Η γερμανική TKMS (ThyssenKrupp Marine Systems) ανακοίνωσε ότι ανέπτυξε και δοκιμάζει κυψέλες καυσίμου (Fuel Cell) υποβρυχίων 4ης γενιάς. Οι νέες κυψέλες καυσίμου σχεδιάζονται με σπονδυλωτή φιλοσοφία και ανθεκτικά υλικά, έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος χρήσης τους και να αυξηθεί η απόδοση τους. Οι νέες κυψέλες προορίζονται για τα συστήματα AIP (Air Independent Propulsion : Σύστημα Αναερόβιας Πρόωσης), όπως αυτά που διαθέτει το ΠΝ στα υποβρύχια T-214 και το αναβαθμισμένο T-209.

Τα συστήματα AIP επιτρέπουν στο υποβρύχιο να επιχειρεί κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς την ανάγκη αναπνευστήρα. Για την περίπτωση των T-214 το AIP επιτρέπει στο υποβρύχιο να επιχειρεί σε αποστάσεις 2.300 περίπου χιλιομέτρων, όταν τα υποβρύχια χωρίς AIP μπορούν να επιχειρούν σε αποστάσεις έως 700-750 χιλιομέτρων. Επίσης η χρήση του αναπνευστήρα αποτελεί αιτία εντοπισμού του υποβρυχίου.