπως τα καταγεγραμμένα στοιχεία του πλοίου για να παραχθεί μια εικόνα σχετικά με το πλοίο, αν δηλαδή είναι νόμιμο ή υπάρχει πιθανότητα παρανομίας. Έτσι η χρήση του CoastControl αποτρέπει πλοία από το να εισέρχονται σε απαγορευμένες ζώνες (για παράδειγμα, οικονομικής δραστηριότητας), ελέγχει το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο, ελέγχει πιθανές ροές λαθρομεταναστών και λαθρεμπόρων, ελέγχει τα εθνικά θαλάσσια σύνορα και καταγράφει με λεπτομέρειες τη ναυτική κίνηση.

Στην πράξη το CoastControl παρέχει όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες στα ανώτερα κλιμάκια διοίκησης για ταχεία αντίδραση σε περιπτώσεις κρίσεων ή έκτακτων γεγονότων. Είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος όταν ο χρόνος είναι σημαντικός και χρειάζεται η λήψη ορθής και άμεσης απόφασης αντίδρασης. Στοιχεία όπως οι ολοκληρωμένες επικοινωνίες και οι βάσεις δεδομένων με προεπιλεγμένες δράσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μειώνουν το χρόνο αντίδρασης ακόμα περισσότερο και αυξάνουν την αποτελεσματικότητα σε περιπτώσεις όπως η έρευνα και η διάσωση, για παράδειγμα.

Comments

 1. 10 χρόνια το συζητάμε αυτό το σύστημα, μέχρι που το 2014 το ξεχάσαμε τελείως. Το 2018 το ξαναθυμηθήκαμε. Ένα έργο περίπου 60 εκ που πολλά από αυτά αν θυμάμαι μπορούσαμε να τα έχουμε ως επιδότηση από την Ε.Ε.
  Φυσικά απολύτως απαραίτητο και εγκληματικό το να μην έχει ήδη εγκατασταθεί.

 2. Το λιμενικό θα πρέπει να μεγαλώσει καθώς χρειάζεται ένα σωρό μέσα και εννοείται στα πλωτά του θα έπρεπε να βρίσκονται συνολικά 3 κορβέτες(και για ελικόπτερο) των τουλάχιστον 1200 τόνων, 12 OPV 300-600 τόνους(με ικανότητα εξαπόλυσης και RHIB εν πλω), 24 καταδιωκτικά επιπέδου CB90 να πάρει και να δουλεύουν τα ελικόπτερα του as365/as332 και να προμηθευτεί uav ενώ να λάβουν ακόμα μεγαλύτερη αναβάθμιση οι καταδρομείς τους. Το πρόγραμμα c4i έπρεπε να είχε ήδη ολοκληρωθεί. Κάθε σκάφος πρέπει να έχει αντίμετρα, πυροβόλο 30mm και δευτερεύοντα Rws 12,7mm, θερμικά σε κάθε σκάφος ενώ πρέπει να ανανεωθεί και ο στόλος των βοηθητικών(διάσωσης, ρυμουλκά, πολλαπλών ρόλων/πυροσβεστικά/ασθενοφόρα). Θετικό είναι μια μεγάλη σειρά νέων ταχυπλόων που τρέχει. Και όλα αυτά με πληρωμένα από την ΕΕ το 70%. Και έτσι να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ΛΣ σε περίπτωση πολέμου επικουρικά και να αναλάβει όλες τις δεύτερες αποστολές από το ΠΝ.

  1. η εθνική στρατηγική , εφόσον υφίσταται και λειτουργεί συνεχώς και όχι αποσπασματικά θέλει πολιτικούς εκπαιδευμένους στην αντικειμενική πολιτική και όχι στην πολιτική του ΄΄ εφικτού ΄΄ όπου τα ζητήματα της εσωτερικής πολιτικής ( κυβερνητικές ισορροπίες , προϋπολογισμοί ΄΄ χωρίς οροφή ΄΄ , γραφεία τύπου δημοσίων σχέσεων των υπηρεσιών ειδικά εξοπλισμένα για προπαγάνδα αιτιολόγησης των προαναφερομένων εξοπλισμών , κ.τλ. ) . Το ερώτημα , εκ των ανωτέρων – που είναι και στρατηγικό δίλημμα – διαχρονικό , ήτοι : δεκαετιών έχει ως εξής : » η ακτοφυλακή στην ελληνική πραγματικότητα επιβάλλεται να είναι μια υπηρεσία όπως σήμερα συμβαίνει ή να είναι Οργανισμός / Σύστημα Ακτοφυλακής ; » Την πρώτη περίπτωση επιθυμούσε η ΆΓΚΥΡΑ ( ΒΛ. δηλώσεις του τούρκου ναυάρχου ,το έτος 1992 ) όπου η ουσία των σχεδιασμών συνίστατο από το γεγονός » να υπάρχουν δύο ακτοφυλακές στο Αιγαίο , εξοπλισμένες και κακέκτυπα αντίγραφα του αμερικάνικου CG , που θα αλληλοσυγκρούονται, επιβεβαιώνοντας την φινλανδοποίηση του Αιγαιακού χώρου. Στην Ελλάδα , δυστυχώς για την σημερινή κατάσταση , λειτουργούσε » Σύστημα Ακτοφυλακής «‘ ( τριών επιπέδων ) που καταργήθηκε λόγω ελλείψεως ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής . [ έχει γραφτεί από το 1994 , ότι : εμπλοκή και αθέμιτος συναγωνισμός των συναφών υπηρεσιών που ευθύνεται για ό, τι έχει συμβεί και συμβαίνει στο Αιγαίο , ευνοεί την τουρκική επιθετική μηχανή των ΄΄ τετελεσμένων »…..] εξάλλου , όλα ό, σα προτείνετε και προτείνονται για το Λιμενικό – σε περίπτωση πολέμου !!! ο τουρκικός σχεδιασμός του 1992 τα έχει προβλέψει και πραγματοποιήσει …. τί συμβαίνει με τις επακουμβήσεις- χρόνια τώρα , στην περιοχή των Ιμίων ! ;
   Επιπροσθέτως , σας πληροφορώ ότι , όταν υπήρχε το Σύστημα τις ακτοφυλακής , επεισόδια ( συνήθως με τους ψαράδες ) επεδίωκαν να δημιουργήσουν οι ξύλινες τουρκικές άκατοι της στρατοχωροφυλακής όταν δεν περιπολούσαν τα Περιπολικά Πλοία ( ακόμη και τα μικρά πλαστικά ) της Οικονομικής Αστυνομίας κατά Θάλασσαν { Θ.Ο.Α ) με το διακριτικό Α/Λ . τα οποία και ο πολεμικός τουρκικός στόλος τα αναγνώριζε και δεν τα παρενοχλούσε . Να γνωρίζετε ότι : τα συμβάντα εμπλοκής μεταξύ , των διωκτικών του Λιμενικού και τούρκικων αλιευτικών ή των περιπολικών της ακτοφυλακής τους ( κατά τα έτη 1992 -1994 , στην περιοχή Λέσβου και Δωδεκανήσων ) για τους παροικούντες στην Ιερουσαλήμ , αποσκοπούσαν στο να » διαγνώσουν » που είναι τα Α/Λ ( αντιλαθρεμπορικά πλοία του υπουργείου Οικονομικών ) .
   » γνώριζαν την αβελτερία της ελληνικής πολιτικής και έτσι ένα ναυτικό μικροατύχημα κατέληξε στην τραγική νύκτα των Ιμίων , που θυσιάστηκαν τρεις λεβέντες για να » φυσήξει ούριος άνεμος να πάρει τις σημαίες » .
   Κάποτε , οι έλληνες άρχοντες θυσίαζαν τις μονάκριβες θυγατέρες τους για να φυσήξουν ούριοι αέρηδες για την τιμωρία της Τροίας !

