Στη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης «IAV 2020» (International Armoured Vehicles), που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 20-23 Ιανουαρίου, η ισραηλινή Elbit  ανακοίνωσε ότι το ενεργητικό σύστημα αυτοπροστασίας Iron Fist αναχαίτισε με επιτυχία ένα πυρομαχικών κινητικής ενέργειας των 120 χιλιοστών.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι από τη φάση της ανάπτυξης ακόμα, των ενεργητικών συστημάτων αυτοπροστασίας, προέκυψε ζήτημα στην αντιμετώπιση των πυρομαχικών κινητικής ενέργειας. Και αυτό διότι η αναχαίτιση ενός τέτοιου βλήματος είναι ποιο δύσκολη υπόθεση, σε σχέση με την αντιμετώπιση των πυρομαχικών HEAT, διότι τα πυρομαχικά κινητικής ενέργειας κινούνται με μεγαλύτερη ταχύτητα, ενώ και το οπτικό τους ίχνος είναι μικρότερο.

Αυτή η διαφοροποίηση, σε ταχύτητα και μέγεθος, πρακτικά σημαίνει ότι τα ενεργητικά συστήματα αυτοπροστασίας θα πρέπει να εντοπίζουν τα πυρομαχικά κινητικής ενέργειας από μεγαλύτερη απόσταση, έτσι ώστε να δίδεται ο απαιτούμενος χρόνος αντίδρασης και αναχαίτιση. Η λύση στο πρόβλημα ήλθε με την ανάπτυξη ενός παθητικού υπέρυθρου αισθητήρα ανίχνευσης, ο οποίος επιτρέπει στα ενεργητικά συστήματα αυτοπροστασίας να εντοπίζουν βλήματα κινητικής ενέργειας από μεγάλες αποστάσεις.

Για τα ενεργητικά συστήματα αυτοπροστασίας, την επιχειρησιακή τους αξία, τις διαθέσιμες επιλογές και την αναγκαιότητα προσθήκης τους στα ελληνικά άρματα μάχης μπορείτε να διαβάσετε στο παρακάτω άρθρο: