Ενεργητικά συστήματα αυτοπροστασίας: Αναγκαία προσθήκη για τα ελληνικά άρματα μάχης

Από την εμφάνιση των αρμάτων μάχης, στη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου (Α’ ΠΠ), μέχρι και σήμερα διατηρείται ακέραιος ένας αέναος κύκλος: Η εμφάνιση καλύτερα προστατευμένων αρμάτων μάχης οδηγεί στην ανάπτυξη φονικότερων και πιο αποτελεσματικό αντιαρματικών συστημάτων και αντίστροφα. Αυτός ο κύκλος φάνηκε να έχει τελικό κινητή τα αντιαρματικά συστήματα, καθώς καλύτερα προστατευμένα άρματα μάχης … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ενεργητικά συστήματα αυτοπροστασίας: Αναγκαία προσθήκη για τα ελληνικά άρματα μάχης.