Την Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου, υπογράφηκε η συμφωνία συμμετοχής του Καναδά, της Ρουμανίας και της Αυστραλίας στο νατοϊκό πρόγραμμα Maritime Unmanned Systems (MUS). Το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχει η Ελλάδα και η Τουρκία, στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας των ναυτικών μέσων, να λειτουργούν σε ένα πολυεθνικό πλαίσιο, πάνω και κάτω από το νερό, σε ένα θαλάσσιο τομέα, ο οποίος γίνεται ολοένα και περισσότερο περίπλοκος. Επίσης επιτρέπει στους συμμετέχοντες να συνεργαστούν σε όλες τις πτυχές που σχετίζονται με την εισαγωγή μη επανδρωμένων συστημάτων στο ναυτικό τους. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2018 και πλέον έχει 17 μέλη (Καναδάς, Ρουμανίας, Αυστραλία, Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία , Τουρκία, Μεγάλη Βρετανία και ΗΠΑ).