   1. Αφηστε αγαπητές τι έχει θυσιαστεί στην ελλάδα στα πλαίσια και της πολιτικής ορθότητας. Εννοείται έπρεπε να έχει η χώρα σωστά τοποθετημένα και οργανωμένα σώματα ενστόλων. ΕΛΑΣ και Χωροφυλακή/συνοριοφυλακή, Πυροσβεστικής και Δασοπυροσβεστική, Λιμενικό και Ακτοφυλακή. το καθένα με Κοινούς αξιωματικούς/υπαξιωματικούς να μεταβιβάζουν την εμπειρία όσο ανεβαίνουν, να υπάρχει σώμα υπαξιωματικών και μετά επαγγελματίες με μεγάλη προώθηση των μορίων από ειδικές δυνάμεις ώστε να κάνουν ουρές τα παιδιά στην θητεία τους. Τέλος κοινές προμήθειες υλικών(όπλα, αλεξίσφαιρα, άρβυλα, οχήματα, μηχανές, κτλ) κοινές μονάδες εκπαίδευσης(πεδία βολής, συντήρησης κτλ), κοινή εναέρια μονάδα(ένας τύπος ελαφρού, μέσου, βαρέως ελικοπτέρου, ελαφρύ /μέσο αεροσκάφος μεταφορών τύπου αναγνώρισης, εκαβ, VIP, και τα πάντα, αεροπυρόσβεσης κα ιuav μικρά , μεσα, βαρέα)και μια πολιτική προστασία που θα συντονίζει με ένα εξελιγμένο c4i. Αυτό θέλει η χώρα αλλά δεν θέλουν τα γαλόνια και οι παράγοντες. Τι φοβερή βοηθεια σε καιρό ειρήνης και σε πόλεμο θα είχαμε.

    1. Καλημέρα , ……. Δεν κατάλαβες τίποτα , για το γεγονός ότι δεν εμπλέκομαι με ό, σα καταμαρτυρείς…… » μήπως κρίνεις εξ ΄ιδίοις ; ΄΄ επειδή : αναφέρθηκα σε εθνική στρατηγική , η οποία δεν υφίσταται στην πατρίδα μας . επειδή αναφέρθηκα στην ελληνική ακτοφυλακή ( που εμπράκτως έφερε αποτελέσματα εξουδετερώνοντας τα τουρκικά τετελεσμένα σχεδιαζόμενα ) τριών επιπέδων : εποπτικό / δηλ. Π.ναυτικό / – επιχειρησιακό / Θ.Ο.Α , που επιχειρούσε κατά περίπτωση μέχρι τις τουρκικές ακτές και πολλάκις ελλιμενίζονταν τα Α/Λ σε λιμένες των ανατολικών παραλίων …. κ.α.π ) / – στατικής ασφάλειας / Λιμενικό , με ολοκληρωμένη διαρθρωτική επιχειρησιακή ανάπτυξη στην αιγιαλίτιδα ζώνη .
     Π.Χ , εάν , υπήρχε στρατηγική επί πραγματικών καταστάσεων ( πρόταση του 1990 )το Λιμενικό θα λειτουργούσε δύο , τρείς »ναυαγοσωστικούς σταθμούς ΄΄ στα Κύθηρα –
     στην Λήμνου και σε όποιο νησάκι , επιθυμείς του ΝΑ Αιγαίου ! Απλώς στα ισχυρά κράτη η εθνική στρατηγική διαθέτει προϋπολογισμούς προς επίτευξη στρατηγικών στόχων … και όχι προς ικανοποίηση κυβερνητικών εσωτερικών ισορροπιών και άλλων τινών.
     Όσον αφορά για τους » κοινούς αξιωματικούς κ.τ.λ δεν καταλαβαίνω τί εννοείς .Πάντως αν αναφέρεσαι ή ενδιαφέρεσαι για την ΄΄Παλλαϊκή άμυνα » σε διαβεβαιώ ότι , επειδή
     πολυδιαφημίζεται το θέμα της άμυνας αυτής …, χωρίς χωροφυλακή και χωρίς Οικονομική Αστυνομία κατά Θάλασσαν ( ΘΟΑ ) »Παλλαϊκή άμυνα ΄΄ δεν υπάρχει, διότι είναι ανύπαρκτος ο αποτρεπτικός σχεδιασμός και μηχανισμός. »Στρατηγική με ασυντόνιστες ενέργειες » ισοδυναμεί με την νεοελληνική παρακμή που η κοινωνία πλήττεται , πολυσχιδώς και οι νησιώτες »κολυμπούν » στην ανασφάλεια . Την νύκτα των Ιμίων , επιβάλλεται να την ξεχάσουμε ;
     Ένας γηραιός υπάλληλος της ΘΟΑ , που στον Κώδικα Αξιών του , τον επιχειρησιακό , συμπεριλαμβάνονταν η Κυρά της ΡΏ , η Δέσποινα Αχλαδιώτη , μας διηγήθηκε πολλά γεγονότα για την ΄΄ ελληνοτουρκική συνεννόηση ΄΄ η οποία από τις αβελτερίες της εθνικης στρατηγικής χάθηκε εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων . [ η ΘΟΑ είχε κώδικα επικοινωνίας με τις τουρκικές Αρχές , επί πλέον και νυκτερινό κώδικα ! ] . Επιθυμείτε να συνεχίσω ;
     Nik. ts. 07/9/2020

 3. Οσο οι λιμενικοι ειναι δημοσιοι υπαλληλοι και τα σκαφη προεκτασεις της προβλητας (οταν και οσα λιγα υπαρχουν) δεν θα δεις προκοπη ως ναυτικο εθνος.
  Οσο οι λιμενικοι λειτουργουν ως λιμενικη αστυνομια με κυριο μελημα να κανουν τους τροχαιους στα λιμανια για να πατανε στερια και να πινουν φρεντο δεν υπαρχει σωτηρια.

  Το λιμενικο επρεπε να λεγεται ακτοφυλακη και να εχει την επιβλεψη εποπτεια για οτι ειναι μεχρι τα 6/12 ναυτικα μιλια (αναλογα του τι ειναι ορισμενο που). Και να ασχολειται και με ερευνα και διασωση.

  Ωστε το ΠΝ να χρησιμοποιει τους πορους του εκει που υπαρχει πραγματικη αναγκη.

  Δεδομενων των κονδυλιων της ΕΕ ειναι μοναδικη ευκαιρια η πληρης αναβαθμιση του λιμενικου σε σωμα Ακτοφυλακης, επιτηρησης, προστασιας και ερευνας και διασωσης.

  Και αφου κονδυλια δεν επιτρεπονται για οπλισμους (φανερα γιατι οι γειτονες οτι παιρνουν απο την ΕΕ για το προσφυγικο τα κανουν οπλα) οτι απαιτηθει ας προκυψει απο το ΠΝ και ας γινει retrofit σε 2ο χρονο στη ζουλα. Τι θα κανουν οι ευρωπαιοι περιπολια στα νησια να δουν αν τα σκαφη της Ακτοφυλακης φερουν ελαφρυ οπλισμο?

 4. Ρεε broda…. Αν δε γράψει το Λι..Λι..μενικοο….καμία κλήση στα λιμάνια ποιός θα τη γράψει;;; Ο Δήμος και το λιμενικό ταμείο που παίρνει τα φράγκα;.. Αν δεν εκδώσει άδειες κυκλοφορίας σκαφών, ποιος θα τις εκδώσει;;; Το υπουργείο μεταφορών;;; Αν δεν κάνει τις ακινησίες των σκαφών για να γλιτώσουν φόρο όσοι τα έχουν,ποιος θα το κάνει;;; Η εφορία ή το υπουργείο οικονομικών;;;; Αν δεν ελέγξει τα θαλάσσια πάρκα (φουσκωτά),ποιος θα τα ελέγξει;;; Ο Δήμος που παίρνει το νοίκι;;;; Αν δε σφραγίσει ναυλοσύμφωνα (ενοικιαστήρια συμβόλαια δηλαδή), ποιός θα το κάνει;;;; Η εφορία;;; Αν δεν ασχοληθεί με σκύλους, γάτες, βάρκες, ποντίκια κλπ στο μπιτσόμπαρο, ποιός θα ασχοληθεί;;; Ο Δήμος που του ανήκει η παραλία;;;; Αν δεν κάνει γνήσια υπογραφής, ποιός θα τα κάνει;;; Το ΚΕΠ και ο Δήμος;;;; Αν δεν εκδώσει τις άδειες αλιείας, ποιός θα το κάνει;;;; Το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης ή όπως αλλιώς το λένε;;;; Χαλάρωσε αδελφέ… Το λιμενικό αν και η μόνη θεσμοθετημένη χωροφυλακή εν Ελλάδι τη στιγμή αυτή (δηλαδή αστυνομικό έργο υπό ΣΠΚ) και το οποίο εν συνόλω θα έπρεπε να αποτελεί συνοριοφυλακή χερσαία και θαλάσσια και με δικαίωμα πυρός κάνει τις δουλειές των υπολοίπων για να μένουν όοολοι ευχαριστημένοι….και κυρίως αι εφοπλισταί (κοινώς χρηματοδότες κομμάτων)….. καλό βράδυ…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *