Ο Στρατός της Δανίας ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην προμήθεια αριθμού κινητών συστημάτων τεχνικής υποστήριξης FRSN (Forward Repair System NATO). Το FRSN είναι ένα ολοκληρωμένο εργαστήριο με διάφορα συστήματα και εργαλεία επισκευών, όλα τοποθετημένα εργονομικά σε κοινό εμπορευματοκιβώτιο. Προορίζεται για τον εξοπλισμό των μονάδων Τεχνικού του Δανέζικου Στρατού και την παροχή υπηρεσιών επισκευής επί του πεδίου μάχης. Ο εξοπλισμός που διαθέτει μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε βλάβη οποιουδήποτε οχήματος, ακόμα και εργασίες τακτικής και προγραμματισμένης συντήρησης.

Ενσωματώνει γερανό με ικανότητα ανύψωσης βάρους 7 τόνων σε διάμετρο 4 μέτρων και ύψος 5 μέτρων, ικανότητα που επαρκεί για να αλλάξει τον κινητήρα ενός άρματος μάχης Leopard-2. Η χρήση του γερανού γίνεται από απόσταση ασφαλείας, μέσω τηλεχειρισμού. Ο κύριο χώρος εργασίας, στο εσωτερικό του εμπορευματοκιβωτίου, μπορεί προστατευτεί από τις καιρικές συνθήκες, ενώ ενσωματώνει και θέρμανση δαπέδου. Επίσης ενσωματώνει κύριο και εφεδρικό σύστημα παροχής ενέργειας, οξυγόνο, αέριο, σύστημα συμπιεσμένου αέρα κ.ά.